Megvették a szakszervezeti vezetőket? Stop a szakszervezeti arisztokráciának!

Megvették a szakszervezeti vezetőket? A legutóbbi napokban nyilvánosságra került néhány vasúti szakszervezeti vezető felháborítóan magas, hétszázezer forintos fizetése. A felső vezetői körökkel kialkudott, sokáig titkolt fizetési paktum rámutatott a neoliberális gazdasági vezetés, vagyis a gazdasági/politikai arisztokrácia által megvásárolt, hatástalan magyar érdekvédelem diszkrét bájára.

Miért nincs munkavállalói ellenállás és sztrájk Magyarországon? Miért sérül a szakszervezet alapítás- és sztrájkjog a multikkal szemben? Miért félnek a kiszolgáltatott munkavállalók? Mert maguk a legfelső munkaadói körök működtetik a virtuális érdekvédelmet, a kézben tartott szakszervezeti arisztokrácia segítségével. A megoldás az lehetne, ha a munka törvénykönyve keményen szabályozná a szakszervezeti vezetők fizetését, ami nem érhetné el a cégeknél kialakult átlagbér kétszeresét, vagy a mindenkori minimálbér háromszorosát. Fontos lépés lehetne, ha a munkaadók kötelesek lennének bizonyos meghatározott összeget rendszeresen befizetni a vállalati/ágazati sztrájkalapba és a szakszervezeti segélykasszába. Az így felhalmozódó pénzalapot a szakszervezeti közösségek nem költhetnék vezetői bérezésre. Ebben a tarthatatlan helyzetben különösen fontos lenne a szakszervezeti mozgalom demokratizálása, a vezetők közvetlenül a tagság általi kiválasztása. Egy valóban baloldali érzelmű kormányzatnak -az érdekvédelem hatékonyságának és demokratizálódásának érdekében-, azonnal mélyreható reformokat kellene kezdeményeznie. Nem szabadna előfordulnia annak a jelenségnek, ami ma szinte mindenhol tapasztalható. A szakszervezet irányítása nem kiváltságokon nyugvó arisztokratikus hitbizomány! Belső alkukra épülő posztkommunista tudatú vezetők helyett szociáldemokrata értékeket valló szakszervezeti irányítást akarunk!

Tímár Jenő
a Népi-bal Platform tagja

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.