A hazugság változatlan erővel folytatódik

Gobbels-Gyurcsany

Régi bolsi trükk a hazudozás! A nácik és a kommunisták egyszerre jöttek rá, hogy a tömegek átverése, (értsd: agymosása) sokkal egyszerűbb, mint azt bárki gondolná! Nem véletlen, hogy ennyire közös a nevező, hiszen mind a két gyilkos eszmének azonosak a kiinduló pontjai, vagyis a szociáldemokrácia. A szociáldemokráciából kivált radikálisok (internacionalisták, nemzeti szocialisták) szemrebbenés nélkül ígértek Kánaánt az alattvalóiknak, hiszen mibe kerül az nekik!

Ezért találtak ki maguknak az internacionalisták például egy Auróra cirkáló ágyúlövést, egy Téli Palota ostromot és még ki tudja mit! Ezek a pribékek szeretnek mindent összemosni és az érdekeik szerint forgatni az érveket úgy, hogy még az sem zavarja őket, hogy a témában járatos, neves szakember állítása az adott kérdésben homlokegyenest más, mint amit ők mondanak.

Sok ilyen van, csak a példa kedvéért ragadjunk ki egyet, amely még napjainkban is fülsértően nagy csúsztatás/hazugság! Ez például a fasizmus összemosása, illetve kiváltása a nemzeti szocialista elvvel, vagyis a nácizmussal. Ezt a "fogalomzavart” a mai napig igen sok politikus, újságíró és nevesnek tartott szakember használja tudatosan, vagy éppen nem tudatos célzattal.
Mielőtt belemennénk a részletek taglalásába, azelőtt nézünk meg egy disszertációból vett idézetet, amely (Solymossy Péter: Magyar revízió svéd szemmel) című dolgozat 17. oldalán lábjegyzetként szerepel.

/A "fasiszta” jelzőnek a sztálinista időkből származó következetesen téves használata azt volt hivatott megakadályozni, nehogy a "tudatlannak” kezelt tömegek véletlenül összemossák, illetve összetévesszék a nemzetiszocializmust a Szovjetunióban is szocializmusnak elkeresztelt bolsevik diktatúrával. Ezért egyszerűbb volt minden totalitárius politikai irányzatot "fasisztának”nevezni, mégha történelmietlen is volt. De ki törődött akkor ezzel. /

Persze megvolt hozzá a kierőszakolt magyarázat is:

/John Lukács szerint: "Hitlertől eltérően Mussolini 1929-ben megalapította saját mozgalmát a "fasizmust”. De már korábban, 1911-12-ben ráébredt, hogy ő szocialista. Ez, mutatis mutandis, Sztálinról is elmondható (többek között ezért tiltotta meg 1932 táján a nemzeti szocializmus kifejezés használatát, és ragaszkodott hozzá, hogy a kommunisták a "fasiszta” vagy "hitlerista” szót használják.)”

De nézzük meg mit is takar a két fogalom valójában.
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

A fasizmus egy olyan politikai ideológia és tömegmozgalom, melynek célja a másokat kizáró értelemben vett, biológiai, kulturális és/vagy történelmi alapokon meghatározott nemzet fogalmának minden egyéb fölé helyezése, valamint a tömegek folyamatos mozgósítása. Pontos jellemzőiről nincs egyetértés a kutatók körében, de a következő elemeket a legtöbben a fasizmus elmaradhatatlan összetevőinek vélik: nacionalizmus, tekintélyelvűség, militarizmus, korporatizmus, antiliberalizmus, kommunizmusellenesség és kollektivizmus .
A fasizmus kifejezést Benito Mussolini használta először a latin fasces és az olasz fascio ('egylet, liga') szavak alapján, párhuzamot vonva az egység erejét szimbolizáló ókori jelkép és a modern kori mozgalmak között.

A nemzetiszocializmus, vagy nácizmus egy totalitárius világnézet és mozgalom, amelynek képviselői Németországban 1933-ban megszerezték a politikai hatalmat és egypárti diktatúrát alakítottak ki, amit az 1938-ban bekövetkezett Anschluss után Ausztriára is kiterjesztettek. Tagjait faji és etnikai alapon megkülönböztető társadalmat teremtett.

A nemzetiszocializmus és a fasizmus közötti hasonlóságok és eltérések

Bár a nemzetiszocializmus a fasizmus egy változatának vagy hajtásának is tekinthető lenne, de nem az (a Rákosi- és Kádár-korszakban ez itthon is általános volt Sztálin utasítására), néhány kutató (pl. Gilbert Allardyce és A. F. K. Organski) szerint a nemzetiszocializmus nem fasizmus - vagy azért, mert túl nagynak találják a két ideológia közötti különbségeket, vagy azért, mert szerintük a fasizmust nem lehet általános fogalomként értelmezni. Az olasz fasiszta ideológia nem tartalmazott rasszista tételeket, nem volt egyértelműen - különösen a kezdeti időkben - antiszemita és vallásellenes (Olaszországban halálra lett volna ítélve egy vallásellenes diktatúra). A későbbi zsidóüldözés Hitler igenerős külpolitikai nyomására kezdődött.

Így tehát: kéretik az MSZP-SZDSZ-es politikusoktól, hogy a szavakat értelmük tulajdonsága szerint használva beszéljenek, és ne akarjanak butábbnak látszani, mint amilyenek, hiszen nekünk az is éppen elegendő!

Még egy jelentős megjegyzés idekívánkozik.
A Horthy kormányzó általi időszak fasisztának minősítése nagyfokú tudatlanságra, és primitívségre vall. Tudni illik, hogy mind a fasizmus, mind a nácizmus alatt más politikai erők (értsd: pártok) nem működhettek! A Horthy alatt viszont minden politikai párt működhetett, kivéve egyet a kommunista pártot, amelyet az akkori bíróság betiltott. Az indokok között gyilkosságok, rablások, rablógyilkosságok, a hatalom erőszakos megszerzésének és megtartásának bűne és más enyhébb bűncselekmények voltak.

Nos "elvtársak” ma vajon, hogyan ítélkezne a bíróság?

Cs. Szabó Béla / ÚDK

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: Rudolf János @ 09 Nov 2007 05:28 pm
Jó ez az elemzés, sőt a sztálini tiltás miértjét is megvilágosította. Azonban amikor valakik ideológiai vitát kezdenem mindig félek, hogy beleragadnak. Csak egy példa: abba, hogy miként nézzük mondjuk a horthyérát. Fontos a múlt, de látnunk kell az is, hogy akkor két világháborút vesztettünk, hogy akkor vándoroltak ki legtöbben az országból, stb.. azaz előre kell tekintünket szegezni és nem szabad izmusok mentén leragadni. (se pro se kontra)- pl. a Tamás tegnapi elemzése a jelenről (bocs Béla csak őszinte vagyok) de nekem jobban bejött.Hozzászóló: ítélet @ 09 Nov 2007 05:57 pm
A terror-hatalom hazudozása éveken-évtizedeken-évszázadokon át
nem lesz megtorlatlan.
Totális megsemmisülésük is kevés bűntetésül.
De előtte még végig kell szenvedniük a nemzetek előtt való megszégyenítését.
(János Jelenései szerint)


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 09 Nov 2007 06:50 pm
A fasizmusról, mint ideológiáról még úgyahogy lehet valami értelmes definiciót hallani(bár azt is eléggé leegyszerűsítve primitív agitprop szinten. jó lenne beleásni a spanyol és portugál szellemi hagyatékba, nyilván találnánk megfelelően komplex - nem elemi iskolás-szinvonalú fasizmus definiálást.
a nemzetiszocialista ideológiáról, mint eszmerendszerről viszont még nem hallottam és nem olvastam egyetlen értelmes és elfogadható, komplex ( és nem primitív brosúra lózung) definiálást sem. Cs. Szabó se kivétel; amit írt, az mellébeszélő nulla és nem definiálás.


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 09 Nov 2007 07:07 pm
ja, és mégegy; ahogy a cucilizmusban ment az igyekezet a fasizmus és nemzetiszocializmus összemosására....ugyanúgy megy most az igyekezet pl. a kommunizmus és a fasizmus, meg a kommunizmus és a nemzetiszocializmus erőltetett összemosására. a hazug manipuláció csebréből a szűklátókörű hülyeség vedrébe.
:-((


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 09 Nov 2007 07:36 pm
amiről sehol nem esik szó, miért No1 közellenség a fasizmus, mint társadalmi ideológia?
-mert lényegében egy zárt nemzeti társadalmat favorizál, belső és vertikális "szolidarítással", ( nemzeti korporáció). ezáltal kizárja és kirekeszti a gazdaságból és társadalomból a nemzetközi gazdasági és politikai maffiákat, összefonódásokat, nemzetközi érdekszövetségeket. ez a lényeg. ezért mumus a fasizmus. a marxizmus osztályharcos nemzetközisége viszont ugye.....
:-))


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 09 Nov 2007 07:42 pm
Ja....Rudolf Jánosnak milyen igaza van, nem szabad izmusoknál leragadni. De most éppen a liberalizmus és cionizmus tombol nálunk. Ne vegyük tudomásul ezeket, Rudolf János ?


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 09 Nov 2007 07:48 pm
Aki jobban odanéz a látszólag elfogulatlan wikipedia lexikon magyar szerkesztésű bejegyzéseire, sok helyen a zsidószemléletű lóláb lóg ki...

Én csak azt nem értem, hogy a szerző miért nem a nálunk máig ható kommunizmusról értekezett?

Ez nem elég téma neki?
Az egész ország tele van kommunista gyilkosok és szovjetek emlékműveivel, utcaneveivel...Nem tudok arról, hogy Olaszország tele lenne Mussolini nevű utcákkal és arról sem, hogy Németország tele lenne Hitler nevű utcákkal, terekkel és szobrokkal.....Hozzászóló: Lujza bácsi @ 09 Nov 2007 08:01 pm
és mégegy....tessenek megnézni az évtizedekig magas fokú társadalmi legitimációval egzisztáló spanyol és portugál fasiszta államot! folyamatosan igyekeztek ellehetetleníteni és megbuktatni őket, mégis nagy volt Salazar és Franco társadalmi támogatottsága. több párt is volt, de a No1 priorítás mindegyiknek a "nemzeti érdekek mindenek felett" volt. csak hogy képbe legyünk a ledorongolónak szánt "Horthy fasizmus" cimke esetében is.


Hozzászóló: Cs. Szabó Béla @ 09 Nov 2007 09:44 pm
Rudolf Jánosnak: Lehet, hogy én nem voltam világos, de semmilyen izmusról nincs szó! Pusztán a hazugságokra próbáltam némiképp rámutatni, amelyeket a kommunisták évtizedeken keresztűl -a mai napig- művelnek.
A Horthy kornak sincs visszatekintő vonzata, pusztán szintén a hazugság az amivel a kort illetik, (fasisztának) igaztalan! Semmilyen hátratekintés nincs.
Véleménynek: Csak részben van a Wikipédiából!
Nem próbáltam minősíteni pálcát törni egyetlen ideológia felett (ezt a történészek elvégezték). Csak a bolsik csúsztatása az amire ki van hegyezve az írás!!!!


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 09 Nov 2007 11:23 pm
bolsi csúsztatás és egyebek:
minden érdekek mentén generálódik. az elméletek és azok magyarázata vagy kicsavarása, manipulálása is.
és ha Józsi bácsi oda ballag és megemlíti, hogy "de kérem ez nem is így van és nem is így volt"...akkor rádörrennek, hogy NE ZAVARJON MAGA ITT A TÉNYEKKEL!!:-))))
apropó, ki is mondta, hogy: don't confuse me with the facts? :-)))


Hozzászóló: Rudolf János @ 09 Nov 2007 11:47 pm
Vélemény 7.42 - fontosak az izmusok. Jelen korunké is azok, de én azt látom, hogy ezek egyre másodlagosabbá válnak. Pl. Ma tucatnyi fideszest tudok kapásból sorolni, akik nem érzelemből, hanem jól megfontolt anyagi érdekből követik Viktort. Ergo ha holnap mondjuk mohamedánnak kellene lenniük akkor azt is megtennék. Ilyen értelemben fontos, hogy mi a szöveg amit szajkóznak, de nem az a lényeges.


Hozzászóló: Rudolf János @ 09 Nov 2007 11:51 pm
Béla: igazad van én lehet nem jól figyeltem, hogy te alapjaiban a hazugságról írtál.
Én csak attól féltettelek, hogy belekeveredsz ideológiai vitába akkor, amikor manapság az egy olyan jó de felesleges homokozó, ami az energiákat elvonja felesleges érvelgetésekkel akkor amikor roppant sok hétköznapi és kézzelfogható probléma közt vergődik ez az ország.


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 10 Nov 2007 12:17 am
ha már a témát kapirgáljuk. szerény véleményem szerint-bár valóban sok lényeges és fontos elemet átemelt a német nemzetiszocialista ideológia a fasiszta eszmerendszerből-de az alapvető és markáns eltérést a fajelméletnek az ideológiai rendszerbe - és a politikumba- való emelése jelentette. (sőt! legmeghatározóbb tartóoszlopa, sarokköve lett) és ez lett a veszte is. mert szvsz ha csak szépen adaptálják a fasiszta ideológiát(ahogy a spanyolok, portugálok)-a fajelméletet pedig kontrollált szakköri homokozó szintjén tartják(ahogy az USA-ban az eugenikát anno) szóval....lehet, hogy a háborút is megnyerhették volna.
Szvsz az ideológiává emelt fajelmélet miatt kellett törvényszerűen bukni a német nemzetiszocializmusnak. seggbe akarták rúgni az istent.
tehát kijelenthetjük, hogy a fasizmus hatással volt a német nemzetiszocializmusra, azonossági pontok is vannak...de lényeges különbségek miatt nem keverhetők, nem moshatók össze és nem lehet egy kalap alá venni.


Hozzászóló: Cs. Szabó Béla @ 10 Nov 2007 08:12 am
Nagyon jó Lujza bácsi okfejtése!!!


Hozzászóló: Rudolf János @ 10 Nov 2007 12:16 pm
Béla 08:12 - Jó, de Bélám ettől még nem lett kenyerünk. (tudom ez így demagóg, bocs is érte)


Hozzászóló: Rudolf János @ 10 Nov 2007 12:22 pm
Pl. Láttam többször elkezdted már az SZDSZ-t kivesézni. Tényleg roppant messzi a liberálistól. Ami önmagában nem lenne rossz, csak manapság mégis szitokszóvá avanzsált.
Ezt tovább görgetve viszont számos szavazót el lehet érni (van itt egy bányász ismerősöm, nagy lib, de szdsz neki se) pl. nekik kenyeret ;)


Hozzászóló: Borz Membrok @ 10 Nov 2007 01:31 pm
Lujza bácsi!
Mifelénk itt a völgyben a transzvesztitákat karóba szokták húzni. Ne jöjjön kend errefelé, mert nem tudok jótállni testi épségéért.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 10 Nov 2007 01:46 pm
Lyukra futott, kedves Borz fiam(hehehe:-)) )
az íjamat is még tudom kezelni, úgyhogy nem lenne életbiztosítás gonosz karós szándékkal közelíteni(a gonosz szándékot pedig messziről megérzem) :-)))

tisztelettel,
Lujza Jenő
:-))))))))))))))Hozzászóló: Borz Membrok @ 10 Nov 2007 02:24 pm
Ez jó vóót, kedves Lujza bácsi!
De a pásztor kutyáink még azelőtt lekapnák kend farkát, mielőtt bármilyen szándékunkat megérezné. Úgyhogy csak óvatosan kerüljön közelebb, ha lehet rikoltson már a csihatos előtt.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Rudolf János @ 10 Nov 2007 03:01 pm
Én lehet valahol lemaradtam, de nem pontosan értem Lujza bácsinak éppsége most miért lett veszélybe? /tán a fasisztára szólt olyat? vagy mi? .. és az miért jó?/ Vezérségi iránymutatást remélek.


Hozzászóló: Jozsi @ 10 Nov 2007 10:52 pm
Tisztelt Cs. Szabo Bela!
Elfogadom az irast es tetszik is.Csak egyvalami meg mindig irrital.
Az ugyn...*ellenzek*az ugyanolyan hazug mint a jelenlegi kormanykoalicio.
Csak ezt hianyoltam.


Hozzászóló: Cs. Szabó Béla @ 10 Nov 2007 11:09 pm
Jozsinak!
Lehet, hogy tényleg rosszúl nem egészen érthetően írok! Arra az MSP-SZDSZ-es kijelentésekre próbálok reflektálni, amelyben minden "nemzeti" ügyben megszólaló egyént lefasisztázna, lenáciznak, ezzel is rősítve az antiszemita kártyát!!!
Az ellenzék ritkán szokta saját magát lefasisztázni, persze ettől még lehet hazug!


Hozzászóló: Jozsi @ 10 Nov 2007 11:53 pm
Tisztelt Cs.Szabo Bela!
Innen a tavolbol is jollathato,hogy az ellenzek is megtalalta a foltjat.Tehat a nemzetellenessegben es a hazaarulasban nem sokkal marad le a jelenlegi kormanykoaliciotol.Tessek majd felhivni a figyelmem ha tevednek!
Attol meg ok sem lesznek nemzetiebbek,hogy cserben hagyjak a kulfoldi magyarsagot--attol meg ok sem lesznek nemzetibbek,hogy testverpartisagot alakitanak egy terrorista orszaggal.Jo-jo nem mondhatjak majd rajuk,hogy *antiszemitak*.
A nemzet erdeke nem ezt kivanja elsosroban tisztelt Cs.Szabo Bela!


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 11 Nov 2007 05:27 am
Tisztelt Cs.Szabó uram!
bevezetőnek említeném Az amerikai filozófust, Leo Strausst, aki egyszer tömören összefoglalta a politikai "érvelés" egyik kedvelt formáját, melyre a Reductio ad Hitlerum kifejezést használta;
Politikai ellenségeinket hasonlítsuk a nácikhoz, majd ennek "alapján" nyilvánítsuk ki erkölcsi felsőbbrendűségünket, és söpörjük le minden érvüket az asztalról anélkül, hogy reagálnánk azokra - azóta is kedvelt módszere ez sok úgynevezett "közéleti személyiségnek" és "véleményformáló értelmiséginek".

aztán meg....létezik a szavak és kifejezések célzatos átmanipulálása - általában a nemzeti közösségek elleni aknamunka részeként. jó példa rá az általam igen tisztelt Czakó Gábor uram példabeszéde a csiperkéről és a galócáról. na, ilyen manipuláció áldozata lett a nacionalista kifejezés is...amit a környezetemben már sikerült rehabilitálnom. :-))Hozzászóló: Lujza bácsi @ 11 Nov 2007 05:31 am
pontosítás:
a szavak és kifejezések értelmének célzatos átmanipulálása.....

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.