Nagyboldogasszony szobrot a Gellért hegyi hiteltelen Szabadság szobor helyére!

Első nagy királyunk óriási életművének végén, életének utolsó napjaiban kétségbe esett.
Vajk – Szent István félelméből átlépve a bizalom kegyelmi útjára utolsó óráiban a magyarok nagyasszonyának ajánlotta föl országát. Augusztus 15-e Nagyboldogasszony napja van. Mária mennybevételének és Szent István koronafelajánlásának napja.

II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa a mai világ emberének mottóként azt üzente: „Ne féljetek és bízzatok.”

A Kárpát-medencei magyarság ma is olyan válságos időt él át, mint az első ezredforduló, első királyunk uralkodása idején. De, mi ne féljünk!

Az internacionalizmus eszméje a globalizmus nemzeteken átívelő pénzelvű világába torkollt. A társadalmi olló szétnyílása a bibliai állítást erősíti: a gazdagabbaknak még több adatik és a szegények még szegényebbé válnak. De, mi ne féljünk.

A patriarchális világ önző, kegyetlen, sokszor embert megvető szemlélete ma ugyanúgy uralkodik az emberiség felett, mint kétezer éve Krisztus élete alatt. Ha végignézzük azokat a tulajdonságokat, amelyeket a Megváltó hordozott, feltűnő módon a tipikusan női tulajdonságok megjelenítésével találkozunk. A kereszténység elterjedése részben azért is volt olyan rohamos, mert megszüntette az osztálytársadalom létét a keresztény emberek tudatában és a férfi és női egyenjogúság természetessé vált az őskeresztények számára éppúgy, mint az úr és a rabszolga közötti társadalmi különbség is megszűnt; hiszen Isten előtt mindannyian egyenlőek vagyunk

Az ősi magyaroknál a nő-az asszony tisztelete a Nagyboldogasszony tiszteletébe fonódott. Erre a hagyományra építve vált Magyarország 1038-ban Mária országává. Első-szent királyunk hasonló döntést hozott, mint amelyre a magyar nép a XXI. sz. elején kényszerült: államát a nyugati, feudális államok mintájára és a nyugati spiritualitás útjára vezette.

A jelenlegi csonka Magyarország és a környező Kárpát-medencei államok ma az Európai Unió és a NATO tagsága hasonló döntéshozatali mechanizmusokon estek át.

Identitásunk megtartása érdekében, nem csak a Hungarikumokhoz való ragaszkodásunk elvárt az Európai Unióban, de szellemi örökségünk, régi kultúránkhoz való ragaszkodás éppúgy erősíti az Európai Unió sokszínűségét.

Ennek értelmében, javaslom, hogy a Gellérthegyen lévő hiteltelen Szabadság szobor helyére az ország egy - a Rio de Janeiro-i Corcovado hegyen álló Krisztus szoborhoz hasonló hatású - óriás Boldogasszony szobrot állítson, annak szimbólumaként, hogy mi több mint1000 éve a Nagyboldogasszony országa vagyunk.

Javaslom, azt is hogy a hamarosan bevezetésre kerülő Euro-nál a magyar érméken kivétel nélkül mindenütt és kizárólag, csakis a magyar Szent Korona jelenjen meg elkerülve azt az össze-visszaságot, mint ami a mai forint érméken védett madár, védett virág és nemzeti címer Szent Koronával történő keveréke jellemez.

Nagyboldogasszony napján nemcsak lelkünket emeljük föl az Ő oltalmát kérve, de tudatunkat is fölemeljük, mert meg kívánjuk jeleníteni azt, amik vagyunk: a megváltást szülő asszony népe!

Szent-Iványi Ágnes /ÚDK ügyvivő

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: Borz Membrok @ 15 Aug 2007 02:56 pm
Helyes! De gyanítom, hogy az eszdéesz olyan erőket fog bevetni, amihez képest minden eddigi gonoszságuk legföljebb főpróbának nevezhető. Sebaj, nálam a fővezérségi szálláson a Tatros völgyében vannak jól működő szénégető kemencék a *****(Admin) számára.Hozzászóló: Császár Tamás @ 15 Aug 2007 03:19 pm
Támogatom a Boldogasszony szobor kezdeményezést.


Hozzászóló: 1 az Igazság @ 15 Aug 2007 03:45 pm
A cikk írója, mint "okosok" között a "legokosabb" ezt írja :
...Javaslom, azt is hogy a hamarosan bevezetésre kerülő Euro-nál a magyar érméken kivétel nélkül mindenütt és kizárólag, csakis a magyar Szent Korona jelenjen meg...
EZ A MÉREG, amit a szoborállításos ostyával együtt adnak be.
A Magyar Nemzet semmilyen eu-nak nevezett sátán-zsinagógája pénzét nem fogja használni. Erre nyugodtan vegyen mérget !!!
Ellenben a mondat második része az evidens : a Magyar Apostoli Nemzetség hivatalos pénze a Szent Korona Ér-em kell legyen, mivel a Szent Korona Törvény az érvényes Törvény Magyarországon, ami szerint csak 10 % adó a befizetendő, de nem az álhatalomként ismert bűnbandának, hanem a Szent Korona Őfelségének !!!
Éppen ezért a Szent Korona alá állt és arra felesküdött tagok tervében, egy épületnagyságú Szent Korona szerepel megvalósításra, mivel Magyarország örök Királya Jézus, Királynője Szűz Mária.
Ezért eltörölhetetlen Magyarországon a Király államforma !
Hiába kiáltják ki akárhányszor a kommunisták a köztársaságot.
Ma is a HIVATALOS ÁLLAMFORMA. a KIRÁLYSÁG !
Minden, ami profán és alatta van : SEMMIS !


Hozzászóló: Polgár Ferenc @ 15 Aug 2007 04:10 pm
A szobor felállítást én is támogatom, de az euró bevezetését remélem, hogy nem fogom megélni. Ebben az előttem szólóval értek egyet.


Hozzászóló: 1 ötvenhatos @ 15 Aug 2007 08:44 pm
A Gellérthegyen álló "Szabadság-szobrot" a felszabadúlás ura, Klement Vorosilov elvtárs parancsára magyar rabok építették! A "Szabadság" mélyebb értelmezése alapján. Ezt a saját szememmel láttam annak idején. Különben az összes többi, ma már nem található szovjet "hősi" emlékművet ilyen alapon építtették 1945 és 46 folyamán Budapesten. Éppen ezért zseniális ötletnek tartom a Magyarok Nagyasszonyának szobrát az általam csak "halas kofának" becézett szobor helyére!
Bárcsak megépülhetne!


Hozzászóló: Borz Membrok @ 15 Aug 2007 08:49 pm
Ha nem lesz euronk, teljesn el fog szigetelődni a magyar gazdaság. A magyarság, a nemzeti érzés, a kultúránk, a hitünk nem függ a mindenkori aktuálpolitikától és gagzdasági környezettől sem. Használni kell azt, ami a javunkra van és amennyire lehet, el kell utasítani mindent, ami a megmaradásunk ellen van. Jelenleg az euro be nem vezetése a megmaradásunk ellen van. Szívesen veszem a gondolatcserét, de az egyértelmű hülyeségre nem vagyok vevő. Remélem az UDK se.


Hozzászóló: Szondim @ 15 Aug 2007 09:01 pm
Ágnes!
Tetszik az ötlete. Szeretném azonban felhívni a figyelmét, hogy Ön is a "honfoglalás" csapdájában van, amikor azt állítja, hogy Nagyboldogasszony országa mindössze (több mint) 1000 éve vagyunk.
Tudja Ön, hogy a világ legrégebbi írásos emlékét itt, a Kárpát-medencében találták meg Tatárlakán?
Tudja Ön, hogy azon magyar rovásbetűk találhatók és hogy az írásbeliségünk 8 ezer évvel ezelőttre visszavezethető itt, a Kárpát-medencében?
Az írása alapján úgy érzem, hogy Ön nem tudja, hogy nekünk István királyt megelőzően mindig is volt Boldogasszonyunk, amit a római kereszténység Szűz Máriaként vett át.
Örömmel veszem a kezdeményezését, mert
Boldogasszonyunk szobrának felállítása, a több ezer éves magyar jelenlétet is hirdeti itt, a Kárpát-medencében.


Hozzászóló: Császár Tamás @ 15 Aug 2007 09:40 pm
Én nem vagyok pénzügyi szakértő, de annyit tudok, hogy az euro bevezetésén is vitatkoznak a szakemberek. Tehát nem annyira egyértelmű hülyeség az euro kérdés sem. Ami engem illet - mint laikus - legalább úgy tartok az euro-tól, mint amennyire nem tud a magyarság profitálni az EU adta (nem adta) lehetőségekből.
A Boldogasszony tisztelet valószínűsíthetően többezer éves, azonban a felajánlást Szent István tette meg nincs 1000 éve, miután nem sikerült a fiát, Szent Imre herceget szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján királlyá szentelni, mert szeptember 2-án teljesült Koppány átka -"gyesznó ölé magod" - és a besenyők végeztek vele. Arról azonban nem találtam információt, hogy a Szent Korona felajánlása tényleg augusztus 15-én történt volna. És melyik évben? Logikusan - szerintem - szeptember 8-án kellett volna hogy történjen, mert akkor koronázták volna Imrét. A koronázási előkészületek nagyban zajlottak. A herceg viszont meghalt. Nem lehet, hogy megtartották a szertartást Kisboldogasszony napján? Ki tud erről többet, hasonlót, vagy konrétat, akár ellentmondót?Azt viszont lehet tudni, hogy Szent István augusztus 15-én adta át az Úrnak a lelkét és 20-án temették el.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 16 Aug 2007 08:33 am
Tudomásom szerint, mielőtt meghalt ajánlotta Szűz Mária kezébe az országot augusztus 15.-én. De lehet, hogy tévedek. Ha igen, akkor ősi rítus szerint magam kötöm ló után és futtatk két kört.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Fővezérségi Szállás/Tatros völgye


Hozzászóló: Bordás Ákos @ 16 Aug 2007 08:37 am
Kedves Ágnes!
Szoborötletével egyetértek. Támogassuk!
Hozzászóló: Bégány Attila @ 16 Aug 2007 09:39 pm
EU és euro kérdésben egyetértek Borz úrral. Ebből kimaradni, gazdasági kárral jár. Pl. a Forintot megdönteni nem sokba kerülne Sorosnak vagy másnak. Az euróval ez nem menne.
Persze azt is tudni kell, hogy akik az EU-t mozgatják a nemzeteket is felszámolásra kárhoztatnák. Nem fog menni nekik. És egyszer, mint minden integrációnak a történelemben az EU-nak is vége lesz. Az EU felmomlására már most készülnünk kell.
Ágnes Boldogasszony javaslatát remeknek tartom én is. A Szent Koronátt azonban megkímélném az eurótól. Az ÚDK-ban az a jóvélemények sokszinűsége természetes.


Hozzászóló: Kár mellébeszélni @ 16 Aug 2007 09:55 pm
Ez nem az EU téma, de 1 mondat, hogy világos legyen :
Németországba, amikor bevezették az eu-t, minden jövedelem a felét érte másnap. Nem ismerték se a tiszteséget, se becsületet, se a matematikához nem értettek KÉSZAKARVA !
Mivel SEMMIS az EUnio (Alapító okiratuk szerint, ha csak 1 alapító taguk leszavazza az Euniot, megszünik létezni ! Ezzel szemben 2 alapítója szavazta le !), egyik napról a másikra SEMMIT sem ér az eu-juk !


Hozzászóló: Marosi Nagy Lajos @ 16 Aug 2007 10:20 pm
Nem javaslom semmiképp!
Bocsánat, ha nem értek egyet a Boldogasszony gellérthegyi szobortervével.Számunkra Magyarország nem a Boldogasszony országa. Persze tiszteletben tartom mások hitét, de ne erőltesse rám senki a magáét. Főleg ha az nem a Biblián alapszik.
Magyarországon protestáns hívők is élnek nem kis számban (evangélikus, református, baptista stb.)
Számunkra Mária, Jézus anyja tiszteletreméltó példakép, de nem Istenszülő, nem Istenanya, nem imádkozunk hozzá. Számunkra az egyedüli közbenjáró (a Szentírás alapján) Jézus Krisztus.!!
A gellérthegyi szoborral nincs semmi bajom, miután eltávolították onnan a szovjet katonákat.
A magyar koronával viszont egyetértek!
Hozzászóló: Bégány Attila @ 16 Aug 2007 10:40 pm
Kedves Marosi Nagy Lajos !
A reformátusok racionálisak és betű szerint vesznek mindent. És sokszor nem látják ezért a fától az erdőt. Maga Jézus leginkább példázatokban beszélt, melyeknek olyan rétegei vannak, melyet nyelvtani, betű szerinti értelmezéssel nem lehet jól megérteni.
Az édesanya, Jézusé, az Öné is meg az enyém is Boldogasszony. Nem Isten, hanem isteni minőség. Szeretettek akkor is, amikor nem érdemeltük meg(kegyelem). Szeretettek büntetés helyett is(irgalom).


Hozzászóló: Marosi Nagy Lajos @ 16 Aug 2007 11:19 pm
Kedves Bégány Úr!
Pál apostol, (ahogyan Önök hívják Szent Pál ) írja Timóteusnak az első levelében:
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. (1Tim 2,5)
A kánonban ez szerepel, a többi tanítás Máriáról csak dogma, amit lehet hinni, tisztelni, de nem lehet egy országra ráerőltetni.
Ha kegyelemre és irgalomra gondolok, akkor nekem egyedül Isten jut eszembe, nem pedig Szűz Mária.
De mint írtam tiszteletben tartom az Ön véleményét is, de azzal nem érek egyet, hogy ezt intézményesítsük és a Gellérthegy tetejére állítsuk.
kíváló tisztelettel: Marosi Nagy Lajos


Hozzászóló: Rend a lelke ... @ 17 Aug 2007 08:11 pm
Admin a mocskolódást kihúzza.
Marosán elvtárs !
Az, hogy az ön számára MO nem a Boldogasszony országa, ezt tartsa meg !
Így néz ki egy ország, ha az ************* szavazati joga van, ami persze a MAGYAR TÖRVÉNYEK szerint SEMMIS ! Most is semmis !
Magának -************ kell tudomásulvennie, hogy MAGYARORSZÁGNAK van Istenadta Törvénye, Küldetése, feladata, hite, vallása. Ezt a TÖBBSÉGI MAGYAR NEMZET vallja és a betelepült kisebbségnek BE KELL TARTANIA !
Mivel nem kötelező itt idegeneknek élnie (1 magyar se adta rá áldását !) , idegen szokásaikat terrorisztikusan nyomatni az Őslakos Magyar Nemzetségre, *********************.
AMúgy a hivatkozott "egyházak" kivétel nélkül ******** és NEM TISZTELJÜK, mert nincs miért !
Ha nem vette volna észre :
Magyarország Apostoli Szent Nemzetség, akik EGYEDÜL VANNAK OTTHON A KÁRPÁTMEDENCÉBEN !!!


Hozzászóló: Bégány Attila @ 17 Aug 2007 08:21 pm
Az ÚDK koalíció. Helye van pl. benne azoknak a katolikusoknak és reformátusoknak akik el tudják egymást fogadni. Én tiszteletben tartom Marosi urat annak ellenére, hogy nem értünk egyet a Nagyboldogasszony kérdésében.
A'Rend a lelke' úr/asszony gondoljon a református Bethlen Gáborra, Horthy Miklósra ect.


Hozzászóló: Rend a lelke ... @ 17 Aug 2007 10:22 pm
gondoltam rájuk ............... !
Nem véletlen, nem volt egyikük se szakrális király ! A szakrális király csak EGÉSZ-ként gondolkodik és nem részként, mint az említett 2 úr !
Horthy amúgy katolikus család, gyerekeik, rokonaik katolikus templomba esküdtek, azt a hitet vallották. Hogy ki mivé változott, pl. Horthy I. fia, Péter budhista lett, aki hol Canadában, hol Portugáliában él.


Hozzászóló: laborka @ 17 Aug 2007 10:23 pm
Érdekes Szent-Iványi Ágnes javaslata....Egyrészt Magyarországot az EU-ban képzeli el, másrészt új szobrot akar a Gellért-hegyre...Csak tudnám, hogy ő ezt a két egymást kizáró dolgot hogyan tudja összeegyeztetni ? Talán Sz.I.Ágnes is az EU belépésünkre szavazott ?
Tovább megyek....Talán az ÚDK is az EU tagságunk mellett áll ki ? Ha ez így van, márpedig úgy néz ki, hogy ezt gondoljék, akkor mi ebből nem kérünk! Sem az EU-ból, sem az ÚDK-ból!


Hozzászóló: Marosi Nagy Lajos @ 17 Aug 2007 11:20 pm
Kedves "Rend a lelke..."! hozzászóló.
Remélem, hogy ezt a mocskolódó hangnemet nem kersztény/keresztyén mivoltából (neveltetéséből) használja. Miféle kisebbségről beszél Ön, és hogy meri ezt a hangnemet használni egy vallási gondolat védelmében.???
Jézus azt mondta: "Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok".
Nos, van mit tanulnia még a mi Urunktól, Jézus Krisztustól.
Tudja meg, hogy én magyar keresztyén vagyok és nem zsidó. Magyarországi őslakos. Őseim 1745-től kimutathatók. (Itt születtem én ezen a tájon) És eddig csak hasznos polgára meg a kommunizmus hátrányainak elszenvedője vagyok. Amig Ön ilyen radikális és kultúrálatlan hangnemet használ, addig nincs jogalapja a keresztyénség bármely ágának védelmére. Igy több mondanivalón nincs is Önhöz sem pedig az ÚDK-hoz.
Azt hittem ez nem kommunista weblap és itt lehet más véleményt is elmondani. Úgy tűnik mégse.
Hozzászóló: Rend a lelke . . . @ 18 Aug 2007 10:00 am
Mióta számít mocskolódásnak az IDEGEN KISEBBSÉG kifejezés ?
Valamint az, hogy NYUGODTAN TÁVOZZON ODA, AHOVÁ TARTOZIK ?
Magyarországon mindig is a MAGYAROK AKARATA SZÁMÍTOTT és ez sose fog változni !
Az érzékenykedéssel meg az idegorvoshoz szoktak fordulni, nem pedig az egészséges ember alkalmazkodni hozzájuk.
Akinek meg nem inge, nem szokta magára venni !


Hozzászóló: Császár Tamás @ 18 Aug 2007 09:58 pm
Nem olvastam végig a vitát, de majd időmmel megteszem.
Marosi úrnak kívánok reagálni.
Én is református vagyok, mióta felnőtt fejjel konfirmáltam, de nem tartottam elégségesnek, maradéktalannak ezt sem.
Jóérzésű ember figyelmes és törekszik mindig frissen és nyitva tartani lelkét.
Előszőr is Pál nem apostol, akárki is mondja.
Pál, Saulból a keresztényüldözőbel lett Pálfordulás.
Ő nem találkozott Jézussal!
Ellenben János evangéliumában - figyelmen kívűl hagyma itt most a nem kanonizáltakat - Jézus meg sem említi, hogy ő azért jött a földre, hogy megváltsa a világ bűneit. Ő csak annyit hirdetett - röviden, hogy szeressétek egymást!
A dogma az , amit belemagyaráznak, mert magyarázatra szorul. Pál "apostol" - szerintem őt nem az Isten küldte - inkább politikus lehetett, és ügyes fordulatokkal Judeizálta Jézus hirdetését, annak ellenére, hogy ő csak másod kézből hallhatta. A véráldozat szüksége zsidó hozamány az evangéliumokban. Jézus soha nem mondta, hogy ő azért jött a Földre, hogy vérével megváltsa a világ bűneit. Az egy másik tényező, hogy valószínűsíthetően hagyta magát elfogni.
Tisztelettel


Hozzászóló: Császár Tamás @ 18 Aug 2007 10:15 pm
Ja és még annyit, hogy Magyarország csak azért lehetett a Boldogasszony országa, mert eleve uralkodott a Magyarok lelkében a Matriarchális - Matria, anya(g) - rendszer.
A minap voltam Michelangelo Naddeo olasz nyelvész magyar rovás írás - ősírás előadásán, ahol a magyarságnak ezt a matriarchális, anyai ősiségét teljesen egyértelműen kifejezte. Én csak kiegészíteném, hogy sok egyéb érdekes szavunkkal egyetemben a FELESÉG szavunk egyedülállóan bizonyítja Gyergyótól Vas megyéig ezt a feltételezést.
Hozzáteszem, hogy senki ne gondolja, hogy ezt átvettük akárhonnan - meg se akarom nézni már az etimotyolotyógiai szótárat -, mert kik terjesztették volna el? A jobbágyok, parasztok? Az egész Kárpát Medencében? Mert ugye közhely, hogy a királyi udvarban - egy-két kivétellel - tilos volt magyarul beszélni! Tehát az udvarban biztosan nem ápolták a magyar nyelvet Szent István óta! ÉS EZ NAGYON FONTOS INFÓ! Ugyanis ez azt is jeletni, hogy a magyar nyelv 1000 évvel ezelőtt már kész nyelv volt. Gyergyótól Vas meygéig. Azóta csak rontottak rajta! Kazinczyék is! Ők pláne! De még élünk és beszélünk! üdv


Hozzászóló: EGÉSZ @ 19 Aug 2007 10:07 am
Teljesen egyetértve azzal, hogy Pál nem apostol. Sőt, nem személy, csupán a hozzánemértő hamisítók súlykolják. Latinul a saul szó jelentése NAGY, aki Isten fölé helyezi magát,
pál szó jelentése kicsi, aki Isten alá helyezi életét.
A "pál-fordulás" meg evidens, hogy azt jelenti, hogy aki ó-ber-okosnak képzelte be magát (saul), rájön, hogy Teremtője legyőzhetetlen és megadja magát, betartja használati utasításait, alárendeli akaratát (pál).
De továbbmenvén, ugyanígy van a péterként ismert kőfás (és nem kéfás), ami KŐSZIKLÁT jelent és nem EGY db ember ! Jézus az Apostoli Nemzetségére bízta Anyaszentegyházát és nem 1 emberre, akivel bármi történhet. Egy nemzetet meg nem lehet csak úgy eltenni láb alól. Pláne az Apostoli Nemzetet, akiknek -Jézussal egyetemben- Isten kezdettől fogva örökéletet adott.
Wass Albertet ezért támadják élő- haló poraiban, mert folyamatosan hangoztatta, hogy nem kevesebb nemzet a Magyar, mint Jézus Nemzetsége, aki erre a Kősziklára építette egyházát. Ettől volt veszélyes, mert emlékeztette az IGAZ-ságra nemzetségét.


Hozzászóló: gondolat @ 19 Aug 2007 10:08 am
Jó ötlet a Szent Korona az euróérmén - már, ha egyáltalán lesz, és egyáltalán érdemes bevezetni? -, de legyen a kettős kereszt is (a szlovákoknak pedig meg kell tiltani a használatát)és a Turul madár is.


Hozzászóló: Jáky G. @ 20 Aug 2007 05:00 pm
Evidens, hogy a Szent koronának kéne az euró érmére kerülnie. De tartok tőle, valami nagyon más lesz rajta, bármelyik jelenlegi parlamenti párt is lesz kormányon.


Hozzászóló: Jáky G. @ 20 Aug 2007 05:03 pm
Evidens, hogy a Szent koronának kéne az euró érmére kerülnie. De tartok tőle, valami nagyon más lesz rajta, bármelyik jelenlegi parlamenti párt is lesz kormányon.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.