Interjú Molnár Tamással

A CIVIL KURÁZSI. Interjú Molnár Tamással, a Kossuth tériek volt vezetőjével az őszödi évforduló kapcsán.

Bécsi Dénes: Egy év elteltével mi a véleményed a tavaly őszi morális forradalomról?
Molnár Tamás: Azt gondolom, hogy tavaly ősszel egy kivételes történelmi lehetőséget kapott a magyar nemzet az újrakezdésre, amivel sajnos nem éltek az emberek. Nem mozdult meg, nem is mozdulhatott meg egységesen, a pártharcokban felőrölt, kivéreztetett ország. Sokan felteszik a kérdést, hogy van-e MÉG, vagy van-e MÁR forradalmi helyzet Magyarországon? Szerintem tavaly ősz óta sokkal inkább már nincs ilyen helyzet. Egy barátom szemléletes példával jellemezte a kialakult körülményeket. Ha egy békát bedobunk egy forró üstbe, az azonnal kiugrik. Ha viszont hidegvízbe helyezzük, és lassú tűzön melegítjük, nem menekül többé, hanem megfő. Most úgy látom, sokkal inkább saját levében főzik tovább ezt a szerencsétlen és elcsigázott magyar társadalmat.

Bécsi Dénes: Miért vagy ilyen szkeptikus, hiszen ezekben a napokban az évforduló kapcsán is számos helyen tüntetők vonulnak az utcákra?

Molnár Tamás: Látható, hogy az utcai politizálás kifáradt. Alig néhány száz, vagy ezer főt tudnak kivinni az utcákra, a minden irányból lecsőcselékezett, köztörvényes eszközökkel megbélyegzett tüntetők. Emellett nem áll olyan hazai, nemzetközi, vagy éppen nagyhatalmi érdek sem a tiltakozók mögött, amely felgyorsíthatná a kívánt változást. Sőt, éppen ellenkezőleg, a globális térnyerésnek nagyszerűen megfelel a jelenlegi zavaros helyzet. A „Gyurcsány takarodj!” felszólítás és az ebből fakadó személyes gyűlölet kevés a valós változások kikényszerítéséhez, a kormány- és rendszerváltozáshoz. Az erkölcsi és morális felszólamlásokat pedig nem érti, egyszerűen félresöpri a jelenlegi politika. Ráadásul van egy furcsa mellékkörülmény is. A marxista emlőkön nevelkedett posztkommunista baloldal, sokszorosan jobban és tartósabban tud összefogni, és gyűlölni, mint a vele szembenálló tábor. Jobban érti a hatalom megtartás totális technikáit.

Bécsi Dénes: Visszatérve a tavalyi eseményekre, miért nem sikerült elérni a kormány távozását?

Molnár Tamás: A tüntető csoportok szervezetlenségén és megosztottságán túl, minkét parlamentben tanyázó politikai tábor sokat tett azért, hogy leültesse az országban fellángoló lázongást. Ma már tudjuk, hogy megelőzve a Fidesz kezébe került anyag nyilvánosságra kerülését, valószínűleg maga a kormányfő szivárogtatta ki az ominózus beszédet. A televízió ostrománál is nyilvánvaló a kormányzati provokáció, amin azután gyorsan túlpörgettek az események. A féktelen karhatalmi brutalitás is tudatosan benne volt a pakliban. A kormányfő egy legutóbbi interjúban elárulta magát. Azt mondta, hogy reméli, a magyar társadalom tanult a tavalyi leckéből. Ez a Kádár Jánoson és Apró Antalon szocializálódott beteg jellemű ember a könnygázt, a gumibotot, a véres rendőri terrort vetette be ismét, hatékony népnevelés céljából. Sajnos bejött a számítása! Ez a központosított gyurcsányi „új rend”, a szabadságra hivatkozva megfélemlíti az embereket, figyelteti és lehallgattatja az ellenzéket, felügyeli és instruálja a törvénykezést, uralja és elnémítja a médiát, szétveri az egészségügyi, oktatási és szociális biztonságot, ellehetetleníti a munkavállalókat. Mindezek érdekében közvetlenül irányítja a karhatalmat, és működteti a titkos pártszolgálatokat. Vagyis akárcsak régen, belterjes politikai maffia módjára osztogat és fosztogat. Gyurcsány egy igazi orwelli jelenség.

Bécsi Dénes: Szerinted a másik oldal is hibás a tavalyi kormánybuktatás kudarcáért?

Molnár Tamás: Igen azt gondolom, hogy ennek a rémisztően nemzetellenes kormánynak egy ötlettelen, gyáva, műellenzéke van. Bátran kimondhatom, hogy a mai parlamenti ellenzék még az egykori, javarészt kollaboráns értelmiségiekből álló, „demokratikus ellenzéknél” is sokkal rosszabb teljesítményt nyújt. Láthattuk, ahogyan ébresztőóráikkal, nevetséges petícióikkal és ultimátumaikkal rátelepültek a tüntetéseinkre. Hallhattuk Orbán üres, „történelmi” mellébeszéléseit és azt, hogy nem volt bátorsága feljönni a forradalom színpadára, nem volt bátorsága megvédeni saját, véresre vert embereit. Megtapasztalhattuk a folyamatos elhatárolódást. „Élvezhettük” Áder nyomtalanul kimúló feljelentését, a kordonbontás színházát, a hangzatos és látványos semmittevést. Aztán a cserbenhagyást és kihátrálást, majd a mentelmi jog mögé elbújó felmentést. Ez így együtt, mind bele volt kódolva a kudarcba. Sokszor úgy tűnt, hogy itt valami kegyetlen, osztályok nélküli osztályharc bontakozik ki. Utólag azt hiszem, hogy mindössze Gyurcsány és Orbán mindenen átgázoló sakkjátszmájának voltunk a szenvedő és balek alanyai.

Bécsi Dénes: Egyre többször említed a háttér-alkus, megegyezéses polgárháborút. Mit jelent ez?

Molnár Tamás: Most a tavalyi események tükrében látható csak igazán milyen tragikus mélységekbe süllyedt az ország. A kerekasztal paktumpártjai mindenben jó előre megegyeztek, mindent jó előre kiterveltek Az utódpártiak a békés átmenet és a szabadrablásként megvalósuló privatizáció érdekében vállalták, hogy teljes egészében szétverik és felszámolják a városi munkásságot, vagyis magát a munkásosztályt. Az úgynevezett jobboldaliak ugyanezt a feladatot megtették a vidéki parasztsággal, vagyis a teljes magyar agráriummal. A liberálisoknak jutott az értelmiség totális morális lezüllesztése, amit sikerrel végre is hajtottak! Aztán a sor folytatódott tovább: A mostani szocialisták korrumpálták, feldúlták és lenullázták a munkavállalói érdekeket képviselő szakszervezeteket. Mellettük a jobboldal vezérhajójává avanzsált Fidesz, mindent megtett a belső, nemzeti piacot megtestesítő „Másik Magyarország” polgári köreinek szétzüllesztéséért. A később hatalomra került posztkommunistáknak már könnyű dolguk volt az erőtlen középosztály szétverésekor. A paktumpártok ma már magát a nemzet önvédelmi reflexeit, ezen belül önérzetét, kultúráját és identitását verik szét. A Kossuth téri népi megmozdulás közös szétzúzása már csak hab volt a tortán. Ahol hatalmi érdek, uralmi elosztás és pénz van, ott teljes a parlamenti pártok közötti egyetértés. A maradék nemzeti vagyon megszerzésében sincs semmiféle ellentét. Ezért tartom én ezt a mostani furcsán hiszterizált, hideg polgárháborút is a játék részének. A parlamenti pártok már régóta nem képviselnek önmagukon kívül senkit és semmit, csak egymásra uszítva és megosztva, ki- és felhasználnak bennünket! Ördögien fanatizálják, és ígéretekkel szédítik a népet, hogy aztán eljátszhassák velünk kisded játékaikat. Ez a rémes, antidemokratikus történet nem rólunk, nem az emberek sorsáról szól!

Bécsi Dénes: Ki kell térnem kérdéseim között a nemzeti radikalizmusra. Szerinted hogyan alakul a nemzeti radikalizmus további sorsa?

Molnár Tamás: Nemzeti radikális politika nem vállalhat semmilyen indokból sorsközösséget az elmúlt 17 év szabadrablásával, ezért csak a parlamenti paktumpártoktól elhatárolódva létezhet. Csak az nevezhető valódi változásokat akaró politikai tényezőnek, aki bátran felvállalja a rendszerváltás, az elit, az alkotmány, a választójog kritikáját, és megpróbál létrehozni ezen témakörökben egy világos, valóságos és vállalható alternatívát. Ma már tudjuk, hogy Gyurcsánynak semmilyen értelemben nem alternatívája Orbán és fordítva. Nagy baj, hogy a nemzeti radikálisok sértettségük és indulataik okán nem ismerik fel a körülöttük lévő világ veszélyeit. Tisztánlátásukat saját maguk által teremtett mítoszok és legendák zavarják. A mindenkori hatalom eszközeként egymás torkát tépő, öngyűlölők lettek. Már nem veszik észre azt sem, hogy minden szenvedés ellenére „Magyarnak lenni jó!”. A Magyar Gárda ügye megmutatta, hogy nincs hiteles radikális politika a Fidesz halálos ölelésében. A sort akár folytathatnám kisgazda, keresztény, konzervatív szempontból is! A hatalmas csinnadratta ellenére változatlanul a könnyebbik útnak tartom a pártmilíciák szervezésének irányát annál, mint amikor valódi szellemi alternatívákat és kitöréseket keres egy mozgalom. Látható, hogy politikai nyomás hatására egy kulturális és hagyományőrző misszióba belekényszeríttet radikális párt -amely még rendezőként sem mer megjelenni kormánybuktató rendezvények közelében-, gyorsan elveszíti szimpatizánsainak táborát. Azt gondolom, hogy egy hiteles nemzeti radikális népmozgalom vezetőinek nem mindenáron a parlamentbe kerülés kell, hogy legyen a végső célja. A sikeres és hatékony politikai önkifejezés, az önfeladás veszélye nélkül egyéb területeken is megnyilvánulhat. Sajnálom a Jobbikot azért az elhibázott döntésért. Orbán a liberális értelmiség megtéréséről beszél, miközben a radikálisokat nem meggyőzi, hanem kegyetlenül legyűrni és betörni akarja. Sajnálom a magyar radikalizmus ügyét is, amely valószínűleg hosszú időre elvesztette önálló, modern pártban való megjelenését.

Bécsi Dénes: Végezetül had kérdezzem meg, hogyan látod a jövőt ezek után? Van egyáltalán valamiféle kitörés a jelenlegi helyzetből?

Molnár Tamás: Az jól látható, hogy hihetetlen életerő van a magyarságban. Ennyi megaláztatás, becsapás és szenvedés után még mindig újra és újraszervezik vallási, kulturális és civil közösségeiket. Én két különböző, ám egymással szorosan összefonódó utat látok a kitörésre. Az egyik a munkavállalói érdekvédelem kikényszerítése és kiteljesedése. Nem véletlen, hogy egykor Lengyelország legsötétebb időszakában a nemzeti szolidaritás szakszervezete szervezte meg a diktatúrával szembeni ellenállást. Hamarosan fel kell bukkannia a hazai közéletben is egy tiszta nemzeti érdekeket és érdekvédelmet képviselő szakszervezeti tömörülésnek. A munka világa felől lehet ugyanis a legnagyobbat ütni a jelenlegi „baloldali” kormányon! Az is példa erejű, hogy az egykori Szolidaritás vezetője egy munkásember volt. Akár a kereszténység apostolai esetében, most is alulról és rendszeren kívülről jön majd a megváltás és a tiszta hangú, hiteles vezető. A jelenlegi globalitást kiszolgáló politikai garnitúra képtelen kitermelni saját nemzeti alternatíváját. A másik út a pártok felett álló civil társadalom, a polgári tudatosság útja. A legszörnyűbb szellemi elnyomorodás ellenére már megjelentek ezek a kis civil közösségek. A Morvai Krisztina által vezetett jogászbizottság az emberjogi kérdések állhatatos és harcias képviseletével nemcsak az antiliberális SZDSZ, hanem a gyáva Fidesz alól is kihúzta a szőnyeget. A jövőt illetően, most az a kérdés, hogy engednek-e a pártok csábításának ezek a feltörekvő mozgalmak és behódolnak-e a jelenlegi aljas politikának, vagy megőrzik féltett függetlenségüket és vele a nemzetük iránti elkötelezettséget. Zárójelben teszem hozzá, hogy a pártok is nekiláttak már gőzerővel megteremteni a felülről vezérelt, ál-civil képződményeket. Minden esetre, ha Morvai Krisztina behódol, kaphat egy miniszteri bársonyszéket az Orbán kabinetben. Ha nem, akkor kihívója és valódi alternatívája lehet a Gyurcsány és Orbán által irányított egygyökerű kétpártrendszernek. A korrupt pártokon túl én csak remélni tudom azt, hogy a civil kurázsi segítségével, minél több felelősen gondolkodó értelmiségi visszatalál majd ezen a nehéz és rögös úton, saját nemzetéhez. Köszönöm a beszélgetést!

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 18 Sep 2007 06:01 pm
Morális forradalom ? Az mi.....? Várjuk az okos magyarázatokat!Hozzászóló: keszzso @ 18 Sep 2007 06:52 pm
Tetszik,hogy az okosnak mondott v. vélt értelmiség ahelyett,hogy összefogásra kérné fel a nemzetet, még egymásra is mutogatnak, hogy saját érveiket érvényesitsék. Szomorúúúúúúúúúúúú


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 18 Sep 2007 07:27 pm
Ezért mondom én régóta, hogy nálunk nem értelmiségiek vannak, hanem diplomások....Óriási a különbség. Mert az értelmiség - jó esetben - a nemzet vezető ereje. Nálunk? - a hazaárulók kiszolgálásában jeleskednek...


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 18 Sep 2007 08:26 pm
Ma este az MTV honlapjára föltette a 3 oldalas Gonda-Bene-féle peticiót, ami inkább egy kiselőadásnak felel meg. Nem csoda, hogy nem idéztek belőle semmit...Ez a szöveg tartalmában sovány, gyenge, elégtelen...formailag pedig túl hosszú. Petőfiéknek elég volt 12 pont, 56-ban 16 pont volt...most meg egy hosszú olvasmány...


Hozzászóló: flet-o @ 18 Sep 2007 08:37 pm
Véleményed?
Mit nem értesz az alatt, hogy morális forradalom? Ha nem érted azt a szót, hogy morális, vedd elő az idegen szavak szótárát.
56 igazi forradalom volt fegyveres harcokkal, tavaly meg csak szónoklatok, meg gumilövedék volt a hatalom részéről!
Egy - a hazaárulókat nem kiszolgáló diplomás


Hozzászóló: CsAti3 @ 19 Sep 2007 11:48 am
Önjelölt vezér? De kié? Alig van mögötte valaki.
Be akar jutni a parlamentbe tárgyalni? Akkor szerezzen szavazatokat!
Mit akart megbeszélni?
Nekem úgy tűnik Molnár Tamásnak nincs elképzelése, de szeret szerepelni. Mit tett ő eddig?


Hozzászóló: Andy @ 19 Sep 2007 05:45 pm
CsAti3!Ahhoz hogy M.T.-t értékelni lehessen,ahhoz némi tudás ,a közelmúlt történelmének ismerete stb. szükséges.Ezek közül semmivel nem rendelkezel,úgy hogy itt ne terjeszd a sötétséget!


Hozzászóló: Popovits János, München @ 19 Sep 2007 09:48 pm
Kitûnô hozzászólások, pl. a "morális forradalmat" az "értelmiséget" illeten!
A morális forradalom nem erkölcsi forradalom (Jézus után az utóbbira már nincs szükség), hanem erkölcsös forradalom. - Forradalom: alapvetô társadalami értékrend megújítás, erkölcsös: lehetôleg véres erôszak nélküli. Azaz minden eddigi forradalomnál erkölcsösebb,... folytassuk!
Tavaly ôsszel a Lelkiismereten megjelent részletesebb elemzô írásomat bárkinek megküldeném E-mailre!
Popovits János, München


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 20 Sep 2007 08:31 am
A magyar 56 mindenben világra szóló, erkölcsös forradalom volt, világtörténelmi összehasonlításban is. Kérdés: kik akadályozzák meg azt , hogy 56 valódi szellemi és politikai öröksége beépüljön a köztudatba, oktatásba? Hogyan lehetséges az, hogy marxista-kommunista pártok, szervezetek működhetnek még nálunk? A mai politikai rendszer nem tekinti 56 örökösének magát, hanem Károlyi Mihály szobrát tekinti jelképének, ott a parlament mellett.


Hozzászóló: tyukodipajtas @ 21 Sep 2007 11:14 pm
Az ÚDK a legértelmesebb párt errefelé, igaz az elnökük nem beszél rendesen magyarul, de legalább tudnak helyesen írni.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 22 Sep 2007 06:26 pm
Olvastam egy másik témában itt, hogy vegyük azt megtiszteltetésnek, hogy a párt elnöke leereszkedik a fórumban hozzászólók közé és válaszával tiszteli meg azokat....Azért ez nem semmi. Becsüljük meg az ilyen pártot.


Hozzászóló: Molnár Tanás @ 22 Sep 2007 08:41 pm
Kedves Vélemény! (volt)
Rendes kis csúsztatás, amit írtál. Legközelebb jelentkezz a Népszavában!
Üdv: M. T.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.