CSÚSZÓS TEREPEN A GUMIGYÁR?

Ahogyan az várható volt, egyre több súlyos munkaügyi törvénysértés bukkan fel a Dél-Koreai gumigyár magyar- országi beruházása kapcsán. A dolgozók szerint jelentős problémák vannak a bérszámfejtéssel, a bérkifizetéssel, a túlóráztatással és a hétvégi munkák kiírásával.

A 6+2 rendszerben dolgozók hat munkanapot követően két pihenőnappal rendelkeznek, ám mivel a magyar munkajogi szabályok 40 órás munkaidőt írnak elő hetenként, a túlórapénz kifizetését nem vállalja és nem folyósítja a vállalat. A helyzetet súlyosbítja, hogy a multinacionális cég törvénytelen eszközökkel akadályozza a szakszervezet működését, melynek során megfélemlítik és feketelistázzák a sérült munkavállalói jogok miatt szervezkedő dolgozókat. (Az esetek kísértetiesen hasonlítanak az esztergomi Suzuki autógyárban tapasztalt törvénysértésekre!) A kíméletlen munkaadói visszaélések és az alacsony bérek miatt egyre több magyar dolgozó hagyja el a hatalmas állami támogatással létrejött beruházást. Félő, hogy koreai munkaerővel pótolják a betöltetlen állásokat, majd felveszik utánuk az állami támogatást! Jellemző a jelenlegi helyzetre, hogy a szavakban baloldali kormányzat semmit sem tesz a helyzet megoldására. Az ÚDK Népi-bal platformja szerint a magyar törvényhozásnak a betelepülő nemzetközi cégekkel szemben -a magyar munkavállalók védelme érdekében-, szigorú munkaügyi chartát kellene létrehoznia. A Hankooknál történt visszaéléseket pedig azonnal parlamenti vizsgálóbizottságnak kellene kivizsgálnia. Amennyiben a felsorolt törvénysértések igaznak bizonyulnak, a magyar államnak kötelessége a szankcionálás, vagyis a beruházás támogatásának részleges megvonása!

Tímár Jenő

ÚDK Népi-bal Platform

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.