Közvetett bizonyíték Antall szabadkőművességére. És Gyurcsány?

A módszerváltás utáni első magyar miniszterelnökről, Antall Józsefről nevezik el az Európai Parlament (EP) két új brüsszeli épületszárnyának egyikét. Erről hétfőn este jutott egyhangú kompromisszumra az EP elnöksége. Platformunk szerint ez közvetett bizonyíték Antall szabadkőművességére.
Gyurcsány Ferenc: Decemberben aláírjuk a reformszerződést. Magyarország elsőként kívánja ratifikálni.

A két új épületszárny egyikét egy konzervatív politikusról, a másikat egy baloldaliról nevezik el. A jobboldali névadó lesz Antall József, a baloldali Willy Brandt egykori német szociáldemokrata kancellár.
A 24 magyar képviselő korábbi egyeztetésén összesen három magyar politikai személyiség neve vetődött fel: Nagy Imre 56-os miniszterelnöké, Bibó István történészé, a Nagy Imre kormány államminiszteréé és Antallé.
Antallt még tavasszal ajánlották az Európai Néppárthoz tartozó magyar képviselők(Szájerék), végül elfogadták őt a szocialisták és liberálisok is. A végső döntést az Európai Parlament valamelyik plenáris ülésen mondják majd ki.

Amikor hirtelen kiemelkedik egy politikus, nemzetközi támogatottsággal, akkor mindig gondolhatunk a szabadkőműves háttér erő mozgósító erejére. Ez úgy történik, hogy beintésre megindul az páholytagok egy irányú támogató tevékenysége valaki iránt. Ha erre még ráerősítinek a titkosszolgálatok, akkor biztos, hogy kiszemelt személy meg lesz választva demokratikusan. Ez eseményekre, rendezvényekre és épületnévadásra is vonatkozik.
Tessék már mondani 14 év távlatából mi volt az a hatalmas teljesítmény amely Antall temetésére idevonzotta Euarópa államfőit? Megmondjuk: ez a nagy teljesítmény a rendszerváltás kisiklatása volt.
És Gyurcsány hirtelen kiemelkedése minek köszönhető?

****
A Franciaországban és Hollandiában népszavazáson elbukott EU alkotmányt Magyarország ratifikálta (a Parlamentben megszavazta a Fidesz is). A bukott alkotmányt most 'EU reformszerződés' néven népszavazás nélkül kormányok által aláírva és a parlamentek által ratifikálva fogják ráerőltetni Európa népeire. A Fidesz már előre jelezte, meg fogja szavazni.
Egyetlen dolgot emelünk ki a az EU alkotmányból/EU reformszerződésből, melyet a külügy honlapján el lehet olvasni: A dokumentum részét képező un. „Alapvető Jogok Chartája” szerint alapvető jog, pl. a homoszexuálisok házassága (burkolt megfogalmazásban palástolva). A ratifikáció után a magyarországi kormány könnyebben fogja biztosítani a családjogi törvényben a homoszexuálisok házassághoz való jogát. Ez most még egy korábbi alkotmánybírósági döntés értelmében nem lehetséges.

Bécsi Dénes/ÚDK Nemzeti Radikális Platform

Hozzászólások

Hozzászóló: Molnár

Hozzászóló: Molnár Tamás @ 17 Nov 2007 11:00 am
Sínen van az EU alkotmány: a melegek már a "spájzban" vannak! Teljes az egyetértés a melegek élettársi kapcsolatáról! Jöhet a következő lépés! A hálószoba...Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 11:35 am
Miért kell Antallt mocskolni? Szidhatnánk ezzel az erővel Kossuthot is, mert ő is követett el nagy hibákat. Abban a helyzetben nehéz volt ám mindent jól csinálni. nem tudom, hogy a cikk írója pl. mennyire tudott volna igazi rendszerváltást csinálni egy rakat pártfunkci meg orosz szuronyok árnyékában. A körülményekhez képest Antall Antall megcselekedte, amit megkövetelt a haza! Az utolsó hiteles magyar politikus volt.
A minősíthetetlen EU-Alkotmányhoz meg aztán végképp semmi köze! Azt a liberálisok alkották, és ez a pusztítás egyedül az ő, és az ezt toleráló opportunista jobboldali politikusok felelőssége. Antall ilyen mocskot nem támogatott volna!


Hozzászóló: varosi terez @ 17 Nov 2007 11:49 am
Antall egy "névtelen nulla" volt és az is maradt volna,ha nemvállalja fel a nemzetárulást. Varosi Terez


Hozzászóló: Lipták-Lipow Sándor @ 17 Nov 2007 11:52 am
Tamás! Mi az ,hogy" melegek"

Homoszekszuálisok és buzeránsok!
Meleg a kályha.Hozzászóló: Tóth F. Tamás @ 17 Nov 2007 11:58 am
Teljesen nyilvánvaló, hogy Antall "illuminátus" volt, hiszen tagság nélkül ma teljes képtelenség bármilyen komolyabb politikai hivatal betöltése - és ez nem csak Magyarországra áll. Ennek felismeréséhez még épületavatás sem kell. A kádernevelés moszkvai intézményei (pl. külügyi akadémia) szerepét nyugati intézmények vették át (pl. London School of Economics and Political Sciences). Aki nem "ütöttek be" valamelyik megbízható intézményben, az egyszerûen nem rúg labdába.

A "hálózatnak" a maga szempontjából - ég egyszer: a maga szempotjából - igaza van, hiszen a háttérhatalomnak is megbízható káderekre van szüksége. Egy sor vezetô politikus - mindkét oldalon -nyilvánvalóan "szintén zenész" - nyilvánvalóan a sokak által felsôbb régiókba emelt Orbánnal egyetemben. Még akkor is, ha tisztelôi ilyenkor befogják a fülüket, és felsikoltanak: Jaj, ne!

Gyurcsány szerintem egyébként nem az, csupán egy gátlástalan bábfigura, akit a háttérhatalom majd elhajít, amikor elvégezte a piszkos munkát, és "új figura" kell.Hozzászóló: PetrássLászló @ 17 Nov 2007 12:07 pm
Ezt a dicshimnuszt csak olyan valaki írhatja Antallról, aki sokkal többet tud viselt dolgairól, vagy az, aki semmit. Önálló ítélőképessége hiányában, mások által szétszórt demagógiát hajtogat. Magyar politikusnak talán még nem volt annyi bűne, mint Antallnak. Ugyan ilyen vak az imádat, ami sajnos még sok esetben Gyurcsányt is övezi. Ezért képes még egyáltalán létezni is. Mindenestre szeretném megélni azt a kort mikor a TV. Híradó bemondja, hogy „ma délben megkezdték az EP épületének bontását. A sok szörnyű eseményt megtestesítő épület bontási munkálatai, büntetésből a Magyar Demokrata Fórum vezetőinek és tagjainak a feladata. A bontás költségeit, több európai pártnak – többek között – magyar Fidesz, MSZP, és SZDSZ-nek kell állnia.” …néhány vágókép, amint olajszőke Ibolyka pöttyös kendőben hordja a téglát, Antall ember nagyságú –Roden- képét pedig Lakodalmas Orsós Mózes tologatja…


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 17 Nov 2007 12:10 pm
Az AB-hez(alkotmánybíróság) még egyetlen beadvány sem érkezett, hogy a magyar bíróságok miért jegyezhetik be a titkos társaságokat? (szabadkőművesek, BnaiBrith,Scientológia, Jehova, Hit Gyülekezete és az összes életelellenes szekta)Ezek a bűnszervezezetek vastag állami pénzeket is kapnak. Elég csak megnézni az egyházak ,szekták, alapítványok, egyesületek, lapok állami támogatását!Érdekes módon az ÁSZ( állami számvevőszék) még egyetlen vizsgálatot sem folytatott a fenti szervezetek gazdálkodásáról. Tehát, az AB-t kell kérdőre vonni a titkos szervezetek ügyében.


Hozzászóló: taktam @ 17 Nov 2007 12:22 pm
"Amikor hirtelen kiemelkedik egy politikus, nemzetközi támogatottsággal, akkor mindig gondolhatunk a szabadkőműves háttértámogatásra."
A "mindig gondolhatunk" mondatrész szerint nem tény, hanem egy feltételezésről van szó. Semilyen tudományban, semilyen jogrendben/erkölcsben bizonyítás nélkül nem tekinthető ténynek/vádnak egy állítás. Bizonyítás nélkül a tudományban tudománytalanság, a jogrendben/erkölcsben rágalmazás ténye áll fent. GyF-el nem foglalkozom, mert egy ócska/kártékony féregre/posztkommunistára az időmet nem pazarolom; csak a túlélésére öszpontosítok. Egymagyar-al egyetértek; Te mit tettél volna, ha egyáltalán tehettél/tettél valamit?
Köszönöm, hogy elolvastatok. Tisztelettel és barátsággal köszöntöm a fórumozókat!
taktam


Hozzászóló: s@baktani @ 17 Nov 2007 12:22 pm
Ha ismered szegény Solymosi Eszter történetét akkor azt is tudnod kell,hogy mi történik azokkal akik az illuminátusokhoz mernek nyúlni.Eddig még senki nem maradt életben.Tudod ez olyan mnt ha azt mondanád,hogy "most már elég!Felmegyek Gyurcsányhoz és pofán verem!".Erre még gondolni ia marhaság.


Hozzászóló: Bendeguz 2 @ 17 Nov 2007 12:25 pm
Városi TERÉZ "ANYA"
Osztozom summás véleményedben. Csak a jó neveltségem nem angedi meg, hogy ne egészítsem ki meglátásodat, néhány keresetlen útszéli "rátéttel". Annyit azért "elárulok" a kevésbé tájékozottaknak, hogy a rendszerváltozás legnagyobb BLOKKOLÓJA, konkrétan és ténylegesen, maga A.J. fizetett nemzetrontó volt. :-(


Hozzászóló: s@baktani @ 17 Nov 2007 12:27 pm
Jaj "taktam",ne legyél már olyan okos jogász/nyelvész! Te is tudod,hogy miről van szó,most mit marháskodsz?Rá tudsz Te bármit is bizonyítani GyuF-re vagy bármelyik másik gazemberre? Ettől függetlenül mindenki tudja,hogy mi a helyzet!A bizonyítgatás csak a bírósági játszóházakban divatos időtöltés.A népnek elég a rajtakapás is!


Hozzászóló: PetrássLászló @ 17 Nov 2007 12:35 pm
1.Ukrán - Magyar alpszerződés. Bizonyítéknak elegandő, sőt sok is...
2.Reprivatizációs megállapodás helyett, privatizáció.
3.MDF-SzDdSz paktum...Kell még bitonyíték?


Hozzászóló: Tóth F. Tamás @ 17 Nov 2007 12:36 pm
Önmagáért beszél, hogy emberek még mindig ott tartanak, hogy "egy magyar" álnéven léptetik fel magukat. Ezzel az erôvel lehetne az "egy jóakarója" elnevezés is.

Antall József valóban a magyar közélet egyik legkártékonyabb szereplôje volt - de legyen neki könnyû a föld! Egyébként senkit sem kergetnek karóval, hogy legyen kormányfô, ha azonban a sorsa úgy hozta, és elvállalta, akkor járja végig az utat: ahogyan tette ezt a fôrendû Gróf Batthyany Lajos vagy a meggyôzôdése kommunista Nagy Imre - utóbbi talán személyes meggyôzôdése ellenére is, de belátta, hogy ennek az népnek a kommunizmus nem kell, és tudván vállalta a halált, bár menthette volna magát. Sorsa itt találkozik az aradi Leininger-Westerburg, sorsával, aki szintén menthette volna magát. Három nagyon különbözô életút, ám valamennyiük nevét kegyelettel ôrzi a hazafias emlékezet.

Ilyen értelemben még kártékonyabb az a közszereplô, aki híveit ámítva annak mutatja magát, aki valójában nem - és számos ilyen figura van a "nemzeti oldalon".

Ha egyébként valaki nem "illuminátus" és nem kapható "jobb belátásra", akkor a háttérhatalom kíméletlenül elmeszeli, és partvonalon túlra szorítják -erre is vannak példák az elmúlt közel húsz év történelmében.Hozzászóló: PetrássLászló @ 17 Nov 2007 12:40 pm
Csak emlékeztetek arra, hogy milyen együttérzéssel emlegették Orbán V. és Dávid I. „az Antalli örökséget” . Hát amiben most benne vagyunk az az igazi„Antalli örökség”


Hozzászóló: Rozgonyi Ernő @ 17 Nov 2007 12:56 pm
Ahova eljuttattak bennünket,az a szenny és nyomor,ez az "antalli örökség",amire elnyomorítóink annyira szeretnek hivatkozni.


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 01:54 pm
Dehát én teljesen jóindulatúan egyszerűen csak nem értem mi a baj Antall! Kisygerek voltam, amikor meghalt, de azóta csak jót hallok róla. Valóban úgy látom, hogy pl. Batthyanyhoz hasonlóan Antall is egy nehéz helyzetben vállalta a nemzet vezetését. Ilyen helyzetben nem lehetet szerintem jobban csinálni, mint Antall. Nem volt jó, hogy megmaradtak a kommunisták a hatalom közelében, dehát valahogy meg kellett velük egyezni, különben még mindig szocializmus lenne. Hogy kergette volna el Antall őket? Sokan voltak és nagy hatalommal! Most már talán el lehet valahogyan kergetni a komunistákat, de kérdés, hogyan?
Írhatnék "egy jóakarója" néven is, mert nem akarok snekinek rosszat. Az Egymagyar nem álnév. Egy magyar ember vagyok. Miért mi lennék, kínai? Ebbe az országba születtem, úgyhogy egy magyarnak kell lennem, ha tetszik ha nem!


Hozzászóló: REND @ 17 Nov 2007 02:07 pm
AZért az nagyon feltűnő, hogy antal józsef, aki egy halott, azt teszi meg minden élő mózeshitű BŰNBAKKÁ, hogy saját aljasságáról elterelje a figyelmet.
Antalról lehet találgatni, meg örökségesdi-dumálni, de azt kell nézni, hogy mi az, amivel vétett 15 millió Magyarnak és mindenki biztosan tudja.
Ez pediglen az, hogy EGY SZAVÁBA KERÜLT VOLNA KIHIRDETNI, hogy a szar rákosi-takony-tákolmány SEMMIS, a Szent Korona Törvény visszaállítva !
PONT.
És ettől kezdve főhetett volna minden idióta politikus feje, hogy most akkor mi van,
még akkor is, ha kinyiffantották volna ezért, de így nyert 1 évet ő, és veszített 15 millió, ami az ő lelkén is szárad ! DE MINDEN politikusnak nevezett sátánfatty LELKÉN IS SZÁRAD, aki most nagy pofával egyedüli bűnösnek antalt nevezi meg és kussolnak a véres komcsikról meg a degenerált szadeszos gyilkosok idióta ivadékairól !
Úgyhogy hátrább az agarakkal bosszúnépe, akiknek vallási-humbugja a BŰNBAK állítás, amihez véráldozat bemutatás a mániája.

MINDEN GYILKOST NEVÉN KELL NEVEZNI !

Nehogy már a többi gyilkos antal nyakába varrja a saját aljasságát.Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 17 Nov 2007 02:15 pm
T.F.T-nek...Ha ennyire egyszerű és szép lenne a kép Nagy Imrov ( a felkelők így nevezték)elvtárssal kapcsolatban, ahogy lefestetted, akkor semmi baj nem lenne, csakhogy haláláig szovjet állampolgár is volt.Mivel a Corvin-köziek nem nem tették le a fegyvert és kiverték az oroszokat Pestről, csak öt nap után állt a forradalom oldalára, de akkor is csak féllábbal, mert semmit nem tett kormánya az önvédelem érdekében, hanem még paktálni küldte követeit az oroszokhoz. Öt napig ávósaival lövette a felkelőket! Az utolsó szó jogán a SZU-t és a pártot éltette( Nagy I. tárgyalás filmje, amit nem hajalandók még mindig vetíteni). Az aradi vértanúk nem élették az utolsó szó jogán a császárt...


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 02:15 pm
Ezt az illuminátust sem értem. Az valami Lucifer-tisztelő bolondos szekta. Nem értem az a pár idióta miért lenne közveszélyes. A szabadkőművesek is valami hasonló agyament társaság. Van, aki szerint mindent ők irányítanak. Volt valahol egy cikk, ami szerint a keményvonalasak szabadkőművesek az MSZP-SZDSZ-t, a mérsékelt szabad építőipari dolgozók meg a Fideszt irányítják. Ha így van, akkor szólok a körzeti elnöknek, hogy mégsem akarom aláírni a Fidelitas belépési nyilatkozatomat, mert én szabad jogász esetleg szabad (művészet?)történész akarok lenni, nem pedig szabadkőműves!


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 02:17 pm
Meg aztán a jakobinusság sem barátom, úgyhogy biztosan ne érdeklődöm ezen házépítő liberálisok iránt!


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 17 Nov 2007 02:17 pm
Antall már csak végrehajtó volt, az igazi bűnösök a lakiteleki sátorban gyülekeztek (1987) Pozsgay szárnyai alatt, aki akkor az MSZMP KB titkára volt. Nesze neked rendszerváltás.....


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 02:22 pm
T. VÉLEMÉNYEM! Nagy Imre komunista volt, de azért valamivel jobb, mint a többi. Esetleg meg is változott '56-ra. Már ha ilyenre képes egy kommunista fővezér...
Jobb lett volna, egy kevésbé kommunista-kormány akkor, de lehet, hogy ez meg is valósult volna, ha a Vörös Hadsereg nem tiporta volna el a forradalmat.


Hozzászóló: KATEGOR @ 17 Nov 2007 02:32 pm
Most már inkább Dávidék Eblájára és atyamesterére : a sörös-boros vendéglősre kéne figyelni.


Hozzászóló: REND @ 17 Nov 2007 02:41 pm
"egymagyar" nem MAGYAR !

Szokj le -ha tusz- erről a sátánkotyvasztásos szókeverésekről, mert csak nevetségessé válasz.

Nincs olyan, hogy szűz-kurva, hogy kevésbé komcsi, hogy igen-nem !

Beszéded legyen világos, vagy IGEN vagy NEM !

Az ár-nyalók a szürkék, akiket mindenki kiköp !Hozzászóló: Rőczey J.János @ 17 Nov 2007 02:51 pm
legnagyobb mulasztását kellene pótolni :1956 -ban megszületett országos méretekben az önigazgatás: minden munkahelyen választották a vezetőket. Antall ezt elutasította.Kudarcának fő oka.Az önigazgatás hirdetése új történelmi korszakot nyítna Európában. Forradalmunk jelentősége felérne a francia forradalommal.Európában a többség támogatná, de nem meri senki felvetni.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 17 Nov 2007 03:02 pm
Egymagyarnak: A piaci légy hozzád képest egy szerény rovar. Mégis hallatlan pofátlanság az, hogy a magyar nevet bepiszkolod..Ha nem tudnád a magyar nevet nem lehet bemocskolni. Még itt sem. Ez több mint illem kérdése. Persze ha fajtád nevével firkálnál, az ellen semmi kifogásunk nem lenne. Persze ahhoz előbb az azonosságodat kéne fölvállalni.


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 17 Nov 2007 03:12 pm
Nekem az az utólagos meglátásom, hogy az Antall a körülmények között megpróbált valamiféle valamit-valamiért politikát csinálni...azaz paktumot, gazdasági előnyöket és befolyást engedni nemzeti-politikai preferenciákért cserébe.( példa: az ukrán szerződés(ukránok semlegesítése)
után komolyabb külpolitikai érdekérvényesítés az elcsatolt területek és ht. magyarok érdekében(elsősorban a felbomlás miatti új helyzetet kihasználni szlovákia és esetleg jugoszlávia felé. ehhez kellett az új nemzetvédelmi doktrína(für lala: körkörös védelem) ) csakhogy a tapasztalan és naív Antall kormányt csőbe húzták, és a média hathatós segítségével beindult a lejáratási és ellehetetlenítési dömping, a környező(és egyéb)titkosszolgálatok segítségével pedig a többé-kevésbé egységes társadalom egymásnak ugrasztása és gyengítése( aminek következtében a belső problémákra kellett koncentrálni és nem maradt sem energia, sem egységes társadalmi támogatás a nemzeti külpolitikai célokra )
én Boros Péter személyét és tevékenységét(aknamunka, AJ befolyásolása, stb.) sokkal kártékonyabbnak és elitélendőbbnek tartom, mint a "jóindulatú beteg" AJ-t.
bizonyos erők ma szelektíven csak az antalli paktumokat és a paktumkötő antallt látják. kik ezért...kik azért.
mindig fel kell tenni; cui prodest?

.Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 03:17 pm
Nem értem, mivel mocskolok. Mi az én fajtám? Úgy tudtam, hogy a magyar. Én nme akarok semmilyen nevet mocskolni és komolyan nem értelek titeket. Én csak azt mondtam, hogy Nagy Imre még alegkisebb rossz volt. Mégiscsak jobb egy ár-nyaló szürke, mint egy teljesen fekete, nem?
16 éves vagyok és keresem a helyem, ebben a rohadt világban! Nem értem miért kell engem letorkolni,lezsidózni(nagyapámnak kellet a hadseregbe bizonyítványa arról, hogy tiszta, árja, keresztény származású, úgyhogy hiteles dokumentumokkal szemben mit sem ér a zsidózásod!) kitalálni, hogy nem vagyok magyar! Mivel vagy nagyobb magyar nálam? nagyaobb és mocskosann szád van? Ez a magyarság? Hát akkor nem akarok magyar lenni! Megyek bajor őseim honába. Deutschland über alles! Sieg Heil!
Najó vicc volt:) REND és VÉLEMÉNYEM Ti mocskoljátok a magyar nevet foyamatosan, mert mocsok módon viselkedtek. Az én dédapám harcolt az első világháborúban és az '56-os forradalomabn is részt vett!


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 03:18 pm
Én még semmit nem tehetek Magyarországért, de szeretnék hasonlítani rá, ő a példaképem! ha annyira antiszemit avagy, akkor tudd meg, hogy az átkozódás zsidó szokás. És te most átkozódsz. Azt hiszed nem avygok magyar, mert te azt mondod. Hát akkor én is azt mondom, hogy nem avygtok magyarok! VÉLEMÉNYEM és REND két hazaáruló, aki nem magyar! Most akkor Ti nem vagytok magyarok? Dehogynem! De én is magyar maradok, attól, hogy ti azt mondjátok, hogy nem vagyok magyar. Fejezzük be a vitát, és inkább tanítsatok meg, hogy legyek jó maygar, ha úgy tudjátok. Én szeretnék jó magyar hazafi lenni, és ezt az országot szolgálni!


Hozzászóló: Lujza bácsi @ 17 Nov 2007 03:20 pm
engem nem zavar, hogy Antallról neveznek el akármit is brüsszelben.
amire kiváncsi vagyok...a név...: Antall József magyar vagy József Antall nem magyar lesz-e? jelzésértékkel bír!


Hozzászóló: PetrássLászló @ 17 Nov 2007 03:29 pm
Úgy látom elszabadultak az indulatok. Ami részben érthető, de csak részben. Egymás gyalázása nem tesz jót annak a ki írja, de a listának sem használ. A baj a mondatokban van elrejtve. Ha valaki tájékozatlan az képtelen tárgyilagos véleményalkotásra. Az csak másokat szajkóz. Értékelhető módon, csak a történtek tükrében, információkat összevetve, saját habitusunknál fogva alkothatunk véleményét. Sőt tisztázatlan körülmények között az önmagunknak feltett kérdésekre keresendő válasz vezet a végső tanulsághoz. A jó szándék feltételezéséből érdemes kiindulni, de a cselekedetek értékeléséből következik az ítélet.
Igen. „A befejezetlen forradalom”, a tiszta törekvések, az élethez szükséges logika, és az ilyen értékek azok, amik segíthetnek a küzdelemben.


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 03:29 pm
Persze én nem vagyok magyar, de az országot tönkretévő gyurcsányi banda biztosan nagyon nagy magyar, mi? Mert ha nem én avgyok a magyar, akkor biztosan a hazaárulók a magyarok, én meg hazaáruló avygok, mert szeretem Magyarországot. Ez következik a logikátokból! Négy láb jó, két láb rossz???


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 03:32 pm
Igen a témában tájékozatlan vagyok, de csak azért, mert a (befejezetlen)rendszerváltozás évében(1989) még nem is éltem!


Hozzászóló: varosi terez @ 17 Nov 2007 03:48 pm
Drága Magyarjaim! 16 évestől 100 évesig.A megszállók ellen hadakozzatok és semmiképpen ne egymással! Adjuk össze a "tudományunkat" türelmesen és "több szem, többet lát" alapon döntsünk a leglényegesebbekben! Ki látta például, amikor az RTL-en/TV2-őn az antall fiát és lányát sztárolták? Én igen. A "szegény" antall betegségéről meg csak annyit, hogy az állatokban van annyi józan ítélőképesség, hogy a legéletrevalóbbat teszik meg falkavezérré. Javaslatom, hogy a kétkamarás országgyűlésbe a "Ki-Miben-Tudós?" meg a "Ki-Minek-Mestere?" országos, nyilvános vetélkedőkhöz hasonló megmérettetéseken döntsük el, ki képviseljen minket a jövőben! Persze nem csak a gagyitévék-nyilvánosságára gondolok!!!


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 04:06 pm
Teréz! Sajnos minden nemzeti fórumon van egy két ember, akinek úgy működik a logikája, hogy: "nem ért velem egyet=nem magyar=zsidó". Én ezekkel kerülök összetűzésbe minden fórumon. Van a "másik oldalon" is ilyen ember(olyannal is találkoztma", annak úgy működik a logikája, hogy: "nem ért velem egyet=náci!".


Hozzászóló: taktam @ 17 Nov 2007 04:15 pm
-ad s@baktani.
"Jaj "taktam",ne legyél már olyan okos jogász/nyelvész!" Úgy látom nem sikerült megértenie; kérem, olvasson el még egyszer! Tudom, a tények makacsak és nehéz velük megbirkózni. Kérem, én nem bántottam Önt. Nem okoskodom. Nem adtam alkalmat arra, hogy csak úgy, utópistán kiseperjen.


Hozzászóló: PetrássLászló @ 17 Nov 2007 04:16 pm
T. "Egymagyar"! Elég szomorú, ha ezt tapasztalod, és bizonyára így is érzed, ha ezt írod. Ami igaz az igaz. Ma média tendencia, hogy aki nemzeti zászlót fog, az csak náci, antiszemita, rasszista...stb. lehet. Mintha csak ez a két csoport létezne. Ezt a hibát nekünk nem szabad elkövetnünk. Te is próbáld elfogadni azonban a tapasztaltak- és leginkább - a bölcsebbek véleményét, és ne haragudj rájuk, mert esetleg többet tudnak nálad.


Hozzászóló: PetrássLászló @ 17 Nov 2007 04:23 pm
Kedves Lujza bácsi! Megint egy érdemi információ hiján kialakított szubiektív vélemény. (még szerencse, hogy nem tényként közlöd)Az Ukrán Parlament, már elfogadta a magyar- ruszén Autonomiát, mikor Antallék, jeszencsky vezetésévelerről önhatalmulag lemondtak erről. Ezt nem lehet jóindulatú "valamit valamiért"-nek nevezni. (Olvasd el Torgyán Antalltól Orbánig c. könyvét. Senkinem cáfolta az ott leírtakat)


Hozzászóló: taktam @ 17 Nov 2007 04:39 pm
-ad PetrássLászló.
"1.Ukrán - Magyar alpszerződés. Bizonyítéknak elegandő, sőt sok is...
2.Reprivatizációs megállapodás helyett, privatizáció.
3.MDF-SzDdSz paktum...Kell még bitonyíték?" Ön hogyan oldotta volna meg ezekben a szerződésekben/paktumokban reprezentált problémákat? Bizonyára én sem úgy kötöttem volna meg azokat, ha szükségét láttam volna, mint AJ. AJ az/Ö AJ. PetrássLászló az PL, taktam az taktam. Ez az arisztoteleszi logika 1. törvénye. Mindannyian mások vagyunk, ha bizonyos jegyeinkben közösek/hasonlóak/azonosak is lehetunk. Kívülről, utólag könnyű okosabbnak lenni. Gondolom: ebben egyetérthetünk. Nem veszekedni, hanem érted tenni jöttem e fórumra. Nem a másságomra hivatkozom, mert az értelmetlen lenne ebben az esetben. Mi konzervatívok racionálisan és nem utópistán gondolkodunk. A mi gondolkodásunk az emberi/élő természetből és a jól fegott egyéni és magyar közösségi érdekek mentén formálódott és nem népboldogotító eszméken fejlődött ki.


Hozzászóló: PetrássLászló @ 17 Nov 2007 05:40 pm
Kedves Taktam! Őszinte örömömre szolgál, és a megnyugvás határtalan érzése tölt el, hogy Arisztotelészt is segítségül hívva, nyilvánvaló jó szándékkal, írod soraidat. Természetesen a kérdésfeltétel már nem annyira Arisztotelészi. Mert Arisztotelész annál bölcsebb volt, mintsem olyan kérdést tett volna fel, amit legjobb esetben a befejeződött sakkjátszma végén lehetne feltenni, persze azt is teljesen értelmetlenül. Ez esetben szívesebben hivatkoznék Kirkegardra – „vagy-vagy” -, hiszen, „vagy” ott vagyok, „vagy” nem. A kettőség természetéből fakadóan, maga a feltételezés is súlytalan. Egyébként a következtetés is helytelen, mert én most sem vagyok „kint”, hanem szenvedő alany vagyok a „A mi gondolkodásunk az emberi/élő természetből és a jól fegott egyéni és magyar közösségi érdekek mentén formálódott és nem népboldogotító eszméken fejlődött ki.” –
e gondolatmenetnek. Te azonban –gondolom- a 18 év tükrében visszaigazoltnak látod filozófiádat. Hiszen a „Ti” gondolkodásotok eredményét könyvelheti el az ország, -ha jól értettem amit írtál…


Hozzászóló: Tímár Imre @ 17 Nov 2007 06:06 pm
Leírom még egyeszer: 1956 okt.23-án Nagy(Grósz)Imre vidéken tartózkodott. A forradalom kitörésének hírére felhozták Budapestre. Megvolt rökönyödve a lyukas zászlók láttán. Hja,õ mint hüséges bolsevik ügynök és szovjet állampolgár, nem akart ennyire messzire eltávolodni a bolsevizmustól. Azt hitte, hogy a kommunizmust meglehet reformálni. Tévedett. Azt a feladatot kapta Moszkvától, hogy szerelje le a forradalmat. Nem sikerült neki,és a Kreml kimondta rá a halálos itéletet. Bolsik akasztották a bolsikat. Nem kár értük, és Nagy(Grósz)Imréért sem kár. Hogy egy csapat kommunista gengszter közül valamelyik különbözik a többitõl? Persze, testsulyban és életkorban.


Hozzászóló: Tímár Imre @ 17 Nov 2007 06:10 pm
Antall büneit mindenki ismerheti, ha akarja, de az antall imádók csak gágognak. Sorolják fel már uraim az erényeit ennek a nyomorult ügynöknek.


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 07:13 pm
Antall ahelyett, hogy kijelentette volna vejecskéjével együtt, hogy a szétszakadt toljvajállamok egyikével (Szlovákia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Szlovénia)sincs érvényes békeszerződésünk, Jeszenszkyvel együtt sűrű nyelvcsapások mellett rohantaláírni az Ukrán-Magyar alapszerződést! Ettől a többi is vérszemet kapott!
Pedig akkoriban még volt némi magyar hadsereg is, meg még a katonaviselt tartalékosok nagy része is hadrafogható volt!
EZ TÖRTÉNELMI BŰN!!!!!!!!!!!!


Hozzászóló: Error @ 17 Nov 2007 07:23 pm
Egymagyar @ 17 Nov 2007 01:54 pm:
"Dehát én teljesen jóindulatúan egyszerűen csak nem értem mi a baj Antall! Kisygerek voltam, amikor meghalt, de azóta csak jót hallok róla. Valóban úgy látom, hogy pl. Batthyanyhoz hasonlóan Antall is egy nehéz helyzetben vállalta a nemzet vezetését. Ilyen helyzetben nem lehetet szerintem jobban csinálni, mint Antall."
Egymagyar @ 17 Nov 2007 07:13 pm:
"Antall ahelyett, hogy kijelentette volna vejecskéjével együtt, hogy a szétszakadt toljvajállamok egyikével (Szlovákia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Szlovénia)sincs érvényes békeszerződésünk, Jeszenszkyvel együtt sűrű nyelvcsapások mellett rohantaláírni az Ukrán-Magyar alapszerződést!"

Ezeket mind ma délután hallotta?Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 08:03 pm
Az utlsót nem én írtam! Valaki a nevemben ír!


Hozzászóló: Egymagyar @ 17 Nov 2007 08:04 pm
De akár egyet is érthetnék vele! Mondtam, hogy követett el hibákat Antall...


Hozzászóló: GONCZ @ 17 Nov 2007 08:58 pm
HEY, HEY, itt mar egyesek tull lotok a celon. Egymagyar meg fial ember es minden nemessi gondolatokkal magyar. NE BANTSUK!!! hisz O az Uj Nemzedek. O tanulni akkar, hogy Buszke legyen Magara es Oseire. Amikor En voltam 16, akkor az volt a legnagyobb elfoglaltsagom, hogy NOI Szor gyujtemenyemet gyarapitsam!!!!

EgyMagyar jo uton Jarsz es legyel Buszke Nemzetunkre, mint ahogy En. Beszelek hat nyelvet tokeletessen es cikkek, konyvek bizonyitjak hogy mindig a Magyarsagomra Buszke vagyok.

Itt ott lehurognak, azt vedd edzesnek es ha ugy latod, hogy a fajtankat bantjak, akkor az okol az elso legjobb figyelmeztetes!Hozzászóló: Jozsi @ 17 Nov 2007 09:03 pm
Egymagyar!
Kisbaratom!
Eloszor tessek odafigyelni,hogy azokban az idokben mi is folyt!Te meg akkor nem voltal.Tehat ne kardoskodj!Egyet jegyezz meg,hogy aki nemzetellenes az nemzetellenes marad.Nincs olyan,hogy neha az neha nem.Vilagos?


Hozzászóló: Egy fakirrá vált erdélyi @ 17 Nov 2007 09:24 pm
Ismét tapasztalom, hogy bennünket magyarokat jószándékaink mellett jellemez a kötekedés. Tapasztalataikról meséljenek és érveljenek, ne alázzák meg egymás jó szándékait, mint az "Egymagyar"-ét. Majdnem minden témakör hozzászólásait elolvasom, ezért arra merem kérni önöket, hogy a negativumok ellenére próbálják egymást a pozitiv gondolkodásra serkenteni. A beteges vita nem szül jót sem az UDK-ban sem tengeren innen vagy túl. Nem csámcsoghatunk a múlt betegségein. Aki politikailag, erkölcsileg, nemzeti érzéseiben tisztának érzi magát, az lépjen jó nagyokat, még akkor is, ha áldozattal jár. Mert ha minden magyar érzelmű ember így gondolkodna, akkor másként alakulnának a történelmi fordulópontok is.


Hozzászóló: Egy fakirrá vált erdélyi @ 17 Nov 2007 09:50 pm
Nem helyes Józsi ebben a hangnemben rácsapni egy fiatal tenni akaró titánra. Én is 50 éves vagyok, egyszer nősült és pici gyerekeim vannak. Tanitsd meg őket úgy, hogy tisztelje apját és anyját, hogy hosszú életű legyen, hogy ideje legyen országában szeretni hazáját.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.