A rendszerváltás kisiklatása

Csoóri (Lakitelek 2007. IX. 29.) : A választási győzelem után bementem a Bem téri székházban Antallhoz, de a titkárnő nem engedett be, mondván nagyon fontos telefonja van Antallnak. 20 perc várakozás után jött ki sápadtan Antall, akiből alig tudtam kihúzni, hogy Amerikából hívta egy fontos ember, aki világossá tette, hogy ha az MDF nem köt koalíciót az SZDSZ-el kivonják az összes pénzt Magyarországról.

Csoóri: Ezután felhívtam Németh Miklóst, aki a következőt mondta: meg kell köszönni a befektetőknek, hogy eddig nálunk tartották a pénzüket és mástól kell kérni(szerk: e történetet eddig Németh Miklós említése nélkül Antall védelmében, többször is hallhattuk Csoóritól).
Ekkor olyan volt a magyar-német viszony, hogy nem lett volna nagy nehézség Kohltól kérni.

Csoóri így folytatta: Minden drámában vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos mondatok, ha nem hangzanak el, akkor az a dráma nem jó. A rendszerváltás drámájában Antallnak ki kellett volna állnia az ország színe elé és őszintén elmondani mi történt. Nem a szabad demokratákkal, hanem a néppel kellett volna annak idején paktumot kötni, az MDF-SZDSZ-paktum a demokrácia megszűnését jelentette.
Ekkor Csoóri az MDF szellemi vezetője volt. Ha akarta volna miniszterelnök vagy inkább köztársasági elnök is lehetett volna belőle. Ő, az író miért nem állt ki a nyilvánoság elé? Miért nem ellenezte akkor nyíltan az MDF-SZDSZ paktumot?

Orbán lakitelki beszéde is tanulságos volt. Egyrészt megvédte a 'rendszerváltást', másrészt legalább 25-ször mondta el, hogy nyugatosoknak kell lennünk. Láthatólag el akarta magát határolni a népi írók harmadik utasságától. A jelen lévő 'nemzeti értelmiség' pedig rajongva tapsolt, ahogy annak idején Antallnak is.
Hogyan kellett volna a rendszerváltást lefolytatni?
A rendszerváltást kisiklató 1989-es, 1990-es paktumokra nem volt szükség! Az MDF-nek nem kellett volna az 1989-ben az ellenzéki kerekasztallal együtt paktumot kötni az MSZ(M)P-vel. Az 1989. szeptemberében megkötött Nemzeti Kerekasztal Paktum 'bekétharmadozta' a magyar jogrendet, 2/3-os akadályt gördített a rendszerváltás elé.
Az 1989-ben 60% fölötti népszerűségnek örvendő MDF-nek(négy időközi választásból az MDF 3-at megnyert) csupán egy választójogi törvényt kellett volna kicsikarnia az MSZ(M)P-ből, a többi volt szocialista országhoz hasonlóan.
Az is hazugság, hogy az MDF-SZDSZ paktumnak nem volt alternaítívája. (Ugye az MDF-SZDSZ paktumban egyrészt az SZDSZ belement a 2/3 törvények csökkentetésébe, másrészt az MDF odaadta a köztársasági elnöki posztot az SZDSZ-nek és a rádió- és TV- és MTI elnök kinevezéséhez a köztársasági elnöknek is jogosítványt bizosított). Az 1989-es, a rendszerváltást kisiklató Nemzeti Kerekasztal Paktum csapdája után az 1990-es MDF-SZDSZ paktumnak volt alternatívája: az SZDSZ helyett az MSZP-vel kellett volna paktumot kötni! A 2/3: 258 képviselőt jelent, az MDF/FKGP/KDNP + MSZP: 263 képviselő. Ekkor az MSZP olyan állapotban volt, hogy egyrészt még a királyságot is megszavazta volna, azaz az összes 2/3-os törvényt felesíteni lehetett volna, másrészt ez a helyzet alkalmat adott volna az MSZP nemzeti alapú emancipációjára. Ehelyett betoltuk az MSZP-t az SZDSZ alá (Demokratikus Charta), ahol megtartva korábbi hungarofób identitását magyarellenesen emancipálódhatott.
A két paktum a rendszerváltást közjogi akadályát valósította meg. A két paktum nélkül tehát feles törvényekkel lehetett volna a rendszerváltást levezényelni! Az az MDF-es garnitúra amely nem ismerte fel a két paktummal eljátszott lehetőséget, végig kormányozta az 1990-94-es ciklust. Az eredményt ismerjük.

Csoóri Sándor felelőssége: Nem akadályozta meg sem a Nemzeti Kerekasztal Paktumot, sem az MDF-SZDSZ paktumot, bár lehetősége volt rá. Antall királycsinálója volt.
Bíró Zoltán felelőssége: Nem akadályozta meg sem a Nemzeti Kerekasztal Paktumot, sem az MDF-SZDSZ paktumot, bár lehetősége volt rá. Félreállt, hogy Antallnak helyet csináljon.
Csurka István felelőssége: Nem akadályozta meg sem a Nemzeti Kerekasztal Paktumot, sem az MDF-SZDSZ paktumot, bár lehetősége volt rá. Bíróval szemben Antall mellé állt.
Fűr Lajos felelőssége: Nem akadályozta meg sem a Nemzeti Kerekasztal Paktumot, sem az MDF-SZDSZ paktumot, bár lehetősége volt rá. Fejfájásra hivatkozva átadta Antallnak a helyét az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokon.

Csoóri és Orbán. Ahogy a rendszerváltás antalli koncepciója kudarcba vitte az országot, úgy vitte 2002-ben és 2006-ban is országunkat kudarcba a jobboldali egypártrendszer orbáni koncepciója. Ahhoz, hogy a nemzeti értelmiség támogassa a zsákutcába torkolló koncepciókat, kell a hangadó nemzeti értelmiségek támogatása. Erre szolgál most a Csoóri nevével fémjelzett Márciusi Charta is. Ezt a mozgalmat Orbán nyilvánosan dicséri, a háttérből pedig finanszírozza. A Márciusi Charta alakuló ülésén az ÚDK képviselőjének a hozzászólását megtagadták.
A Márciusi Charta csupán arra jó, hogy Csoóri megkopott - de még mindig létező - nimbuszával lekössenek egy elégedetlekedő réteget, melyet aztán a Fidesz alá 'tolnak be'.

**********

Kossuth Lajos Kasszandra jóslata: Kossuth 1867 májusában Deák Ferenchez írott nyílt levelében a történelmi Magyarország felbomlását jósolta, amennyiben sorsát a halálra ítélt Habsburg Birodalomhoz kötik. Levelét Kasszandrára való hivatkozással fejezte be, innen az elnevezés(Kasszandra a trójai Priamosz király lánya volt, akit Apollón megtanított a jóslás művészetére, de azzal átkozott meg, hogy senki ne higgyen neki.).
Kossuth 1852-ben(?) belépett a szabadkőműves páholyba. Feltevésem szerint beleláthatott a világot irányító háttérerők szándékába, melyet erre az időszakra így fogalmaztak meg: a trónok és az oltárok lerombolása. Tehát Kossuth megismerhette a katolikus Habsbug császárság lerombolásának tervét. 50 év múltán Trianonban megismertük mi is? Költői kérdés: Trianon és az 1990-es rendszerváltás háttérerői között van folyamatosság?

ÚDK javaslat: A történelem és a politológus oktatásban meg kell jeleníteni a háttér erők hatását is. Indítsuk útjára ezt a gondolatot, egyszer be kell érjen!

Bégány Attila az 1987-es 181 alapító egyike,
az akkori legfiatalabb(29) felszólaló

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: Borz Membrok @ 08 Oct 2007 08:49 am
Csoóri sosem volt jó semmire, így ma mitől lenne jó? Közepes tehetségű költő? Ügyeletes kiáltványszerkesztő, lejárt szavatosságú lelkiismeret-bácsi.

Hanem Kossuthra nagyon jó volt itt utalni. Ez biza így igaz. Épp két napja néztem meg másodszor a Széchenyi filmet. Az a szép az egész Széchenyi-Kossuth történetben, hogy a mai napig nem dönthető el a híres vita. De ettől még Kossuth 1867-es kiegyezéssel kapcsolatos jóslata bejött. Mert 1852-ben valóban csak a trónok és oltárok lerombolása biztosíthatta a háttér erők fokozatos térnyerését.

Az igazi kérdés az, hogy a háttér erők részéről (Istenem, milyen finom, úri fogalmazás!)milyen szándékok érvényesítése kívánatos ma? Gyanítom, a nemzetállamok lerombolásában és a nemzeti szuverenitás gyengítésében látják ugyanazok gazdasági erejük tovább növelésének zálogát. Ma ez a létkérdés. Számukra.
S ki az, aki erre rámutat? Hát azért lássuk be, többen is vannak. Több Kossuthunk van, mégsem hallatszik a hangjuk eléggé. Igaz, akkor sem hallatszott eléggé vagy inkább nem akarták meghallani azok, akiken műlhatott volna. A kisebbségi vájtfülüekről meg ki beszél manapság? És kik voltak ők?
Borz MembrokHozzászóló: Jogész @ 08 Oct 2007 05:01 pm
Nem akarom védeni, aki és ami nem védhető. Hanem "csak úgy" mondom :
18 évvel később már lehet a kisiklott/ kisiklasztott rendszerváltás most már
mindenki által tapasztalható visszásságai láttán arról beszélni, ki miért felelős,lehet okokat keresni. Hasznos is az ilyesmi.

De egyről ne feledkezzünk meg : hiba lenne éppen azok nyakába varrni mindent,
akik esetleg valóban rendszerváltó szándékkal tették a dolgukat, és követték el a hibáikat is. Ők akkor nem a sunyi megalkuvás és az egész folyamat félrevitelének szándékával ültek le oda. Hiba volt, hogy nem ismerték fel a látszólag visszahúzódott sárkány álnokságát és erejét. De a dolog nem csupán ennyi. Most könnyű pálcát törni felettük, de akik most ezt teszik, hol voltak akkor ? Ők nem ugyanúgy és ugyanazt hitték ? Ők a mindentudó jósok tudásával felvértezve, tudták előre, mi lesz 18-20 év múlva Magyarországon ? Nézzenek szembe akkori önmagukkal, hitükkel, reményeikkel.Hozzászóló: Jogész @ 08 Oct 2007 05:04 pm
Ne feledjük : nem egyenlő erők elvtelen
összemutyizásáról volt szó, hanem a háttérben ádázul vicsorgó, éppen kaméleonként lényegét nem, csak színét váltott volt állampárt és kiszolgálóik szabta diktátumról !
Ne feledjük, akkor még itt voltak a szovjet csapatok, létezett a Munkásőrség, itt volt a rendőrség, a hadsereg, itt volt az államapparátus, a titkosszolgálatok,
a KGB helyi ülnökei, az általuk kiépített láthatatlan gazdasági és politikai hálózat csápjai, és nem utolsósorban a már addig is a kezükben tartott hazugsággyártó médiák. (Ezek jó része most is él és virágzik.)

Igen, könnyű most megállapítani, ki miért felelős. De gúzsba kötözött kézzel-lábbal nehéz cigánykereket hányni. Vajon lenne-e olyan, aki ott és akkor, nem ugyanígy vagy ennél rosszabbul csinálta volna ? Dehogynem. Csak ilyenek lennének. Mert ezt ennél jobban csinálni, magyar viszonyok között, ott és akkor, sajnos, nem lehetett.
Bármennyire is mondjuk most a frankót, kinek mit és hogyan kellett volna akkor
másként tennie. Ami még talán igaz is. Csak a dologban van egy lényeges szempont.
Amit egyetlen szóban sűríthetünk össze. Ez a szó pedig a kényszerhelyzet.Hozzászóló: Sz. @ 08 Oct 2007 05:08 pm
A történet szép, de nem teljesen kerek ...

Mielőtt Antall ólálkodni kezdett volna a pártok háza - táján, Newyorkba utazott és a Zsidó Világkongresszus [vagy valamelyik szervezete] képviselőjével tárgyalt. "Haza" már az országrontáshoz szükséges összes felhatalmazások, utasitások és garanciák birtokában érkezett.
A rendszerváltás "kiskilatásáról" csak abban a formában lehet beszélni, hogy azt az előre eltervezett és megszervezett folyamatot, ami végülis lezajlott, "rendszerváltásnak" nevezték - megtévesztésül.

Az lenne a javaslatom, erről az amerikai útról próbáljatok megbizható információkat szerezni, majd a tyukot és a tojást más tálalásban adjátok elő újból. Az egész "zsarolási jelenet", ha meg is történt, szinjáték volt.Hozzászóló: Borz Membrok @ 08 Oct 2007 05:09 pm
Na jó, hát ha nem engeditek, hogy leírjam csoóri származását, hát nem írom le. Hármat mindenki találhat...de még annyit erről a simlis szivarról, hogy a Rákosi csasztuskákat ugyan miért nem vetette a szemére az emdéefes körlet? Ugyan miért nem?

A Márciusi Chartája nem egyéb silány próbálkozásnál arra nézvést, hátha még egyszer képbe kerülhet ez a politikai és irodalmi szempontból egyaránt feledhető kis nukimajom. Lakiteleki sátras manó, ki hamar feltalálta magát a sátor után a kupolateremben is. Hasonlóan az örökké vigyorgó és optimista Lezsákhoz. Két igazi balf...sz, akiknek naygrészt köszönhetjük azt, amiben ma élünk. És újra ők akarják megmondani, mit is kéne tenni. Szerintem seggbe kéne őket rúgni végre.

Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: Takáts Tamás Dr. @ 08 Oct 2007 06:02 pm
Utólag a múltról, az átéltről könnyebb véleményt alkotni. A jövőről szeretnék olvasni. Programot szeretnék látni. 1932-től élem az életem, járom a túlélés útját/táncát, itthon Magyarországon. Éltem, mert élni akartam! Mindíg egyenes derékkal álltam és néztem szembe a jelennel; dönteni, mindíg a jelenben lehet... Az én lelkiismeretem rendben van... Hacsak nem az baj, hogy életben maradtam... Mindenki csináljon önvizsgálatot! Hogyan illeszkedik bele a fináctőke komprádor demokratúrájában? Az értelmiség elárulta Magyarországot. Az értelmiség sohasem volt a barrikádokon... Habár, az adott konstellációban voltak közöttük olyanok, akik tettek az országért/hazáért. Úgy ahogy itthon éppen ők tehettek... Ugyan, mondjátok már meg nekem, hogyan kellet volna szerintetek élni/túlélni az előző 75 évet? Adjatok a jővőnek programot!, -olyat, amelynek van racionalitása és nem utópia; szép lelkek álma...


Hozzászóló: balambér @ 08 Oct 2007 06:03 pm
Ez az egész pénz kivonós fenyegetés, amit Antallal közöltek Amerikábôl kisértetiesen a tiszaeszlári esetet juttatja eszembe, mikor a Rotschildok miatt nem születhetett igazság.


Hozzászóló: B.L. @ 08 Oct 2007 06:15 pm
A megértés szándéka méltánylandó, az utólagos okosságé, főként az ítélkezésé, nem. Valódi tanulságokat kéne levonni, úgy menteni a kárt.Amikor a kommunistázással lehetett a leggyorsabban politikai hitelhez jutni, akkor ábránd az MSZP-MDF szövetség. Akik az MSZMP-ből átigazoltak az MDF-be, azok is idővel lebénultak a lebegtetett hitelrontás miatt. Bíró rá kellett, hogy erre érezzen idejekorán. Nekem 100 alatt volt az első, kartonlapocskás, MDF-tagsági igazolvány sorszámom. Egy év múlva lemorzsolódtam,nehogy a bizonyítási kényszer miatt bármit is túl kelljen lihegnem, vagy rágalmaknak kitennem magam.Olyan, karrierista árhullám söpört végig az országon a privatizálás mindenhatóságának- és egyéb téveszmével együtt, mintha átszakadt volna a bősi gát. Irgalmazzunk magunknak, és a káosz-elemzést vezessük vissza a két vesztes háborúig legalább. Itt majdnem mindenki csak nyerészkedni akart, és mihamarabb lenyelni a történelem kegyéből ölébe hullott mérgezett almát.
Az én apám 1895-ben született, két világháborúban harcolt 1942-ig, akkor tisztként esett el, miközben elveszítette erdélyi és felvidéki hazáját. Anyám 1916-ban menekült először a románok elől, és 1920-ban települt át vagonlakásba. Tehát családilag találkoztam a magyar félmulttal, nem tankönyvből. A hétköznapjait viselje mindenki méltósággal, és a történelemhez alázattal közeledjék.


Hozzászóló: kritika @ 08 Oct 2007 07:24 pm
Jogész -nek meg csak annyit, hogy nehogy már 15 millió magyar nevében okoskodjon, hogy még hány évet kéne adni ennyi söpredék garázálkodásához. Aki nem lát tisztán, az ne vállaljon el a bársonyszékeket. Tetszette volna bevallani, hogy semmihez se értünk, ami MAGYAR ! Se a kultúránkat, se a hagyományainkat, se a küldetésünkkel nem volt egyik se tisztába, de tülekedtek mind a piramis csúcsára. Vakolók siserahada, de a pokol tüzének sistergése is kevés, amit el kell viselniük ezeknek az ál-magyar kisérletező silány férceknek !


Hozzászóló: Bégány Attila @ 08 Oct 2007 07:25 pm
1988-89-ben többször is próbálta az SZDSZ az MDF-et bevonni az ellenzéki kerekasztalosdiba. Bíró ellenállt ennek. Az MDF-ben akkori vezetőiben éreztem azt az öszönös tudást, amit most hiányolunk. Aztán egyszer csak Bíró átadta a helyét Antallnak és lassan mindennek más értelme lett.


Hozzászóló: Molnár Tamás @ 08 Oct 2007 08:05 pm
Köszönöm Attila!
Bár máshonnan indultunk, de ezért politizálunk még mindig együtt!
Üdvözöl: Tamás.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 08 Oct 2007 09:52 pm
Eddig még senki sem adott arra választ, hogy az 1989-es kerekasztal tárgyalások rövidített ( 4 órás ) flmjét miért nem nézheti meg a magyar néző? Miért ? Azért, mert akkor ponotsan megtudnánk, hogy kik voltak azok a gazemberek, akik paktumot kötöttek a kommunistákkal. Mi volt ennek a tömör lényege ? Az, hogy az új-rági pártok viszik tovább a rendszert, de a kommunista bűnözőket nem lehet felelősségre vonni.
Ezektől a bizonyítékoktól rettegnek a mai hatalombitorlók, akik úgy védekeznek mint a veszett kutyák...


Hozzászóló: Bokor Levente @ 08 Oct 2007 11:08 pm
TÉNYEK: "Az 1987-88-ban megalakuló ellenzéki, független szervezetek összefogásának gondolata 1988 november-decemberében vetődött fel. Nyilvánvaló volt, hogy az állampárt hatalmát ellensúlyozó, egymást segítő koordináció elengedhetetlen. Az első nem formális, még változó személyi összetételű megbeszélésre 1988. december 5-én hétfőn 10 órakor a Semmelweis Ignác Orvostörténeti Múzeumban került sor Antall József igazgatói szobájában. A résztvevőket Vigh Károly, a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság elnöke hívta meg a megbeszélésre, a következők voltak jelen: Antall József, Vigh Károly, Csoóri Sándor, Bába Iván, Bihari Mihály, Göncz Árpád, Mécs Imre, Mészöly Miklós, Szabó Miklós."

"1989. március 22-én megalakult az Ellenzéki Kerekasztal (EKA). A Nemzeti Kerekasztal (NEKA) tárgyalásai 1989. június 13-tól szeptember 18-ig tartottak. Az Ellenzéki Kerekasztal kezdetben mint integrált politikai erő, később mint önálló hatalmi centrum jelent meg, amely tárgyalásra kényszerítette az állampártot, és a hatalmi jellegű döntések egyik legalizált alanyává vált ezzel."Hozzászóló: Bokor Levente @ 08 Oct 2007 11:09 pm
TÉNYEK:"Az 1989 júniusában elfogadott népszavazási törvény alapján - támogató aláírások összegyűjtése után - kötelező népszavazást ír ki az Országgyűlés 1989. november 26-ára. Az első országos népszavazás (az ún. "négy igenes népszavazás") kérdései közül három - a Munkásőrség feloszlatása, a munkahelyi pártszervezetek megszüntetése már megtörtént, az MSZMP vagyoni elszámoltatása pedig ekkorra már elkezdődött. Jelentősége már csak a köztársasági elnök választásának volt. A tét az volt, hogy az első köztársasági elnök megválasztására még a választások előtt - a tervek szerint az év végéig vagy januárban - kerüljön-e sor, és hogy a köztársasági elnököt közvetlenül a nép válassza-e? A szavazásra jogosultak 58 %-a vett részt a népszavazáson, és a résztvevők 50,07 %-a szavazott a parlamenti választások utáni elnökválasztásra.

A népszavazást kezdeményező SZDSZ-nek és Fidesznek a legfőbb célkitűzése az volt, hogy megakadályozzák az akkor nagy esélyes Pozsgay Imrének (az MSZP jelöltjének) a köztársasági elnökké választását. Ez a népszavazás tette országosan ismert párttá egyúttal az SZDSZ-t."
(Bihari Mihály: Akotmányos rendszerváltás)Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 08 Oct 2007 11:15 pm
Kedves BL.! Úgy írsz mintha a fenti dolgokat én nem tudnám és nem lennék vele tisztában...A tény attól még tény marad, hogy az új gazemberek összeszövetkeztek a régi gazemberekkel.


Hozzászóló: BL.. @ 08 Oct 2007 11:58 pm
Ahonnan a Fidesz puskázott, érdemes rákattintani.

AZ MSZP NEMZETPOLITIKAI TAGOZATÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

mszp.hu, 2004. szeptember 24.

http://209.85.135.104/search?q=cache:WA2iZMJ6kJIJ:www.mszp.hu/index.php%...Hozzászóló: B.L. @ 09 Oct 2007 12:01 am
VÉLEMÉNYEM, tévedés, Bégány A-nak szántam


Hozzászóló: Bégány Attila @ 09 Oct 2007 12:18 am
Kedves Bokor Levente !
Amit írtál TÉNYEK-re hivatkozva, semmiben nem mond ellent a cikkben foglaltaknak. Sőt, az SZDSZ-t felhozó népszavazásra éppen a Nemzeti Kereklasztal Paktuma szolgáltatott ürügyet és lehetőséget. Az általad megjelölt 1988. dec. 5-i tanácskozás előtt, több tágabb tanácskozás is volt a Népművelődési Intézetben. Itt én többször hallottam az SZDSZ-el alkotandó blokk alakításának az elutasítását Bíróéktól. Itt hallottam, aztán azt is, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Társaság kérésére az MDF mégis beáll az ellenzéki kerekasztalba.


Hozzászóló: Bokor Levente @ 09 Oct 2007 01:44 am
Kedves Attila! Csak az utolsó megjegyzésedhez idéztem, hogy lássuk a dátumokat. Viszont nem olvastam Bíró-Pozsgay könyvét, csupán morzsákat fogtam el belőle pl. az amerikai nagykövetség tartós beavatkozásáról. Azt meg most hallottam Bírótól nyílvánosan először, hogy a lakiteleki gyülésnek (1987) másnap már antiszemita hírét kürtölték Amerikában. Viszont tanuja voltam Csurka támadásának a Jurtában, mitől a későbbi SZDSZ kivált a közös fórumból. Az "antiszemita" hírkeltést az Izraelen kívüli zsidó önvédelem túlbuzgalmának tartom. A Jed Vasem kitüntetés az idősb Antallnak egyértelműen politikai gesztus volt, mert az "igazak" közé csak az kerülhet be, aki saját élete kockáztatásával mentett üldözötteket. Ö pedig hivatali utasításra tette, nem a saját szakállára. A Gestapó Keresztes Fischer belügyminisztert vitte koncentrációs táborba, nem Antallt. De végülis, nem szabad leragadni itt. Mindenki tudatlan, kezdő volt egy elképzelhetetlen feladatban. Komoly külső szövetségre a rombolásban meg csak az SZDSZ számíthatott. Ha komoly paktum lett volna vele, akkor nem hergelte volna a taxis-sztrájkot. A magyar gazdaság teljes lefejezése meg MDF-örjöngéssel kezdődött mindenki támogatása mellett. Miről beszélünk egy olyan országban, ahol első nekifutásként másfél millió munkahelyet szüntetnek meg? - ahol az értékrenden 180 fokot kell csavarni? .


Hozzászóló: Bokor Levente @ 09 Oct 2007 01:48 am
...Miről beszélünk egy olyan országban, ahol első nekifutásként másfél millió munkahelyet szüntetnek meg? - ahol az értékrenden 180 fokot kell csavarni? . Itt abnormális kötelezettségeket kellett teljesíteni. A jogrendszer meg sehol sem működik, ahol a polgári értékekre uszítják az embereket, akik egyébként is pogányok. Az alkotmány a kultúrális tartalom híján olyan mint az üres dió


Hozzászóló: Borz Membrok @ 09 Oct 2007 08:28 am
Uraim, mi értelme a húsz év előtti kerekasztalokról trécselni?

Most kellene összehívni egy alkotmányozó nemzetgyűlést, lehetőleg nagy, szögletes asztal köré, mert nem akarom húsz év múlva ismét a kerekasztalt hallgatni. legyen már valami kis változatosság.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: Bégány Attila @ 09 Oct 2007 08:32 am
Kedves Takáts Tamás !
A jövőre mutató programot hiányolod. Kevésnek tartod a cikk végére írt javaslatot?
ÚDK javaslat: A történelem és a politológus oktatásban meg kell jeleníteni a háttér erők hatását is. Indítsuk útjára ezt a gondolatot, egyszer be kell érjen!


Hozzászóló: Bokor Levente @ 09 Oct 2007 10:00 am
Kedves Attila, nem szerettelek volna megbántani ötleted elvetésével, de ha ennyire erölteted, akkor a "háttérhatalmat" tipikus műkedvelői, kontár-politikusi délibábnak tartom. Az általam egyébként kedvelt Drábik János hozta divatba, amit félrevezető divatnak tartok. A politika sokváltozós függvényében a független változó a TÖRTÉNELEM, amit senki nem írhat felül.Aki nem fogja föl, hogy az emberi események individuuma maga a történelem és egy objektiválódó világfolyamat, az a misztikus háttérhatalomról beszél, melynek maga is része. A világfolyamatban pedig az élet különböző érdekei vetélkednek, melyek körülírhatók, és nem azonosak azokkal az emberekkel, akik csupán megszemélyesítik őket.A "baloldal" nagy előnye, hogy van történelemszemlélete, mégha szidalmazható is, jobboldali történelem pedig nem létezik. A "radikális nemzet" hallgatólagos teoretikusa a fölmelegített Szabó Dezső. Ő pedig azonos felfogású a zsigeri zsidóval csak magyar kiadásban. Az egyik zsigeri nomád, a másik zsigeri helybenlakó. A "zsigerieknek" az egész világtörténelem az ő belügyük.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 09 Oct 2007 11:19 am
Bokor uram, maga lehetne fa is, melynek árnyékában hűsölni tudnak a politológusok. Ami a történelmet, mint az emberi események individumát, szinte egyetértek. de drábik igazsága éppúgy megáll, és a háttérhatalom bizony létezik. Jól körülírható folyamatról van szó, melynek szereplői 1789 óta egy pontosan meghatározott vonal mentén haladnak és minidig meg voltak és meg is lesznek az eszközeik arra, hogy a különbőző államok politikusai közül néhányat jelentősen befolyásoljanak saját bépük érdekének ellenében. A választás voltaképp erről szól. Felismeri-e egy nép az adott pillanatban az ő valós érdekeit védő politikust vagy nem. Médiavezérelt világunkban egyre kisebb az esély a felismerésre. Ezért tartunk ott, hogy a társadalom gondolkodásra hajlamosabb fele szív a médiavezérelt tömegfogyasztó miatt. Ennek nem kellene így lennie, ha hiteles tájékoztatást kapnánk. A Hírtv és az Echo ezért okoz méretes riadalmat, noha ők sem háttérhatalom-mentesek. S még mi lenne, ha pl. az UDK-nak is lehetne egy tv-je?
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Balogh Gyula @ 09 Oct 2007 12:54 pm
A vitából látszik, hogy jó az írás. Gratulálok Attila! Az MDF-et nem lehet megvédeni, mert védhetetlen cselekedeteket követett el a saját kis ügynökhálózatával. Az olajszőkítéssel kirabolták az országot és talán emlékszünk még Szabó Tamásra, aki Antal tudtával, de a frakció ellenében elkótya-vetyélte a nemzeti vagyon 50%-át. Az olajszőkítést kormányzati hozzájárulás nélkül nem lehetett végrehajtani! A bankok konszolidációjáról nem is beszélve. Ez nem tudatlanságból, hanem kapzsiságból fakad csakúgy, mint az összeesküvéssel megvalósított idegen érdekek kiszolgálása. Miért kellett meghalnia Csengei Dénesnek? Elévülhetetlen bűnük, hogy rajtunk tartották a kommunista diktatúra fenntartásában jeleskedő ügynökhálózatot. Magyarországon addig nem lesz változás, fejlődés és demokrácia, amíg nem követjük a német vagy lengyel példát a hálózat teljes nyilvánosságával. Ők a strómanok a zsarolható gazemberek. Számítások szerint Ők a nemzeti vagyon 60-70%-ának birtoklói. Ez a feladat, mert az ország a hálózat fogságában vergődik, elszámoltatásuk nélkül nincs felemelkedés!!


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 09 Oct 2007 02:49 pm
Bokor Levente csak úgy ömleszti ránk a félrevezető, hamis beállításokat, elképesztő szellemi fölényességgel, csakhogy a valóság egészen más. Persze azt Bokor Levente nehezen fogja megértni, hogy Magyarországon soha nem volt jobb és baloldal, hanem csak magyar érdek és idegen érdek. Most sincs másról szó. Vannak a nemzetellenes, magyarellenes, idegenkiszolgáló pártok és sajnos olyanok nincsenek - és ez a keserű tény -, amelyek kizárólag a magyar nemzeti érdeket képviselnék. Ennek legfőbb oka az 1989-es kommunista párttörvény, amely megengedi nemzetellenes ideológiájú és nézetrendszerű pártok működését. Sőt! Marxista- leninista alapú pártokat is bejegyeztek a bíróságon. Ezek a bíróságok titkos szervezeteket is bejegyeznek, teljesen megsértve az egyesülési törvényt. Szabó Dezsőt zsigeri zsidóval egy lapon emlegtni és hasonlítgatni, több mint nemzetgyalázás. Aki ismeri a nagy magyar író munkásságát, műveit az ilyen aljas valótlanságot nem mondhat. Persze egy magyar ember ilyet le nem írna Szabó Dezsőről....Bokor Leventének azt ajánljuk, hogy a zsigeriek az ő eszmevilágához közelebb állnak és máskor azokon köszörülje a nyelvét.


Hozzászóló: BL. @ 09 Oct 2007 04:34 pm
Szerintem, Szabó Dezső irodalmi munkássága maradandó része a magyar irodalomnak,de politikai munkásságának az a része, amelyben csak meg akarta valósitani az irodalmat, olyan mint Csurka kísérlete. A kitűnő Csurka Szabó Dezsőt probálta megismételni, és úgy is járt.Saját szellemi fiókái tolják félre az útból, és akkor sem hallgatnak rá, ha érdemes volna.


Hozzászóló: BG @ 09 Oct 2007 09:17 pm
Kedves Attilla!
Az írásod valódi vitát váltott ki, tehát elérte a célját. A jövőről és a megoldásokról is hasonló vita kellene, mert ez vinne előre. A divide et impera elve olyan jól működik, hogy nem csak az ún. "baloldaliak" hanem a jobboldaliak is a parttalan vitákban élik ki a tettrekészségüket.
Mindenképpen a civilkurázsi erősítése és megszervezése lenne a fő feladat, mert csak szervezetten lehetünk elég erősek azzal az erővel szemben, amelynek valójában lényegtelen a neve. BG


Hozzászóló: matyas @ 10 Oct 2007 08:33 am
Ott voltam a rendszerváltás minden fontos eseményén. A második monorotalálkozó, a Dunaujvárosi első MDF naggyűlés, Antal még nem volt MDF tag amikor már Csóri elnököt csinált belőle, mert antal baigérte, hogy a Prepelicvzay val szemben megpuccsolják a Torgyánnal a kisgazda párt vezetést.
Ott voltam a MOM székházban 90 áprilisban a választás megnyerése után. Ott mondtam, hogy most kell a létszámstopp, mert akik beakarnak lépni azokra ninxs szükség. Elemeiben láttam ezt a sunyi, hatalomorientált cimercserét amit az akkori hatalomiparosok elkövettek.
Ezekben az eseményekben csak a magyar társadalom érdeke lett figyelmenkívül hagyva. Aki ezt szóüvá tette, arra rányomták az összeférhetetlen, vagy kisstílü, vagy revansista béllyeget és kitúrták.
Megoldás? Egyetlen van, a jelenlegi hatalmi elitet el kell távolítani és azok akik eleddig csinálták a hatalmat, mostantól ell kell, hogy szenvedják.
Persze kérdés, hogy megvalósítható-e!


Hozzászóló: sabaktani @ 11 Oct 2007 12:28 am
Kedves Mátyás,-aludni tetszett 2006 október 23.-án? Ön szerint el lehet távolítani egy hatalmi elitet amelyik közel egy 100 000 fős csonttörő brigáddal és iszonyatos fegyverzettel rendelkezik?
Akiknek egy részében vörösen izzik a legocsmányabb magyargyűlölet?
"el kell távolítani"-hogy?
Van annyi csúzlink? Vagy kenjük fel az utcákat kenőszapannal mint '56-ban a tankok ellen? A kenőszappan jó a kommandósok ellen is de nincs kenőszappan!Hogy a bánatba távolítsuk el a fiúkat? Mert szép szóra nem mennek...
Szabó Dezsőt pedig nem kell védeni mert ő már ezerszeresen megvédte magát("véleményem").
Bokor Leventét nem ismerem de szerintem jobb lenne rákérdezni mint minősíteni amit írt mert minden dolgot lehet többféle képpen is értelmezni.Az írás annyira konkrét,hogy több lehet a félreértés mint egy beszélgetésnél.
Különben Bokor úrnak Sz.D. megitélésében eléggé igaza van.Nem kell mindjárt Q...vaanyádozni csak mert más valakinek a véleménye.Miért ne lehetne az említett hasonlattal példálózni?
Szabó Dezső nem isten volt hanem egy író! Azt,hogy milyen író volt,tudjuk és büszkék lehetünk rá.A hasonlattal nem lett megbántva-olvassa el és értelmezze még egyszer.


Hozzászóló: Gárdista @ 12 Oct 2007 08:40 am
Valamennyien emlékszünk még a "tavaszi nagytakarítás"-t ígérő plakátokra. Ezzel nyert az MDF. Ezt akarta mindenki, és ettől féltek néhányan. Aztán csodák csodájára, ez bizony elmaradt. És ez tény. Nagyon szép és okos dolgokat olvashattunk már ennek okairól, itt is kíváló értelmezésekkel találkoztam, de ez már sajnos semmit sem változtat azon, hogy elmaradt a rendszerváltás. Azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy addig nincs menekvés, amíg a tényleges rendszerváltást végre nem hajtjuk. És ettől már nem csak az MSZMP-MSZP retteg, de az egész politikai bagázs. Mert a 18 év alatt olyan mértékben és mélységben összegabalyodtak (ha valaha is külön voltak!), hogy vagy együtt élik túl, vagy együtt pusztulnak.


Hozzászóló: sabaktani @ 13 Oct 2007 09:36 am
Ez bizony így van Gárdista!


Hozzászóló: ww @ 16 Oct 2007 04:08 pm
"Kossuth 1852-ben(?) belépett a szabadkőműves páholyba"
Talán az "építőipar" átvilágítása is hozhatna némi fényt az emberiségre.


Hozzászóló: sabaktani @ 17 Oct 2007 09:10 am
Oda Kedves ww, soha nem fogunk "bevilágítani"...!Igen merész álom!


Hozzászóló: ww @ 17 Oct 2007 02:49 pm
Kedves sabaktani,
véleményem szerint ha az evolúció kikényszeríti, akkor egyszer majd eljön az ideje ennek is... talán korai is lenne most az ilyesmi - még 40/17 évvel se tudunk elszámolni.


Hozzászóló: sabaktani @ 17 Oct 2007 03:24 pm
Az evolúció ehhez nagyon lassú Kedves ww!
Nem hiszem,hogy erre kellene várnunk...


Hozzászóló: sabaktani @ 18 Oct 2007 12:27 pm
Megint elolvastam a vitaindító cikk címsorát:
"kisiklatot...".
Döbbenetes. Kisiklatni csak azt lehet ami egy meghatározott sinen vagy uton halad.
Erről szó sem volt "anno".
Az egész színjáték egy meghatározott forgatókönyv szerint zajlott.
Ismerik a pontos szereplőket és azok akkori hatalmi pozicióit?
Utána jött mindennek a letagadása és a hazugságok életben tartása a médiákon keresztül.
Megint az "evolució" jut eszembe w.w.-től.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.