Büntetni a nemzeti jelképeink gyalázóit

Akár egy millió forintra is lehessen büntetni azt, aki gyalázza nemzeti jelképeinket, s az eljárás indulhasson magányszemélyek kezdeményezé- sére is. Ennek a folyamatnak megálljt kell parancsolni.

Elfogadhatatlan az a rágalomhadjárat, amely az Árpád-házi királyunk zászlója ellen folyik immáron évtizedek óta. Többször a médiában megjelent, és a történészek hada elemezte, hogy az Árpád-házi zászló nem azonos a nyilas (Nemzeti Szocialista) jelképpel! Még akkor sem indokolt ennek a zászlónak a korlátozása, ha a színösszeállítása némely honfitársunkban régi rossz emlékeket ébreszt, elvégre ebben az országban nem csak őket ért méltánytalan joghátrány, hanem másokat is!
Ha ezeket is figyelembe vennék, akkor igen rossz érzést vált ki, és régi sebeket szaggat fel Lendvai Ildikó Gerő Ernőt megszégyenítő csőcselékezése. Rossz érzést vált ki a pufajkás Horn Gyula folytonos szereplése, valamint értetlenséget és a rendszerváltás(!??) elsikkasztását veti fel, a gyilkos kommunisták (1956 Kossuth tér, stb.,) felderítése és felelősségre vonása. (Mint köztudott a Nemzeti Szocializmus és a Kommunista Internacionalista Szocializmus édestestvére, hiszen Hitler és Sztalin évekig együtt működött, és a lágerek már régen működtek a Szovjetunióban, amikor a németek még csak el kezdtek gondolkodni rajta ) Aki tehát a volt kommunizmust és a volt kommunistákat mentegeti, vagy kisebbíteni próbálja a bűneiket, az pont olyan NÁCI, mint a Hitler és az elvbarátai!

Indoklás

Egyre többször és egyre hangosabban nyilatkozik szélsőségesen és sértően egy törpe kisebbség hazánk nemzeti jelképeiről. Olyan megnyilvánulások és vélemények látnak napvilágot, amelyeket sehol a világon egy országban sem tolerálnának, sőt ilyen vélemények kapcsán súlyos börtönéveket lennének kénytelenek elviselni az ezt hangoztatók.

Mindenkinek tudnia kell, hogy a történelem folyamán sok politikai kurzus szívesen hivatkozott a magyar nemzet szimbólumaira, a történelem nagyjaira. Tették ezt azért, hogy az átlátszó gonoszságukat, gyilkos hajlamaikat, a társadalom előtt leplezzék. Így tett többek között Szálasi, de így tett Rákosi, Kádár gyilkos bandája is. Használták a nemzeti szimbólumokat, nemzeti színeket, és szívesen hivatkoztak a korábbi történelem nagyjaira, mint pl,. Kossuth, Görgey, Dózsa György. Hivatkoztak, miközben tudni lehetett, hogy nemhogy találkozási pont nincs az adott kor filozófiájában, de egyenesen kizárják egymást.

Cs. Szabó Béla / ÚDK

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: EZ HATÁLYOS @ 29 Aug 2007 02:11 pm
"Aki a magyar állam vagy a magyar nemzet ellen meggyalázó kifejezést használ vagy ily cselekményt követ el, vétség miatt három évig terjedhető fogházzal büntetendő."

1921. évi III. törvénycikk
az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről

2. A magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló bűntettek és vétségek

7. § Aki olyan valótlan tényt állít vagy terjeszt, amely alkalmas arra, hogy a MAGYAR állam vagy a magyar nemzet megbecsülését csorbítsa vagy hitelét sértse, vétséget követ el és öt évig terjedhető fogházzal büntetendő.

A büntetés tíz évig terjedhető fegyház, ha a cselekményt abból a célból követték el, hogy valamely külföldi állam vagy szervezet a magyar állam vagy a magyar nemzet ellen ellenséges cselekményre indíttassék; ha pedig ennek következtében valamely külföldi állam vagy szervezet a magyar nemzet ellen ellenséges cselekményre indíttatott, a büntetés életfogytig tartó fegyház.

8. § Aki a MAGYAR állam vagy a MAGYAR nemzet ellen meggyalázó kifejezést használ vagy ily cselekményt követ el, vétség miatt három évig terjedő fogházzal büntetendő.Hozzászóló: Ex-Lex @ 29 Aug 2007 02:16 pm
Ex-Lex állapot miatt EZ ÉRVÉNYES és EZ HATÁLYOS,
mivel a SZENT KORONA TÖRVÉNY soha meg nem szüntethető !

Ma is eszerint kell eljárni ! Mindaz, aki félresöpöri a TÖRVÉNYT, Magyarország ellen tör.
A "politikai elit"-ként ismert bűnszövetség és lakájai azok, akik a Magyar Állam ellen cselekszenek a mai napig !

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.