Köpök a liberalizmusotokra !

szdsz.jpg

Akkor adjuk meg az alaphangot. Nem hatnak meg Kozák Gyula krokodilkönnycseppjei, midőn siránkozik az SZDSZ régi dicsőségén, az egykor még liberális párt tizenkilencedik születésnapjára írt nyílt levelében. A levél, mint valami titkos szamizdat kering a hvg-ről az indexre, az indexről hírszerzőre, aztán nyilván megjárja a média valamennyi állomását, mintha valami fontos dokumentum lenne. Holott csak egy alapító szentimentális, érzelgős és nosztalgiával terhelt sorairól van szó, amelyek első ránézésre tényleg az SZDSZ-ről szólnak, második ránézésre pedig másról is: "Nem számítottunk arra, hogy 19 év múlva is 3 millió szegény ember él majd hazánkban. Nem számítottunk arra, hogy a nacionalizmus, az irredentizmus, a nemzeti szocializmus eszméi felélednek, s nem lesz erőnk és bátorságunk szembeszállni a szörnnyel."
Végül is Kozák Gyula éppen olyan, mint az az SZDSZ, amely fölött aggodalmaskodó könnyeit hullajtja: nézi a köldökét, majd megvakarja, aztán megint nézi, de előbbre nem jut, viszont jó nagy média visszhangot kap, rövidesen megjelenhet Azurák Csaba hátborzongatóan ostoba tévé fenomén színe előtt, ahol bővebben kifejtheti, mit is ért azon, hogy "Hagyjuk, hogy a bíróságok háborús bűnösöket rehabilitáljanak, hagyjuk, hogy neonácik garázdálkodjanak, hagyjuk, hogy eluralkodjon a korrupció, hagyjuk, hogy a rendőrség elbizonytalanodjon, hagyjuk, hogy a társadalomban a liberalizmus szitokszóvá váljék." Sorrendben itt nyilván Wass Albertről, Magyar Gárdáról, Zuschlag and Co.-ról, illetve a rendőrség elmúlt egyévi utcai teljesítményéről van szó. Ez a két idézet Kozák részéről csak arra bizonyíték, hogy tudjuk, ő még azon az oldalon van, ahol, ha lebben egy árpád sávos zászló, csattan egy fekete bakancs, akkor kötelező Szálasiról beszélni, meg hű, meg há, atyavilág és lőjünk le minden fehér lovat, nehogy Horthy újra... Vagyis Kozák is abban a zsákutcában menetel, vakmerően mindig előre, ahol az SZDSZ is, s annyi esze sincs, hogy megforduljon, inkább csak előre-előre, mindig bele a falba, de ő sosem hibás, csak a fal.
Az árulás éve

Kozák Gyula körözvényében azt próbálja megfejteni, hogy miért is lett az első választásokon még oly sikeres liberális pártból, mára egy önmagát liberálisnak nevező gittegylet, melyre "ha Solt Ottilia élne, köpne (…), ha Szabó Miki élne, köpne (...)." S "a nagytőke, a korrupció, a kivagyiság hogyan férkőzhetett be közénk, akik a társadalmi egyenlőség, a szociálliberalizmus mellett tettük le a voksunkat."? Majd hozzáteszi: "Egykori önmagunkra emlékezhetünk, de a mai SZDSZ egy zsaroló kis csoport lett. Molnár Lajosok, Mihályi Péterek, Horváth Ágnesek, John Emesék, Kókák és társaik játéktere.(...) Olyan új erőcsoportok jelentek meg, amelyek idegenek az alapítók szellemiségétől."
Szóval, Kozák arra kíváncsi, hogy miért is jutott ide az SZDSZ, de mert csak a köldökével foglalatoskodik, vagy csak a falat szidja, esetleg a nosztalgia teszi, a válasszal elmarad. Frappáns igazságokat mond, ám ezek csak okozatok, az okokat nem tárja fel, nem mutat rá.
Ha a liberalizmust a szabadság, testvériség, egyenlőség ideológiájával azonosítjuk, akkor a számtalan lehetséges ok közül az 1994-es MSZP-SZDSZ házasság volt az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb hiba, melléfogás, ballépés, marhaság a párt részéről. A nemzet és liberalizmus című cikkemben írom: "Lényegét tekintve a demokrácia két jelentős politikai erő (jobb és bal) harca a hatalomért: uralkodni akarnak. Megítélésem szerint a liberalizmus nem törhet hatalomra, mert a liberalizmus eredendően hatalomellenes. A szocialisták és a konzervatívok a hatalomgyakorlásban hajlamosak a despotizmusra. A liberalizmus a despotizmus ellen van: nem véletlen, hogy nincs a történelemben liberális diktátor." Vagyis a liberalizmus, vagy egy liberális párt inkább közelebb van a civil társadalomhoz, mint a pártpolitikához. Hát hogyan veszi ki magát, hogy hatalmi pozícióból megmondom, törvénybe foglalom, a Magyar Közlönyben közzéteszem, hogy szabadság van, testvériség van, meg egyenlőség. Parancsolom, hogy egyenlőek vagytok? Ez nem a liberalizmus terepe. A liberalizmus terepe ott van, ahol a hatalom és az állampolgár találkozik. A liberalizmus az állampolgárt – ha nem köztörvényes bűnöző - védi, a hatalommal szemben. Mert egy állampolgárt a hatalom tönkre tehet, kifoszthat, megalázhat, életét ketté törheti, de ugyanezt egy állampolgár nem teheti meg a hatalommal. Nos, itt siklott ki megítélésem szerint az SZDSZ vonata. E kisiklás pedig felvet olyan izgalmas kérdéseket, mint, hogy ugyan milyen érzés lehetett Demszkynek (mint SZDSZ emblémának) parolázni Horn Gyulával, milyen érzés lehetett bájolognia Gál Zoltánnal, illetve milyen érzés ugyanabban a csónakban evezni, ahol VIP-evezős Vörösmarti Mihály, a híres-hírhedt Lánchídi csata leverését irányító belügyér? Nem mellékes kérdések ezek, mert valójában azt kérdezik: mi volt a valódi oka annak, hogy az SZDSZ a liberalizmusból fakadó hatalomellenességét legyűrve elfogadja a felkínált pozíciót, s a hatalom részese legyen?
De ez még nem az a pillanata, amikor Magyarországon a liberalizmus szitokszóvá vált. Az MSZP-SZDSZ frigy, csak a Demokratikus Ellenzéknek és a Szabad Kezdeményezések Hálózatának intett be, s Demszky Gábor is búcsút intett annak a Demszky Gábornak. Hogy a pénz és a hatalom mennyire képes, mennyire tudja deformálni az egyébként normális emberek tudatát, arra jó évtized múlva lesz példa, amikor pár hónapos párttagsági múltjával és több százmillió forintjával Kóka János lényegében megveszi magának az SZDSZ elnöki tisztét, s a pártnak lassan megadja a kegyelemdöfést.
Szitokszóvá a liberalizmus Kuncze Gábor elnöksége alatt vált. Kunczét nyilván egyfajta háttéralku emelte elnökké, hiszen tehetsége, tudása, de leginkább műveltsége messze elmaradt Demszkyétől. Kis Jánost, Tölgyessy Pétert nem is említem. Feltehetően Kuncze Gábor az egyetlen SZDSZ tag, aki nem olvasta, vagy ha olvasta, akkor nem értette meg a liberális párt alapiratát, a liberális aranybullát, az Elvi Nyilatkozatot. Így aztán nem is okozott neki soha lelkiismeret furdalást, vagy kételyt, hogy olyasmit cselekedjen, vagy mondjon, ami ellenkezik az Elvi Nyilatkozatban leírtakkal.
Az SZDSZ honlapján ma is olvasható Elvi Nyilatkozatból kiolvashatunk olyan gondolatokat, amelyek láttán az ember szeme kidülled, s azt kérdezi: ezt az SZDSZ akarta? Például: "Utódai vagyunk az európai és a magyar liberalizmusnak, amely korlátozni akarja az állam hatalmát a társadalommal szemben, meg akarja szüntetni az emberi személyiség kiszolgáltatottságát, meg kívánja valósítani a gazdasági élet önelvűségét." (vö. Kóka, Elender, Sulinet) "Harcolunk az egyén politikai jogaiért: a szabadságjogokért, amelyek megvédenek az önkénytől; a vélemény- és szólásszabadságért; a politikai jogokért, amelyek biztosítják, hogy beleszólhassunk a döntésekbe, és ellenőrizhessük végrehajtásukat; a politikai szervezetek és pártok szabad alapításának jogáért, a többpártrendszert magában foglaló pluralizmusért." (vö. azzal, amit most látsz a tévében belpolitikai hírként) "Harcolunk az egyén szociális jogaiért: a gazdasági kiszolgáltatottság elleni védekezés jogáért: a szakszervezetek és egyéb érdekvédelmi szervezetek szabad alakításáért; az állampolgári jogon járó létminimumért ma és a jóléthez való jogért holnap." (vö. nyugdíjminimum 27.130 Ft, minimálbér 65.500 Ft, képviselői alapfizetés 375.360 Ft) "Harcolunk a nemzeti szuverenitásért: az állami függetlenségért; a nemzetek közti demokratikus viszonyért, a katonai tömbök nélküli Európáért; a nemzeti szuverenitás olyan felfogásáért, amely magában foglalja a magyar nemzet más állampolgárságú tagjaival való cselekvő szolidaritást is." (vö. kettős állampolgárság)

Kuncze a romboló

Kuncze műveletlenségét a liberalizmushoz természetszerűen húzó média azzal palástolta, hogy a legmókásabb politikus képét próbálta rá erőltetni. Kuncze egyik legemlékezetesebb tréfája az volt, amikor Mártíriusznak nevezte Révész Máriusz Fideszes képviselőt, akit a rendőrök vertek véresre, midőn hazafelé tartott pártja tömegrendezvényéről. Aki ezen a beszóláson hangosan felkacagott a parlamentben, az nagyjából egy kocsmai színten volt Kuncze Gáborral. Sokan nevettek. Kuncze korlátoltságát, a valódi liberalizmustól való fényévnyi távolságát, az emberség, mint érzés teljes hiányát jól jelzi ez a beszólás: nem az áldozat oldalára állt, hanem a hatalmat védte. Ilyet liberális politikus nem tehet meg. De Kuncze nem is volt liberális, legfeljebb szavakban és demagógiákban.
Amit Kuncze örökül hagyott az csak nevében liberalizmus. Erre a liberalizmusra tényleg csak köpni lehet. Nem liberalizmus az, amelyik a cinizmust emeli zászlóvá és mici sapkát húz a Szent Korona tiszteletére. Nem liberalizmus az, amelyik többre tartja 300 ezer homokos házassághoz való jogát, mint cirka öt millió magyar kettős állampolgárságát. Nem liberalizmus az, amelyik adóengedményeket ad a multinacionális vállalatoknak, s az adók csökkentéséről papolva adóterhek sokaságával terheli meg a magyar kis- és középvállalkozókat. S nem liberalizmus az, amelyik nem hajlandó Trianonról, határon túli magyarságról beszélni.
Az SZDSZ aprópénzre váltott a liberalizmust. Eladta, mert minden eladó, mert mindennek csak ára van. Az alapelveknek is.

Utóirat

A magyar baloldali liberalizmus válságát jól jelzi, hogy Lengyel László kiosztotta ide jobbra az észt, hogy kéne egy jobbközép liberális párt, aztán beletette a maga tudását ebbe Hack Péter és Ungár Klára is. Ami annyit tesz, hogy néhányan balról rámozdultak erre a picike nemzeti liberális platformra. Jelzem és üzenem, nem érdemes. Ide onnét nincs út. Éles a határ. Olyan nincs, hogy tegnap még leköpöm a zászlót, holnap meg nemzeti liberális vagyok. Nincs átjárás. Az ÚDK Nemzeti Liberális Platformjának nincs szüksége Csintalan Sándorokra, Debreczeni Józsefekre, Tölgyessy Péterekre. A pénznél, a hatalomnál ugyanis fontosabb a tisztesség, a becsület, az önzetlenség, a mások tisztelete. Ha jól emlékszem valahol a múltban, egy Elvi Nyilatkozatban is írtak hasonlót azok, akik ma már vezető helyen vannak a szenilistán.

Mohácsi-Gulyás István

Hozzászólások

Hozzászóló: Lujza bácsi

Hozzászóló: Lujza bácsi @ 14 Nov 2007 01:03 am
valóban érdekes és elgondolkodtató kérdések. mármint pl. hogy mi -és miért?- lett a néhai szdsz-ből.
de szerintem, hozzájárult egyfajta tapasztalatlanságból fakadó naivítás is. csak a szép kívánatos és egészségesnek tűnő almát látta a jó nép...az alattomosan leselkedő mérgező férgeket nem. azok pedig sunyin belefurakodtak és megmérgezték. meg azt is, aki beleharapott. nincs mese...az almát megmenteni nem lehet. kivágni a férgesét? szvsz azt sem. az egészet ki kell dobni, fertőtleníteni és új gyümölcsöt nevelni, körültekintőbben.Hozzászóló: Borz Membrok @ 14 Nov 2007 07:31 am
Talán most, végre és talán...kihullik a közéletből ez az apró kis militáns, velejéig romlott szadduceus csoport. 1990 óta soha nem volt még ekkora esély a pusztulásukra, mint most. Persze elég olvasgatni az ószövetséget, hogy rájöjjön bárki, megvannak a túlélési technikáik. Ötletben nincs hiány. Fel fogja ismét ütni a fejét a hebroni kígyó másutt, más formában terepszínű bőrben. Oda kéne figyelni.
Borz


Hozzászóló: Mácsay József @ 14 Nov 2007 08:34 am
"Nem számítottunk arra, hogy 19 év múlva is 3 millió szegény ember él majd hazánkban. Nem számítottunk arra, hogy a nacionalizmus, az irredentizmus, a nemzeti szocializmus eszméi felélednek, s nem lesz erőnk és bátorságunk szembeszállni a szörnnyel."

Ez az jelenti, hogy hiányzott a szükséges belátási képessége annak a sok okos embernek, akik mint a tudás legfőbb letéteményesei pökhendi, arrogáns módon kioktatva mindenki mást mondták meg, hogy építsük a jövőt?
Ha egy ügyvezető ezzel állna ki a taggyűlés elé, akkor szednie kell a sátorfáját.

Úgyhogy nagyon figyeljünk oda Borz Membrok intelmére!Hozzászóló: Cs. Szabó Béla @ 14 Nov 2007 08:47 am
Borznak: Csak sajnos mi is a pusztulás szélén vagyunk!!!!


Hozzászóló: gyula @ 14 Nov 2007 08:50 am
Tisztelt MGI!
Azért az ömlengés demszky(!)-ről "tehetsége, tudása, de leginkább műveltsége" egy kicsikét erős azért.
Legyen kedves egy kicsit fégigfuttatni ama Dicső főpolgármesteri pályafutást!
De magas műveltségéhez emlékeztetőként hadd idézzem Ön elé március 15.-i beszédét a Petőfi szobornál.
Esernyők árnyékában (a tojászápor ellen),egy kényszerzubbonyban,habzó szájjal vergődő idióta hangján "idézett" a Nemzeti Dal-ból.
Erre a műveltségre gondolt Uram?


Hozzászóló: Molnár Tamás @ 14 Nov 2007 11:00 am
Micsoda párt?! Három alapító /Halda Alíz, Kenedi János és Rajk László/ nyílt levélben közölte, hogy igen büszke saját pártjára és annak eredményeire!


Hozzászóló: s@baktani @ 14 Nov 2007 11:02 am
Borz Menbrok nagyon bölcset mondott!Jómagam betettem a a zsebtelefonom nyitószövegének.Ajánlom mindenkinek mert így nem felejtődik!


Hozzászóló: s@baktani @ 14 Nov 2007 11:09 am
Demszky egy idegbeteg,labilis személyiség csak dacos akarat de saját vélemény nélkül.Még csak félműveltnek sem mondható.Egy bábú aki bárhogy mozgatható.Egy emberi roncs akit a "sajátjai" tettek szerencsétlenné és kiszolgáltatottá.Demszky egy senki.Mindíg is az volt.Belőle csinálni kellett valakit.Semmilyen emberi értéke nincs és soha semmit nem hozott létre.Olyan mint egy "kinttornás".Ne pazaroljuk rá a betűt.


Hozzászóló: Lipták-Lipow Sándor @ 14 Nov 2007 12:22 pm
Az írás feszes,pontos!


Hozzászóló: Bokor Levente @ 14 Nov 2007 05:08 pm
El tudja hitetni, hogy igaza van, zsurnaliszta szempontból kitűnő írás. Hogy mennyire meríti ki az igazságot, az már politikán túli kérdés. Talán az előjel nélküli liberalizmus imádata tette Demszky politikai nyikhajsága iránt vakká, amit más is észrevett. Én meg a liberalizmus programjának létjogosultságát vonom kétségbe szőröstül-bőröstül, egyszerűen, politikai tartalmának történeti kötöttsége miatt. Azoknak a történelem-elemzőknek a véleményén vagyok, akik szerint az Első Világháború a liberalizmus becsődölésének mementója. Ennek egyenes reakciója a kétféle európai despotizmus – orosz és német változatban – elhatalmasodása. Röviden: a diktatúrákból nem lehet a liberalizmus felé menekülni megint, akár nemzeti az, akár nem-nemzeti. Számomra az tűnik evidensnek, hogy a látens anarhizmusokkal kokettáló liberalizmusok az államot nem értékén kezelik, ezért tudatzavarba kergetik az egész társadalmat, mert végső soron, mindenki a társadalmi hatalom irányultságának (az államnak), és kezelésének módját választja pártvallásul.


Hozzászóló: s@baktani @ 14 Nov 2007 06:18 pm
Hogy mennyire meríti ki az igazságot arról regényt tudnék írni de nem hiszem,hogy megteszem.Félreértés ne essék soha nem volt a barátom és a feleségét sem én vettem el tőle de ismerem.Sajnos.


Hozzászóló: s@baktani @ 14 Nov 2007 06:29 pm
Wass Albert: a patkányok honfoglalása


Hozzászóló: Jozsi @ 14 Nov 2007 09:17 pm
Bizony-bizony annakidejen kik is ultek egyutt az ugyn*ellenzeki kerekasztal*nal!
Idevezetett a nagy erolkodes.Akik kiestek a zsirosbodon kozelebol azok irogatnak ilyeneket.
Megerdemlitek.(sajnos)


Hozzászóló: s@baktani @ 14 Nov 2007 09:37 pm
Fogalmazhatnál egy kicsit világosabban Józsi-melyikünk írásra reagáltál?


Hozzászóló: Bokor Levente @ 14 Nov 2007 09:39 pm
Kedves s@baktani, bizonyára észrevette már, hogy MGI cikkéről írtam véleményt, s nem az Ön hozzászólásáról. Sőt, kitérőként erősítettem.
Eme útbaigazításom viszont ürügy még egy megállapítás tételére. Mindenkinek, így a cikkírónak is, föl kell tünjék, hogy a parlamentben maradt pártok, kivétel nélkül, eredeti irányukhoz képest úgy kicsavarodtak, mint szélfútta hegytetőn a fák. A szocialisták derekára már csomót is kötött a szél. Szerintem, az a magyarázata, hogy a parlamenti pártok mind liberálisok a népszerűség (és a nemzetközi erőviszonyok) kedvéért, ami tarthatatlan politikai nyakatekertség nélkül. A nem liberálisokat pedig fölmorzsolták, mert anakronizmusuk miatt oda sem fértek a feladathoz. A "nemzeti liberalizmus" viszont még nem jutott hatalomra, azért dicsekedhet a szüzességével. Attól előre óvnám, hogy Trianont kamatozó politikai tőkének tekintse és ne békeépítő munkafeladatnak.


Hozzászóló: s@baktani @ 14 Nov 2007 10:00 pm
Bokor úrnak: Bocsi-félreértettem.Tulajdonképpen csodálkoztam is de most már minden tiszta.
Demszky baba bekavart kissé...viszont én nem tekintem Trianont-mint írta-kamatozó politikai tőkének.Vagy ezzel a "nemzeti liberalizmus"-hoz szólt?


Hozzászóló: Egy magyar fiú @ 14 Nov 2007 10:27 pm
Molnár Tamásnak van igaza!!!
Micsoda "bagázs" ez a 'PÁRT'??
Ilyen alapítókkal?
"Na nű" mondja a főpap sapkában!
SALOM


Hozzászóló: Rongyos 1 @ 14 Nov 2007 11:20 pm
Hölgyeim és Uraim. Higyék el nekem az SZDSZ soha egy percig sem volt liberális képződmény. Én, mint konzervatív és rendpárti a liberálisok bűzét azonnal megérzem. Az ő szaguk valami attól is undorítóbb a kezdetektől fogva.


Hozzászóló: B.L. @ 15 Nov 2007 01:52 am
s@baktani-nak:Trianonnal azt akartam mondani, hogy a vele való hangulatkeltés sokkal több külső ellenerőt mozgósít, mint belső támogatást. Ellenségekre nincs szükségünk, csak olyan barátokra, akik elfogadják, hogy nem lehet velünk úgy bánni, mint a legyőzöttekkel. De, aki minden erő és méltóság nélkül csak ágál, vagy meghunyászkodik - amilyen a mi esetünk - azt mindújra rá fogják ébreszteni, hogy legyőzött. Tudomásul kell venni, hogy nem lehet olyat akarni, amit rajtunk kívül senki sem akar. -- Visszatérve a cikkre: A politikailag műveletlennek mutatkozó, de megérthető Kozák Gyulákat csak a másik politikai műveletlenség akarhatja politikai pofozással felvilágosítani.Hogy Magyarország minek nézhet elébe a felelőtlen bevándorlási politika miatt, azt már Kölcsey megpendítette a szatmári adózó népről mondott 1831-i megyei beszédében. - A mi eleink épp oly rövidlátók voltak, mint az ölükbe hullott rendszert elzsákmányoló "rendszerváltók".


Hozzászóló: s@baktani @ 15 Nov 2007 08:28 am
Igen B.L.ez teljesen világos és korrekt gondolatvezetés.Köszönöm.


Hozzászóló: s@baktani @ 15 Nov 2007 08:28 am
Igen B.L.ez teljesen világos és korrekt gondolatvezetés.Köszönöm.


Hozzászóló: Aggodó Magyar @ 15 Nov 2007 10:11 am


Hozzászóló: Borz Membrok. Bocsánat Membrok úr. Én legalább is úgy tudom, hogy a magyar ember magyarul beszél.(ez az apró kis militáns, velejéig romlott szadduceus csoport.) Kérdés? A zárójelben tett szaduceus csoportnak mi a magyar elnevezése? A szaduceusok és úgy tudom, valami csillagfélét hordoznak, vagy tévedek? (Persze elég olvasgatni az ószövetséget)de ki az aki az úszövetséget olvassa, mert a keresztyén ember inkább az Újszövetséget olvassa, hogy rájöjjön bárki, megvannak a túlélési technikáik. (Fel fogja ismét ütni a fejét a hebroni kígyó másutt, más formában terepszínű bőrben.) Hát már nem másutt kell felüsse a fejét a hebroni kigyó, mert ott van Magyarországon attól kell félni. Hát igen, erre kéne odafigyelni mindaddig, amig igéret szerint nem vásárolyák fel az egész országot!!!


Hozzászóló: Egymagyar @ 15 Nov 2007 05:04 pm
Nagyon egyet tudok érteni ezzel a cikkel. Az SZDSZ '94 óta nem liberális, mert elárulta azt, amikor a kommunistákkal szövetkezett (mondhatjuk, hogy az MSZP nem kommunista, de a pufajkás miniszterelnökre, akit Kunczéék elfogadtak, nincs mentség!). De amúgy nem is konzervatív, szocialista, vagy akár kommunista. Egyszerűen csak az önzés és a talpnyalás mocsarába süllyedt opportunista képződmény! Az SZDSZ a liberalizmus Júdása, a 4-5 minisztérium, amit kap az meg a 30 ezüstpénz!


Hozzászóló: Takáts Tamás @ 15 Nov 2007 07:57 pm
Tisztelt Urak!

A liberalis gondolatok a legmegfogatatlanabb politikai megnyilatkozások. Nem véletlen, hogy a társadalmak történetében a legtöbb kárt okozták. Ki/kik, mikor, hol, meddig lehetünk szabadelvűek? Ez itt a kérdés lényege. Az akinél a hatalom megszerzésének csak a taktikája a liberális politikai feltételek követelése/kikényszerítése, a különböző diktatúrák/demokratúrák eléréséhez, azoktól nagyon óvakodjunk... Ők a népboldogítók/forradálmorok száles skáláját kínálják... Általában a zavarosban/trutymóban/posványban szeretnek halászni. Ott hangsúlyozzák/követelik a maguk számára a liberális feltételeket, de csak maguknak, mint előjogokat... Ugyanakkor, valamennyi demokratikusnak tartható eszmerendszer él/élt a liberális eszmékkel. Természetesen csak addig, amíg azok érvényesítése mások szabadság, testvériség és egyenlőség jogait nem csorbítja... Ennek a határnak a megtalálása demokratikus, liberális és szociális kultúrát igényel. Ez az amiben 1945 óta, sőt, a XIX. század óta nem neveltek kellő súllyal, hanem demoralizáltak bennünket...folytHozzászóló: Takáts Tamás @ 15 Nov 2007 07:58 pm
Közelítsünk más irányból; pld. J. Kekes "A konzervativizmus ésszerűseg" gondolataitól. Vizsgáljuk meg: milyen viszonynak kell lenni az egyének és a belőlük álló/élő társadalom között? Voltaképpen ez, minden politikai elképzelés alapvető kérdése kellene, hogy legyen. A tipikus liberálisok előnyben részesítik az egyén jogait, egoistán értelmezett kötelezettségeit a társadalom jogaival/kötelezettségével szemben. Ugyaekkor a marxisták/utópisták, az egyéni autónomiál valamivel hagsúlyozottabbá teszik a társadalom egésszének az prioritását az egyén felett. Ezt, csak diktatórikusan tudják hatékonyan biztosítani. A konzervatívok pedig az egyéni karakterüket/mivoltukat/céljaikat állandóan megőrízve a közösség, a társadalom egésszén belül igyekeznek fenntartani/őrízni, de, ha szükséges átrendezni...

Köszönöm, hogy elolvastak! -Talán, el is fogadnak.(?)Hozzászóló: B.L. @ 15 Nov 2007 10:08 pm
Kedves Takács úr, bűntudattal olvasom okfejtését, mert én kezdtem tüzelni a liberalizmusra. Természetesen, nem lőnék rá úton-útfélen, mint bűnbakra, mert sem a liberalizmusnak, sem a konzervativizmusnak nincs a platóni ideák közt "opciója". Képviselőik egyaránt juthatnak pokolra, vagy a mennybe. Csak a politikai viszonyok tüntetik ki egyik, vagy másik álkulcsot a történelem zárja nyitásában. Sommás véleményem: nálunk a hatalomra jutott általános liberalizmus beletörte a kulcsot a Mi közös Jövőnk zárjába. Nem is liberalizmusa miatt,hanem délibábosan alacsony szinvonala miatt. Nálunk szabad volt politikailag vitatkozni természeti törvényeken, ami másutt alapismeret. A mi liberalizmusunk a küszöb alattiság szabadsága, és nem a küszöbb fölöttiségé.A legfölöslegesebb közszolgálati munkaerő az, amelyiknek objektív kompetenciája van valamiben. Stb.(Bocsánat a nem egzakt, hanem hangulati leírásért.)


Hozzászóló: boszi @ 16 Nov 2007 07:08 am
A liberalizmus, ha nem lenne ennyire tolakodó, és nem kéne elviselnünk a káros következményeit, nem a liberálisok befolyására hoznák a romboló törvényeket, akkor senkit nem zavarna, hogy vannak "mások", és "máshogy" élnek.
A gazdaságban meg egyenesen katasztrófa. Nem mást jelent, mint a dzsungel farkastörvényét. Nemzetközi szinten.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.