Havas Szófia(MSZP) megtagadja 1956 október 23-át

Havas Szófia (MSZP-s honanya): Én például 1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilaskereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni. Ahogyan azokat a géppisztolyokkal köröző fiatalokat sem, akik ugyanúgy járták a házakat, mint 1944-ben zsidókra vadászva.

"Veretes” mondatok! Híven tükrözik, hogy szülő anyjuk annyit ért a történelemhez, mint Elena Ceausescu a kémiához! Rendkívül hézagos ismeretei bővítéséért (mindennemű ellenszolgáltatás nélkül) az alábbiakat rögzítjük számára, agybéli kapacitását figyelembe véve - l a s s a n írva -, hogy megértse:

1/ 1956 októberében, a börtönökben nem voltak nyilaskeresztesek, mert a bűnösöket a szigorú, de igazságos kommunisták részben felakasztották, részben átvették a pártjukba;

2/ 1944-ben a fiatalok nem járták a házakat és nem vadásztak zsidókra! Talán a Lenin-fiukra gondolt Havas elvtársnő, akik 133 napig járták a házakat és 649 (azaz hatszáznegyvenkilenc) gyilkosság terhelte a "lelküket”. A Pesti Srácok viszont el voltak foglalva a betolakodott agresszorokkal és az ÁVH-s brigantikkal.

3/ H. Sz. elvtársnő 1955-ben született, tehát a nyilatkozatának alapanyagát a cuclisüvegből szívhatta magába, mert ilyen jellegű adatokat még a legvörösebb irományokban sem olvashatott.

4/ H. SZ. elvtársnő abban is téved vagy hazudik, hogy édesapját a felkelők gyilkolták le. A valóság viszont az, hogy télies időben, rosszul lépett le a síkos az úttestre, nem észlelte a nagy tempóban közeledő szovjet tehergépkocsit, amely halálra gázolta. Nagy valószínűséggel az volt a probléma, hogy édesapja egyik szemére vak volt, így kiesett a látóköréből a közelgő jármű.

Az MSZP parlamenti frakció '56-os csoportját viszont arra kérjük, hogy ne bocsánatkérésre szólítsa fel H. SZ.-t, hanem mandátumáról való lemondásra és a közéletből való távozásra, mert a 301-es parcellában és más helyeken porladó fiatal hőseink helyett senkinek nincsen joga megbocsátani ennek az emberi mivoltából kivetkőzött közszereplőnek, aki még azt is elfelejti, hogy abban a parlamentben üldögél, ahol nemzeti ünneppé nyilvánították október 23-át, így a forradalmárokra való "köpködését" a parlamentre is kiterjesztette.

Prof. Dr. Bokor Imre
a Justitia Bizottság elnöke

Hozzászólások

Dr. Havas Szófia

MSZP csalogánya, Dr. Havas Szófia, aki 2009. április 6-án, az elnökválasztó gyűlés zárása-ként intonálta az Internacionálét. (röhögnöm kell: „Fel, fel, te éhes proletár...”) 1956-os Forradalmunkat pedig nyilaskeresztes randalírozásának mondja, holott parlamenti esküjét le kellett tennie:
„Én .................., a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegít-sem.” 46/1994.(IX.30.)OGY határozat
Hogyan tartja meg ezt az esküjét, mikor a szabadon választott első parlament legelső törvényalkotása az 1956-os Forradalom és szabadságarc jelentőségének törvénybe iktatásáról
1990. évi XXVIII. Tv. a következő:
1.§ Az Országgyűlés az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét törvényben örökíti meg.
2.§ Október 23-át, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napját nemzeti ünneppé nyilvánítja.
No, és az orvosi esküjét hogy tartja be?
Ugyan 2 évre az utolsó bejegyzéstől írtam a fenti sorokat, de most találtam rá Prof. Bokor Imre
blogjára.
Tisztelt Professzor Úr! Áldott karácsonyt kívánok Családjának és Önnek!
Kiss György, Esztergomból: ahasuerus@vnet.hu
http://www.ahasuerus.tvn.hu/nevjegy

Hozzászólások:

Hozzászóló: Borz Membrok @ 08 Oct 2007 03:05 pm
,,veretes" mondatok...
Hát igen, már vártam, mikor ömlik ki mindaz a trutyi, ami ennek a görcs kis hebroni rózsának a fejében kavarog. Csak rá kell nézni a túlélő fejére és máris tisztában lehet lehet lenni, kivel is állunk szemben. Igen, ő még itt tart. Illetve sosem tartott előbbre. Szerintem meg kéne neki mondani, hogy jobb, ha ő is az előszobában tartja a bőröndjet, mint Imre Kertész. Hátha...ki tudja? Végtére is egyfolytában fenyegetés lengi körül e gusztustalan nőivarú görcsöt. Ő fenyeget bennünket, magyarokat a saját hazánkban. Reformál.
Nekem is van egy reform javaslatom. Kihegyeztetek egy karót neki is vitézeimmel.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: Raboczkay Tibor @ 08 Oct 2007 03:32 pm
Csak arra követketethetek, Havas Krisztina ôrült (hosszú ö!) Válszra sem érdemes, mintahogy a magyar- és kereszténygyûlöletében bele ôrült Eörsy Mátyással sem érdemes törôdni. Ügyelni arra, mivel Havas az "alig-alig" emlegetett "zsidóüldözést" ismét felhozza, ne teggyünk olyan kijlentéseket, amelyeket havasikrisztinák, eörsymátyások nagy örömmel antiszemitának bélyegezhessenek. A "zsidóüldözést" azért tettem macskakörmök közé, mert ilyenrôl nem tudok. Csak arról tudok, hogy magyar fasiszták, zsidóvallású magyarokat üldöztek és gyilkoltak.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 08 Oct 2007 03:54 pm
Raboczkay Uram!
nagyon szép Öntől, hogy tud arról, amit leírt. Engem azonban aggodalommal tölt el, hogy mi van, ha esetleg nem tud arról, hogy cionista zsidóvallású vagy származású magyarok üldöztek és gyilkoltak keresztény magyarokat pl. 1919-ben, 1945-49-ben, 1956-ot követően és 1990-től napjainkig.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: sabaktani @ 08 Oct 2007 05:35 pm
Elnézést de cionista zsidóvallású vagy származású MAGYAROK nincsennek.
Akire Ön gondol, Szamuely, Kun, Rákosi, stb.soha nem voltak magyarok.Az ugyanis,hogy valaki magyar-e nem attól függ,hogy van-e magyar útlevele de még attól sem,hogy a nemzetiségéhez esetleg MAGYAR van írva.
A többivel egyetértek.


Hozzászóló: Raboczkay Tibor @ 08 Oct 2007 05:39 pm
Tisztelt Borz Membrok:
Tudok az említett történelmi tényekrôl. De nem általánosítok (nem is állítom, hogy Ön általánosítana, hisz havasikrisztina-féle hülyéket, gondolom, egyformán itélünk el). Épp úgy, amint nem fogadam el annak a magyar nemzetnek a gyalázását, amelynek 300 ezer zsidó vallású v.származású honfitársát sikerült megmentenie. Ilyen arányról a szomszéd országokban nem lehet beszélni. Sôt ezekben a magyarokat is (vallástól függetlenül) üldözték, sôt az ù.n. civilizált Európa szemelátára ma is üldözik. Mind az MSzP, mind az SzDSz, szítják a vallási v. faji (???) gyûlöletet MO-on, mert a zavarosban szeretnének halászni. Hogy az olvasó félre ne értsen, tisztázom, az említett két párt leleplezése nem azt jelenti, más MO-i pártokkal szimpatizálok. Nem feledem, a Magyarok Világszövetsége tönkretevésének MDF-es és FIDESZ-es kezdeményezôit.


Hozzászóló: Raboczkay Tibor @ 08 Oct 2007 06:42 pm
Tévedésbôl Krisztinát írtam Szófia helyett. Eln´zést!


Hozzászóló: rend @ 08 Oct 2007 09:00 pm
Remélem azzal tisztában van r-y, hogy soha többé senki nem fog 1 **** se mentegetni !!! Ezt tartsák szem előtt ! Még mindig Magyarországon vannak t. fórumozók és a Magyarság érdekeit kell szem előtt tartani. Nincs kisebbség-ügy, mert a kisebbségnek csak az a KÖTELESSÉGE, hogy betartsa a Magyar Nemzet AKARATÁT ! Nincs kilincsrezárva az ország, minden kisebbség mehet a saját pereputtyához ! A kisebbség trancsirozta szét az országot és ezeért felelni is fog. Hogy elég az álomból, hogy "befogadó" ország Magyarország !
A Rend-csinálás alapja csak az, hogy az ősnemzetség elfoglalja mindenhol és mindenben a saját tulajdonát !


Hozzászóló: sabaktani @ 08 Oct 2007 11:24 pm
Hu a Q...va életbe de bepörögtél!
De hát nem lehet másképp!
Vitatkozni persze lehet nap-estig de az úgysem lenne más mint oktalan maszturbáció a szavakkal.


Hozzászóló: sabaktani @ 08 Oct 2007 11:29 pm
Na bumm! Egy ilyen humanoid képződmény, Krisztinaként is csak egy patkány lenne.
Teljesen mindegy, elég ránézni.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 09 Oct 2007 11:53 am
A professzor úr helyesen ír, csupán egy dologban mondja föl a kommunista leckét és hazugságokat, amikor azt írja, hogy a nyilasokat bevették a kommunista pártba. Ilyen adatok, tények és bizonyítékok sehol sem szerepelnek. Ez a mai kommunista propagandának és elterelő hadművletnek a része. Aki tud olyan nyilasokról ( nevekkel) akik a kommunista pártban voltak, akkor kérem, hogy adja meg a pontos források lelőhelyét és ezek címeit.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 09 Oct 2007 12:20 pm
Gusztos Péter az Országgyűlésben úgy fogalmazott, annyi mindenkitől, de főként egy közszereplőtől elvárható, hogy ha egy kérdés kapcsán nem tud objektív maradni, inkább hallgasson. A politikus a történelemhamisítás semmilyen formáját sem tarja elfogadhatónak. Leszögezte, hogy 1956 nem köthető a nyilasokhoz. (hirszerzo.hu) Gusztosnak azt is hozzá kellett volna tenni, hogy ne legyen történelemhamisítás, hiszen a kommunista pártba soha nem vettek fel nyilasokat. Azt is elfelejtette mondani a történelemhamisítás jegyében, hogy 1956 viszont a zsidókommunistákhoz nagyon is köthető. És az ÁVO, ÁVH is nagyon is köthető a zsidókhoz.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 09 Oct 2007 03:27 pm
Véletlenül ide kattintottam megint. hát valami ritka randa gonosz pofája van ennek a havas némbernek!
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: udkposta @ 10 Oct 2007 11:28 am
Közlemény

Az 56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága (DEPORT-’56) szerint egyfelől mélységesen felháborító, hogy Havas Szófia szocialista képviselő lenyilasozta az 56-os forradalmárokat, másfelől viszont csupán az történt, hogy kimondta azt, amit az MSZP-ben oly sokan gondolnak. Természetesen egy ilyen lelepleződés kellemetlen a nagyobbik kormánypártnak, hiszen rengeteg energiájuk fekszik abban, hogy az ’56-os forradalom vonatkozásában megtévesszék a társadalmat.

A DEPORT-’56 úgy véli, már eddig is kész csoda volt, hogy egyidejűleg tudtak lelkesedni az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméiért, valamint szavazótáborukban tudták tartani azokat, akik vérbe fojtották azt. Nem véletlen, hogy az elementáris felháborodás ellenére késik a szocialista párt vezetésének egyértelmű állásfoglalása, ha úgy tetszik elhatárolódása, hiszen nem akarják elveszíteni leghűségesebb szavazóikat az MSZP kemény magját, a „havas szófiákat”.

Budapest, 2007. október 10. dr. Szerdahelyi Szabolcs a DEPORT-’56 elnökeHozzászóló: sabaktani @ 10 Oct 2007 11:26 pm
A mostani világhatalomnak a legfontosabb fegyvere a káoszteremtés. Ő pontosan nyomon tud követni minden kezdődő és éppen folyó eseményt ezért világosan látja a végeredményt is illetve tetszőlegesen létre tud hozni végeredményeket.
Mi képtelenek vagyunk átlátni ezt a káoszt pontosan azért mert elszenvedői vagyunk és nem mi "keverjük a lapokat".Innen lentről igen nehéz azt látni amit az urak látnak onnan fentről.
Mi itt lent csak okoskodunk,találgatunk és sokszor mindenféle történeteket találunk ki mert az emberi természet olyanná teremtődött,hogy mindenre szeretne választ kapni.Ha nem kap akkor találgat.
Úgyhogy megnyugtatnám "véleményem"-et(örülök,hogy megint találkoztunk!)az,hogy a kommunisták átvettek esetleg náci/nyilas ügynököket a furcsasága ellenére épp olyan természetes lehetett mint 2006 oktober 23.-án a szerbül és románúl-és "még valamilyen furcsa idegen nyelven"(lehet találgatni)üvöltöző rendőrrandalírozók jogtalan jelenléte a pesti utcákon.
Ezen a napon világosan nyomon lehetett követni a káoszcsinálás nagymestereinek a művét.SENKI nem értett semmit de minden forgatókönyv szerint ment.A Sátán forgatókönyve szerint.
Egy halom tanuvallomás mellett láthattunk hangos filmeket ( nem kevesebb mint 140 film és még több kép!) is a helyszínről.Olyan dolgok történtek amik bizonyitékokat követelnek a mesélőtől mert teljességgel érthetetlenek.Csak,hogy itt nem volt mesélő.Mi benne voltunk ebben a valóságban.


Hozzászóló: sabaktani @ 10 Oct 2007 11:44 pm
Más.Nem kell állandóan bizonyitékok után kiáltani.Ezzel már belém kötött egyszer.
Ha nem kap bizonyítékot,keressen.Egy tény azonban akkor is tény marad ha csak beszélünk róla és nem kezdünk el bizonyítgatni mint a hülyegyerekek.
Sokszor elég a logikánkat használni és összeáll a kép.Sehol nem írtak még olyan könyvet ahol névvel lakcímmel és telefonszámmal ellátva leközölnek hortystákat,nácikat,kommunistákat vagy mai NBH-okat,hogy kit hogyan és honnan vettek át, ki mi volt előtte stb. csak azért mert vannak emberek akik bizonyítékokat akarnak.Jobban mondva Magyarországon nincs ilyen könyv.
A stockholmi, osloi és reykjaviki könyvtárakban olvastam ilyeneket-nagyon érdekes!!!-de ennek hiába adom meg az adatait mert beszélni kellene a nyelvet.Meg még 3-4- et, nem ártana ugyanis a magyar médiákból és könyvtárakból csak részlegesen tudhatunk valamit az igazságról ha egyáltalán tudjuk hol keressük!Mert ehhez nagyobb tudás kell mint ahhoz,hogy néhány oldalt bemagoljak egy könyvből.
Higgyen a "furcsaságokban" uram mert a világban olyan dolgok történnek amelyek mögötteséről fogalmunk sincs.Önnek sincs-sajnálom.
Isten áldja.


Hozzászóló: sabaktani @ 10 Oct 2007 11:52 pm
Még valami "véleményem"-nek:
hagyja abba ezt az oktalan "felmondja a mai kommunista leckét"-szöveget mert először is egy buta sablonszöveg másodszor pedig nevetséges ha rosszul használja.
Milyen a MAI kommunista lecke?
Ön nem tud ezekről a dolgokról semmit,-igaz? Csak szövegel.Szeretném tudni,hogy elmúlt-e már 30...


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 11 Oct 2007 10:28 am
Egy.Csak halkan megjegyzem, hogy ez a fórum nem kioktatásra és megleckéztetésekre jött létre, hanem témához való véleményekre és hozzászólásokra. Aki kötözködik és kap a pofájára, az magának köszönheti.
Kettő. A kommunista párttitkári hangnem és rizsaszöveg idejétmúlt.
Három. A történelem tudománya tények és bizonyítékok feltárásából áll. Ott mesének és kommunista propagandának semmi helye nincs. Éppen ezért, semmi történelmi bizonyíték nincs arra, hogy a kommunista pártban valaha is nyilasokat vettek volna föl. Az viszont történelmi tény, hogy a kommunista pártnak és terrorszervezeteinek vezetői többségében zsidókból álltak.


Hozzászóló: sabaktani @ 11 Oct 2007 12:02 pm
Tőlem nyugodtan kiabálhatsz is.
Fenyegetőzhetsz is de azt próbáld meg otthon. Közelebb vannak,nagyobb az esélyed.
Ha nem akarsz kioktatást vagy megleckéztetést kapni akkor ne adjál rá okot.A masszív hülyeségre való rámutatás és annak lenézése, nem kötözködés.
Annak eldöntése meg,hogy ki ad kinek a pofájára, valószinüleg nem tőled függ, még ha szeretnél is az "adó" szerepben bájologni.Te ugyan akkora valószínüséggel megkaphatod a magadét mint akárki más, úgyhogy nyugodj le kisember.
Az általad említett kommunista süketelés
egyáltalában nem idejét mút,miután ma is ebben dagonyázuk mindahányan! te is kedves V. még ha nem tetszik is.Pont te nem fogsz kimaradni ebből a mocsokból és attól még,hogy felismered a hazugságot te éppen úgy fenntartod ezt a rendszert mint mi mindahányan.
Fenntartod azzal,hogy nézed a TV-t,vásárolsz a Corában, autót veszel és van rádiótelefonod. Fenntartod azzal,hogy van számítógéped.Befizeted a számlákat.Lakásban vagy házban laksz.Fizeted a vizitdíjat ami ugyan alkotmányellenes de senki nem meri megtámadni.
Úgyhogy a "rizsát" amiről beszéltél,te lököd,jóember!
A történelem tudományhoz csak annyi lenne a reakcióm,hogy hallottál a történelem hamisításról is?
Ezzel hogy állsz?
Egy tudományosnak hitt és tanított állításról be tudod bizonyítani,hogy hamis? Csak nem egy önjelölt történésszel van dolgunk? Egy ilyen "a magyar nyelv a fin-ugor nyelvcsaládhoz tartozik" zsenihez?Ebben az esetben üdvözöljük Sajnovics úr!


Hozzászóló: sabaktani @ 11 Oct 2007 12:10 pm
fin=finn.

Látom,hogy nagyon kihegyezted a témát a zsidókra!
Már ajánlottam az izlandi könyvtárat, miért nem nézed meg?
Beszélsz nyelveket? Mert így, behavazva a saját világodban elég kellemetlen lehet.Nézz körbe a világban és olvass.
Ismerkedj emberekkel és hallgasd meg a véleményüket.Meg fogsz döbbenni,hogy mennyire szűk látókörű vagy és a felismeréstől,hogy teljesen értelmetlen az agresszívitásod. Vagy csak dühös vagy? Mert az teljesen más.Hozzászóló: sabaktani @ 11 Oct 2007 12:13 pm
Havas Zsófiról beszéljünk inkább!
Ki ez a képződmény?


Hozzászóló: sabaktani @ 11 Oct 2007 02:33 pm
Zsófi=Szófia!
Micsoda hülye név,miért nem költözik oda ez a szerencsétlen megnyorított agyu...


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 11 Oct 2007 06:31 pm
A Deportnak tökéletesen igaza van abban, itt nem egy véletlen elszólás volt, hanem az orvosnő azt mondta ki, amit a pártja gondol...Másrészt az az elszólás is időzítve volt a közelgő 56-os október idejére. Ebbe a képbe illik bele Nagy Imrov elvtárs ( 56-ban így nevezték a felkelők a haláláig szovjet állampolgárt) unokájának találkozója is a pártokkal. Tehát amit az MSZP-SZDSZ vall, azt a másik három is követi...A parlamentben egy ötpárti bűnbandáról van szó...


Hozzászóló: sabaktani @ 12 Oct 2007 09:50 am
megnyorított=megnyomorított
Amire vártunk-időzített provokációk halmaza, aztán "bizonyítvány magyarázás".
De ez a "behavazott",csak nem kér bocsánatot...


Hozzászóló: sabaktani @ 12 Oct 2007 10:24 am
Persze,hogy nem véletlen elszólásról van szó!
Ezek forgatókönyvből "dolgoznak" és ott nincsennek elszólások csak elszólásnak tünő szövegek,események.Néha félrecsúszhatnak dolgok de ezek soha nem érintik a hazugság-konstukció lényegét.
Engem a gyurcsányi "elQrós duma" az '56-os AVH-s provokációra emlékeztet amikor Hornék nem számítottak arra,hogy esetleg őket is szájbavághatják. Mint tudjuk az akkori forradalom békés tömegtüntetéssel kezdődött és nem a magyarok kezdtek el lövöldözni
(tetszik hallani kedves havas et.nő? Nem a börtönből kiszabadított nyilas horda lőtte le a bikádat mert ilyen nem volt Magyarországon sem börtönben sem börtönön kívül mint ahogy szívfájdalmadra ma sincsennek ilyenek az országban.A magyar népet persze nyugottan le lehet nyilasozni mert a horoszkópunk a nyilas csillagkép /sagittario/saggitario/
de ezzel véget is ért számodra a "nyilas veszély"!).A nyilas veszély,igen...
Francesco El Qro pedig ezt az "'56-os rákosista szellemet vitte tovább. Az is lehet,hogy semmi köze nem volt a "le buktatáshoz" hanem valaki/valakik el akarták tenni "láb alól".
Azóta pedig az ismert "provokálunk majd megtorlunk" politikai technika van érvényben.Iszonyatosan sok ész kell hozzá...elég ha rá nézünk a képviselőire.
Havas Bulgária azért bent van az első 5 között!Annyit gondolkozom rajta,hogy vajon mi lehet a rendes neve....


Hozzászóló: sabaktani @ 12 Oct 2007 01:23 pm
rendes neve=valódi neve


Hozzászóló: Argosz @ 14 Oct 2007 09:58 pm
("Fölvásároljuk Magyarországot!" - Cionista ügynökhullám Izrael állam hátterével)

Kedves Moderator Vazze!

Hová tüntettétek ezt a kiváló cikket az összes hozzászólással egyetemben?
Honnan kaptatok fülest arra nézve, hogy ezt az irást nem kell reklámozni.
Egyetlen feszült várakozással várom válaszod.Hozzászóló: Admin @ 14 Oct 2007 11:18 pm
Leírtuk, ha 'beszólási' szintű hozzászólással kezdődik egy vita, akkor csak 'beszólások' következnek. Színvonalasabb hozzászólások pedig elmaradnak. Erről volt szó.


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 08:35 am
Adminnak ebben igaza van de a legkisebb politikai szinezetű témánál/hozzászólásnál azonnal megjelenik egy másik fajta vélemény is ami ütközik az előzővel.
A vélemények reprezentánsai pedig "foggal-körömmel" védik az "igazukat".
Ebből lesz a harc.
Ez nem lenne rossz de felmerül két probléma is,-az egyik,hogy teljeen elkanyarodhatunk a témától a másik pedig,hogy iszonyatosan primitív reakciók éa minősítések jelennek meg ami értelmetlenné teszi a téma továbbvitelét.
Olyan fórumoldal amelyen a feldobott témával kapcsolatos,kifejezetten jól átgondolt, művelt,-netalán ismeretterjesztő jellegü hozzászólások jelennek meg anélkül,hogy a hozzászólók egymást csípkednék- a magyar társadalomban sajnos teljesen elképzelhetetlen miután a magyar egy indulatos nép, megnyomorítottságában még indulatosabb és átgondolatlanabb lesz ezen kívül természetesen lényeges a hozzászólók műveltségi szintje is mert ez tesz egy hozzászólást konstruktívvá vagy "moderálandóvá".
Azt persze nem lehet megkívánni,hogy ha valakit "megtámadnak" akkor az ne reagáljon.


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 08:38 am
teljeen=teljesen,
éa=és
Hozzászóló: sabaktani @ 18 Oct 2007 12:20 pm
...és ezzel, jól kibeszéltük magunkat
!
Nekünk igazunk van Havas pedig marad a helyén és továbbra is gyűlölködik.


Hozzászóló: wladek @ 19 Oct 2007 05:32 pm
Havasnak nem tetszett a pufajkás körökben jól csengő Horn név.Ezzel a hülyeségével többet árt a komcsiknak,mint használ.'90-ben a parlament 100%-al megszavazta,hogy '56 forradalom volt.A komcsik is...

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.