A magyarellenes Gyurcsányról és Kókáról

ÚDK: Gyurcsány és Kóka most a határon túli magyarság auto- nómia törekvéseit tagadta meg. Az Erdélyi Magyar Ifjak tiltakozó levelével - Trianontól máig húzva ívet - egyetértünk és alább közöljük. Saját porta előtt söpörve, annyit teszünk csupán hozzá, hogy Gyurcsányt az antalli 'rendszerváltásnak' és az orbáni jobboldali egypártrendszernek is köszönhetjük. A változtatáshoz Antall és Orbán történelmi kritikájára is szükség van. Ezt a munkát pedig nekünk kell elvégezni.

Közlemény Kóka János és Gyurcsány Ferenc
autonómiaellenes megnyilatkozásai tárgyában

Nem nagy meglepetéssel, ám annál komolyabb aggodalommal vettük tudomásul a magyarországi politikai identitásválság újabb jelét, melyről Kóka János pártelnök és Gyurcsány Ferenc kormányfő és pártelnök legutóbbi megnyilatkozásai tesznek tanúbizonyságot.

Kijelentésük mérföldkő a politikai képviseletet kisajátító kárpát-medencei magyar politikai erők önfeladási folyamatában, hiszen vezető magyar politikusok első alkalommal vetemedtek arra, hogy kétségbe vonják az elszakított területeken élő magyarság egyetlen túlélési eszközének, az autonómiának a szükségességét, illetve kormányfői szinten megtagadják a kivívásához szükséges segítséget. Attól tartunk, nem véletlen elszólásokról van szó, hanem a 87 éve meghúzott határokon kívül rekedt magyarok cserbenhagyásának a kinyilatkoztatásáról, s e kijelentések az ezirányú szemléletváltást tudatják.

Megnyilvánulásukat a kormánypártok december 5. előtti és október 23-ai saját nemzetükre való rárontás egyértelmű folyományaként értékeljük, szomorúan állapítva meg, hogy ennyire sem érintette meg e két politikust augusztus 20-ának üzenete.

Megállapítjuk: maradéktalanul kimeríti a nemzetárulás fogalmát az, hogy Gyurcsány Ferenc nemcsak ráerősít Kóka János szavaira, hanem azt az erélyi magyarságot elnyomó román politikum jelenlétében teszi, képessé bizonyulva túlszárnyalni az erdélyi magyarság Medgyessy Péter általi arcul köpését is. Míg ugyanis elődje bukaresti román és magyarul beszélő politikusokkal Erdély elcsatolását nyugtázta koccintással annak évfordulóján, az ország jelenlegi illegitim miniszterelnöke gyakorlatilag szabad utat enged - a szerb és a szlovák után - a román nemzetpolitikának is a jogfosztottság állapotának további fenntartására.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az anyaország hathatós segítsége nélkül a lehetetlen határát súrolja az elcsatolt területeken élő magyarság által elérni kívánt belső önrendelkezés kivívásának lehetősége, ezt számos példa bizonyítja.

Emlékeztetjük ugyanakkor, hogy alkotmányba foglalt kötelességüknek valamint pártprogramjaiknak és több tucatnyi a mostani megnyilatkozásuknak ellentmondó ígéretüknek nem tesznek eleget, amennyiben kijelentéseik a közeljövő politikai lépéseit (illetve azok hiányát) vetítik előre.

Felszólítjuk a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége vezetőségét, szakítson a hosszabb távon a külhoni magyarság vesztét okozó politizálással, az általuk alkotott kormány pedig vállaljon védőhatalmi státust és minden eszközzel segítse a délvidéki, felvidéki és erdélyi magyarság autonómiaküzdelmét, hogy Magyarország és a magyar nemzet valóban erős közösséget alkothasson, egyáltalán: megmaradhasson.

Felszólítjuk továbbá a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, hogy amennyiben valóban az erdélyi magyarság háromszintű autonómiájáért küzd, kérje számon a hozzá közel álló politikai erők megnyilatkozásait és hasonlóképpen szólítsa fel őket autonómiatörekvéseink hangsúlyos támogatására.

Az Erdélyi Magyar Ifjak elnöksége nevében

Soós Sándor elnök
Bagoly Zsolt alelnök

Kelt 2007. augusztus havának 27. napján Kolozsvárott

Előzmények:

"Néhány évvel ezelőtt valóban az autonómia és a kollektív jogok lehettek a legfontosabb kérdések, Románia és Magyarország európai uniós tagsága után azonban ezek nem igazán időszerűek - jelentette ki Kóka János, a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) elnöke." (MTI)

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy amennyiben Magyarországról támogatnak határon túli magyar közösségek által megfogalmazott autonómiatörekvéseket, akkor az annak nem használ, hanem árt. Hozzátette: ez egy ország számára már egy szomszédos állam politikai igényeként értelmezhető. (Háromszék, 2007. augusztus 25.)

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.