Az összefogás-elmélet kritikája

Ahhoz, hogy kimondjuk, a nemzetnek ma összefogásra van szüksége, elég egy lélegzetvétel, s elég valószínű, hogy e kijelentésre igenlő bólogatást kapunk válaszul. Egyre többen vesznek lélegeztet, s egyre többen mondják ki az összefogás szükségességét, legutóbb például Wittner Mária, s Morvay Krisztina. A "birka nép" ennek ellenére nem fog össze, inkább megy jobbra-balra, ki hol és merre lát megélhetés-fűcsomót. És máris egy kényes ponthoz értünk, a "birka nép" problémájához.

A miskolci nehézipari egyetemen a nyolcvanas évek elején kulturális programokat szerveztem a jövő bánya-, kohó- és gépészmérnökei számára, akiknek sokkal nagyobb gondjuk volt a kevés lány utáni hajsza, minthogy Kassák Lajosról hallgassanak előadást, vagy Latinovits Zoltánra emlékezzenek. Nagy hibám volt, hogy látva a gyér számú érdeklődőt, őket kezdtem el korholni, a hiányzók miatt. Mit tehettek szerencsétlenek arról, hogy mások nem jöttek el? Komoly lecke volt. Talán ez az én privát-történelmi hátterem ahhoz, hogy ellenkezzek, amikor valaki a népet korholja, lehülyézi és birkának nevezi. Azt hiszem, hogy a birkának látszó nép nem talál kapaszkodókat, nem talál olyan fix pontokat, amelybe belekapaszkodhatna, s fölállhatna. Ez a 17 éve tartó rendszer nem szabadította föl a magyarokat az alattvalói tudatból. Lehet ébresztőt kiáltozni a népnek, de a nép nem fog úgy ébredni, ahogy a kiáltó szeretné. Mindaz, ami az elmúlt egy évben az utcákon történt, csak megerősíti ebben. Ha egy kutyát sokszor megdobnak kővel, a mozdulatra örökké emlékezni fog, s elég csak úgy csinálni, mintha megakarnánk dobni, s a csaholó eb, fülét farkát behúzva elvonul egy védett zugba. Gyurcsány Ferenc rendőrsége erre játszott rá az elmúlt évben: gumilövedékkel lőtt, felvonultatta a rendfenntartókat, s a népbe rögzült emlék az 1956-os forradalom leveréséről vagy a megtorlásról azonnal hatott. Ezért tartom szörnyű és meggondoltan taktikai hibának, hogy a legnagyobb ellenzéki párt nem állt ki a tüntetők mellett, hanem szelektálni kezdett, hogy melyik utcasarokig beszélhetünk randalírozó huligánokról, és mettől-meddig az ő ünnepségének ártatatlan és védtelen áldozatairól.

Mindezt azért fontos megemlíteni, mert annak ellenére, hogy optimistán és bizakodva nézek a jövőbe és hiszem, hogy fontos, történelmi időket élünk, kiderül, nem is olyan egyszerű összefogni. Sőt, a magyar politikai logika szerint ez lehetetlen. Milyen problémákkal kell számolni? Bagatell kérdés: hogyan kell összefogni? Egy halom problémát húzunk magunkra, ha azt kezdjük firtatni, meddig is terjedjen ki a nemzeti összefogás? Legyen csak jobboldali cselekvés, vagy határai átnyúlhatnak a baloldalra is? Ha igen, akkor Thürmer Gyula belefér? Ha ő nem, akkor Vona Gábor? Budaházy? Máris ott vagyunk, hogy még csak másokra mutatunk, s azt sem tudjuk, hogy ők akarnak-e összefogni – velünk. Hol a megoldás? Egyáltalán mi a cél? A cél a kormány megbuktatása? S a hátunkon begyalogol a Fidesz a hatalomba. Mi lenne a Fidesz szerepe egy ilyen összefogásban? Alá-, mellé-, vagy fölérendelt szerepe lenne? A Magyar Gárda ügy után, vajon mennyire hihetünk a Fidesznek, ha megegyezünk? S ki megy kihez? Melyik apró párt vezetője hajlandó arra, hogy ő kopogjon egy másik apró párt vezetőjének ajtaján? Itt mindenki azt várja, hogy valaki fölkeresse, könyörögjön és fölkérje. Ne felejtsük el, magyarok vagyunk, mi pedig úgy szeretünk összefogni, hogy vagy velünk fognak össze, vagy előbb ti fogjatok össze, aztán ha bizonyítottatok - megyek én is. Képzeljük el, bekopogtatunk mondjuk az Élőlánchoz, Lányi Andráshoz, s mondjuk: Lányi úr, fogjunk már össze. Jó fogjunk össze, mondja Lányi, de miért is? És itt a nyelvünkbe harapunk. Mi a megoldás és hol van? Csak egy megoldás van, a gordiuszi csomót el kell vágni.

Úgy vélem csak azért nem érdemes összefogni, hogy Gyurcsány Ferenc kormányát megbuktassuk, túl sok energia menne rá, s az MSZP egy amúgy is levegőben lógó, miniszterelnök-váltással árnyékra ugrasztana minket. Összefogásnak akkor van értelme, akkor érdemes energiát fektetni bele, ha az a kabát újragombolását szolgálja. Fel kell építeni egy olyan új magyar demokráciát, amelyről 1989-ben víziónk volt, s amit reméltünk, hogy az ellenzéki kerekasztal mellett ülők letesznek elénk.

A magyar baloldal nem a hülyék tábora, számtalan értékes, értelmes ember él ott is, csak más logikával látja a világot, mint mi. De az ő logikájuk, s a mi logikánk kell hogy találkozzon valahol, hiszen egy nyelvet beszélünk, egy a kultúránk, egy a napi kínlódásunk. Optimista vagyok, meggyőződésem, hogy a magyar nép nagy többségében, ha mélyen is, ott a vágy: szeretne büszke lenni a nemzetére. Hányszor ismételtük már az életben a portástól a köztársasági elnökig, hogy mennyi Nobel-díjasunk van, akikre büszkék vagyunk. Egy kicsit jól játszik a magyar futball válogatott, már is emelkedik bennünk a nemzeti büszkeség adrenalinja. Itt a magyar jobboldalon úgy tűnik, az magyar, az az igaz magyar, aki egész lényében, talpától a feje búbjáig viseli magyarsága tárgyiasult és szellemi jegyeit. És ez nekem nem tetszik, mert nem attól magyar valaki, hogy fanatikus híve a Szent Korona-tannak. Ez illúzió. Ez része a nemzeti identitásnak, de nem előfeltétele.

Érdemes megfontolni, mi a jobb, kritizálni azokat, akik Harry Pottert olvasnak, s nem annak örülni, hogy ők még egyáltalán olvasnak? Egy nemzeti összefogás csak akkor lehet sikeres, ha nem szövünk bele nagy vágyakat, nem akarunk rögtön alkotmányozó nemzetgyűlést, új vérszerződést, harangok komor zúgását, mert az egész nem lesz más, mint egy sötét, depresszív gyülekezet felvonulása. Olyan összefogásra van szükség, amelyik megemel, s nem a siralomházba vezet, ahol nagy könnyhullatással teljesíthetjük végre a herderi jóslatot. Tudom, az a nép, amelyik nem törődik a múltjával, annak jövője sem lesz. De nem az a legnagyobb problémánk, hogy úgy belerévedünk a múltunkba, hogy semmit sem tanulunk belőle? Borzongunk, mert ez egy kompország, a népe pedig hőköl, s csak a kő marad, de ki beszél itt álmokról, ki mer megfogalmazni évekre víziót a nemzetről? Csak a szomorúságot, a tragédiát, a veszedelmet sikerül meglátnunk a múltban? Nem kellene már álmodni? Álmokat szőni a jövőről, a saját jövődről, a nemzet jövőjéről, mert ez a kettő egy. A te sorsod, a te életed, a nemzet, a magyarság élete és sorsa is. A "hass, alkoss, gyarapíts és a haza fényre derül" nem azt jelenti, hogy gürizz minimálbéren napestig, s amid van azt az állam elveszi adóban, dézsmában, tizedben, s életed értelme annyi, hogy a létfenntartásod sárga csekkjeit befizesd. Újra kell gombolni a kabátot, egy új országot kell kitalálunk. Mert ez a mostani élhetetlen. Így nem lehet tovább élni.
Mohácsi-Gulyás István

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: Borz Membrok @ 15 Oct 2007 10:01 am
,,Így nem lehet tovább élni."

De. Attól tartok, lehet Gulyás uram. S a többségi magatartás is ezt mutatja. Mi az hogy! Nagyon is! Jól elvan itt mindenki, mint a befőtt. Azért az üzletek csak nem mennek csődbe, az áru azért fogy, az új auto vásárlás 10%-al visszaesett. Ó jaj, 10%! Mi az? Nem a világ. Az jelentene valamit, ha 70%-al esett volna vissza. A szállodák, velnessek tömve, cégek, alapítványok vásárolnak erre-arra, házak tömege nő ki gombamódra a földből. Egyre több összeérő falu van, mert a világ összes -mezőgazdasági területből kiparcellázott-telke sem elég. Ezt mind az a 10%-ra becsült jómódú produkálná? Én nem hiszem. Egy nagy hazugságban élünk. Többnek, sokkal többnek megy jobban, mint amennyit az ún. jobboldali média sugall. És sokkal több szegény van, mint amennyit a baloldali média mutat vagy beismer.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi SzállásHozzászóló: MGI @ 15 Oct 2007 10:35 am
Kedves Membrok! Itt azért nem az anyagi javakról van szó, bár minden mindennel összefügg. De a lelkünk most szegényebb, mint a zsebünk.


Hozzászóló: norancs @ 15 Oct 2007 10:58 am
Igaz, a baloldal nem hülyék tábora, a vezetők mind képzett, egyetemet /némelyik többet is/ végzett. Nem az iskolai bizonyítványukkal van baj. A szívükkel. Mégpedig azért, mert gonoszok. A velejéig gonoszok. A másik oldallal szintén ez a baj.


Hozzászóló: REND @ 15 Oct 2007 11:30 am
Mohácsi G. cikkében azt súlykolja, hogy merjünk kicsik lenni ! Emígyen fogalmaz :

" Egy nemzeti összefogás csak akkor lehet sikeres, ha nem szövünk bele nagy vágyakat, nem akarunk rögtön alkotmányozó nemzetgyűlést, új vérszerződést . . ."

MGI nem akarja tudomásulvenni, hogy Magyarország

-Nemzetsége : Apostol, Királyi, szakrális (Sacra Pannónia, ahogy Mindszenty mondta)
-nyelve : világnyelv,
-Ő a Tudás birtokosa,
-Ő az Isteni Törvény birtokosa
-Jézus küldöttei, akikre bízta IGÉ-jének hírdetését és Végidőben az Ítéletet.

Majd MGI emígyen folytatja : " ... egy új országot kell kitalálunk."

Nem kell kitalálni semmit ! Magyarország Isten Országa, Jézus Királysága, Szűz Mária Oltalmával ! Eme 3-as ÉGI hatalom alatt áll Magyarország, és ennek ŐR-zése a feladatunk, nem pedig alsóbb rendű emberi tákolmányokra való lesüllyesztése, mert az a közismert rombolók alaptevékenysége !

Az Isteni REND visszaállítása a Magyar Nemzet küldetése, nem pedig az eltörlése, ahogy MGI szeretné !Hozzászóló: MGI @ 15 Oct 2007 12:40 pm
Kedves Rend! Református vagyok, nekem nem azt jelenti a Szűz Mária Otalma, mint Önnek. Alsóbb rendő egyed lennék? Krisztus hol marad?


Hozzászóló: Borz Membrok @ 15 Oct 2007 01:43 pm
A Rend féle zagyvákkal nem kell foglalkozni. Igen, van most egy ilyen irány és néhány -valójában- műveletlen és tudatlan képviselője. Épp azt nem veszik észre, hogy hirdetett ostobaságaik a New Age egyik irányzata, amelyikre óriási szüksége van a hagyományos keresztény Európát felszámolni szándékozó erőknek.
És e félművelt indulatosakat egyáltalán nem zavarja az az ,,apróság", hogy elméleteikre semmiféle utalás nincsen az Újszövetségben, de még az eddig nyilvánosságra került apokrif iratokban sem.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: REND @ 15 Oct 2007 03:45 pm
MGI !

Az egészet kellett volna nézni, ahol a hierarchi ebben a sorrendben van :

ISTEN - JÉZUS - SZŰZ MÁRIA

Az Égiek nem foglalkoznak azzal, hogy a földön ki melyik FELE-kezetbe sorolja magát. Jézus TELJES EGÉSZ-ében nyilatkozott meg. Közölte, hogy EGY-házát édesanyjára bízza, amit a Kőszikla (péter) nemzetség képvisel. Jézustól ered az APOSTOL NEMZETSÉG megjelölés ! Szent Koronánk is erről beszél, Szent Törvényünk is az IGAZSÁG-ot bírja.Hozzászóló: Cs. Szabó Béla @ 15 Oct 2007 04:00 pm
Kedves Pista!
Súlyos gondolatok, amit leírtál és nem is értek mindennel egyet. De ez nem baj! Azt írod, hogy nem kell mindjárt új alkotmány, meg nem kell a Szent Koron tan. Természetesen abban igazad van, hogy azért nem kell, hogy magyarkodjunk, de azért kell mert ez a mostani nem műkődik. Ez a 17 év alatt
bebizonyosodott. Az sem igaz, hogy csak be kell tartani a törvényeket és akkor működni fog, -mert ha betartjuk akkor minek a törvények? Dr Szeszák jól fogalmazta meg az írásában (1000 évig léteztünk írott alkotmány nélkűl). Míg a a Horty időben 17 év alatt felvirágzott az ország, addig most 17 év alatt szétrohadt minden!!!
Kinek jó ez? Szerintem tulzottan optimista vagy!!!


Hozzászóló: MGI @ 15 Oct 2007 08:11 pm
Kedves Rend! Az Isten-Jézus-Szűz Mária vonalból nekem az Isten és Krisztus fogadható el. Nekem, éppen kálvinizmusom miatt Mária nem szent. Én csak a Szentháromságban hiszek. De nem szeretném, ha errefelé mozdulna el a beszélgetésünk. Van egy fontos mondat az anyagomban, amin minden hozzászóló túlfutott. Hibás vagyok, mert nem súlyoztam ki tartalmilag. Szerintem: bizonyos dolgok megléte nem előfeltétele a nemzeti identitásnak, de része. Része a nemzeti identitásnak a Rend által emlegetett hármas, de nem előfeltétele. Mert, ha előfeltétele, akkor jön a felsőbbrendűségről a szövegelés. Lehet alkotmányozó nemzetgyűlés kedves Cs. Szabó Béla, de az a kérdés, hogyha itt nemzeti összefogásról beszélünk, akkor kijön el oda? Kinek van joga meghívni bárkit is? Mi alapján? Ki ad kinek felhatalmazást? S aki nem megy el, az vessen magára? Úgy őszintén, Béla, szerinted komoly társadalmi támogattsága lenne egy új alkotmányozó nemzetgyűlésnek? Szerintem is szükség van új alkotmányra, de egy alkotmányozó nemzetgyűlés nem hívó szó, amire széles nemzeti összefogás valósulna meg. Lehet vágyakozni széles nemzeti összefogásról, de amíg saját avit-gondolatainkat akarjuk másokra ráerőltetni, zártkörű klubéletre vagyunk kárhoztatva. Lehet választani. Ma 2007-et írunk, mennyire felel meg az Időnek a magyarságunk?


Hozzászóló: REND @ 15 Oct 2007 09:04 pm
MGI !

A maga elmélete tipikus ... ! Ahogy mondani szokta volt Bolberitz prof. (mert hogy én meg katolikus vagyok) ez pont olyan, mint amikor a kalmárok létrehozzák a kis RT-jüket, majd hogy népszerűek legyenek és jól menjen az üzletük, beválasztják Istent. Mit ad Isten ? Elkezd menni az üzlet, majd fejükbe száll kalmáréknak a jólét és kiteszik Istent az RT-jükből és még csodálxanak, hogy rögtön csődbe mentek.

Ez csak egy jó példa arra, amiről maga szeretne meggyőzni bennünket Magyarokat, hogy nem kell magának Isten ! Ez a maga magánügye, mint kalmárnak, de nekünk KÜLDETÉSÜNK VAN, személyesen Jézus Krisztus felé, amibe senki nem szólhat bele, de nem is tudna ! Tetszik tudni, ehhez VALÓDI MAGYARNAK KELL LENNI, kevés az, hogy kénye-kedve szerint időnként annak érzik magukat, időnként meg annak vallják magukat, azaz nem magyarok.

Nyugodjon meg ! A Magyar Nemzet (és nem nép, se polgár) tudja a dolgát és azt is, hogy mi a sorrend a REND-rakásba. Ne fáradjon vele, mert nem tiszte.Hozzászóló: MGI @ 15 Oct 2007 09:13 pm
Kedves Rend! Úgy pontosan és szó szerint vésse ide azt a mondatot, amiben azt írom, hogy nem kell se nekem, se a magyaroknak az Isten. Ha nincsenek érvei, akkor ne hazudjon. Várom a pontos idézetet. Tudja, kijelöli kurzorral, majd Ctrl + C és Ctrl + V. ennyi az egész, s Ön máris hiteles. Ha nincs ilyen mondat, akkor Ön nem hiteles.


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:01 pm
Uraim,-kiváncsian várnám-főleg a kálvinista hitüektől,hogy definiálják a Szentháromságot.
Mit értenek ez alatt?


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:08 pm
Kedves MGI-attól mert Ön kálvinista és mint ilyen nem hisz a Szűzanya szent-ségében attól Ő még lehet szent!
Vagy tévedek?


Hozzászóló: Szimat @ 15 Oct 2007 10:08 pm
A Rend = Véleményem és még vagy 8 néven jelentkező provokátorral vagy őrülttel.


Hozzászóló: kis kanász @ 15 Oct 2007 10:09 pm
Ha a pásztorok nem értenek egyet, csoda-e ha szerte szalad a nyáj?


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:09 pm
Ezt honnan veszed,Szimat?


Hozzászóló: MGI @ 15 Oct 2007 10:10 pm
Kedves sabaktani! Ha lehet maradjunk a tárgynál, van-e lehetőség ma nemzeti összefogásra, szerintem ez a kérdés. Illetve, hogy mire építhető széles nemzeti összefogás. Azt hiszem ez most fontosabb, mint a katolicizmust összeugrasztani a kálvinizmussal. Ökumenikus vitacikkét szerintem a Markion Csoport, az UDK email címén örömmel fogadna.


Hozzászóló: MGI @ 15 Oct 2007 10:14 pm
Kedves Sabaktani! Mária-ról, az Ön hitében , meggyőződéseben Mária lehet Szent, de az én hitem szerint nem szent. A jövő ott kezdődik, hogy az azonosakat keressük egymásban és nem azt, ami elválaszt. De maradjunk a tárgynál.


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:24 pm
Lehet,hogy igaza van MGI de reagálnom kellett a Szűzanya szent-ségével kapcsolatban miután Ön felvetette annak a lehetőségét,hogy nem szent.
Kiváncsi lettem volna a szentháromság "alakjaira" mert a válaszból eldőlt volna,
hogy a zsidó-keresztény tézist vallja-e.
A széles nem zeti összefogásról az a véleményem,hogy a népek képtelenek maguktól összefogni mert globálisan nem látják át a helyzetet ezen kívül minden indivídum meg van győződve arról,hogy az a jó amit ő csinál és ebből óriási viták és félreértések alakúlnak ki.
A népnek egy vezér kell,aki átlátja a helyzetet és tud irányítani.Ezt a vezért azonban el kell fogadnia a népnek.Ahhoz,hogy elfogadják BIZONYÍTANIA kell a nép előtt.Ha ezt nem teszi vagy rosszúl teszi,akkor a népnek nem kell és megjelennek a "sok kis vezérek"-lsd.2006 szeptember-október és akkor az egész "ügy" káoszba fullad.
Olyan nincs,hogy az ország népe egyszerre csak összefog és elűzi a gonoszt tudniillik a gonosz állandóan fel van készülve míg a nép nincs.Folyt.


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:34 pm
Folyt.Most látom a válaszát Kedves MGI.
A Szüzanya nem az én hitemben szent.
Gondolja,hogy ez úgy van,hogy van egy asszony aki nem szent de bizonyos emberek azt hiszik,hogy szent,bizonyosak pedig nem hiszik ezt?Ez nem társasjáték!
Lehet,hogy keresnünk kellene egymásban az azonosságokat de hogyan kerültünk ilyen helyzetbe,hogy a hajdani egyetlen egységet feldarabolták százfelé-most meg értsük meg egymást!
Összefogás.
Egyszóval-egy legyengített nép, határozott nemzettudat nélkül nagyon nehezen tud összefogni egy közös ügy érdekében. Még magát sem tudja megvédeni mert nem tudja,hogyan.
Tudja Kedves barátom,hogy miért nincs még mindíg forradalom Magyarországon?
Megmondom: mert még mindíg "nagyon sok" mindenünk megvan. Van autónk,házunk, lakásunk, a plázák tele vannak, van mit ennünk és a gazdák még mindíg nem akarnak feljönni a fővárosba.Nem úgy mint 1956-ban.


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:41 pm
Azt különben inkább vállalom,hogy lebirkázzanak mint,hogy olyan legyek mint a szerbek akik egy rossz pillantásért embert ölnek!Velük nem nagyon tudta volna megcsinálni Francesco El Qro & Corporation ezt a cirkuszt amit velünk megcsinált.
Attól,hogy nem buzdítunk népírtásra és tűrünk még nem vagyunk birkák.
Egyszer megélégeljük-mert mindíg megelégeljük.A magyar ilyen. Tűr aztán odacsap.


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:48 pm
Türelmetlenek vagyunk!
A nép össze fog fogni ha eljön az ideje az összefogásnak és kiválasztott egy vezért mert mint tudjuk nem a vezér választ népet!Sok "vezér" ezt hiszi de ezek hamar eltünnek a süllyesztőben.
Semmiféle "birkaságról" nem kell vizionálni!


Hozzászóló: sabaktani @ 15 Oct 2007 10:50 pm
Egyenlőre azonban sehol nem látok egyetlen vezért sem...Önök látnak?
Nyugalom,azidő eljön,-minden bizonnyal, hamarosan.Addig is jó éjt,-holnap estig.


Hozzászóló: MGI @ 15 Oct 2007 11:10 pm
Kedves Sabaktani! Elolvasva hozzászólásait, minden mellékzönge és áthallás és sunyi kódolás nélkül mondom: ezért szeretem ezt a nemzetet. Elolvasta a cikkemet, megkereste benne, ami ellentmond a nézeteinek vagy érzelmeinek, jól körüljárta, egészséges gyanakvással nézegette, aztán eljut arra az optimizmusra, mint én, Szerintem is itt a lényeg:"Egyszer megélégeljük-mert mindíg megelégeljük.A magyar ilyen. Tűr aztán odacsap." Ilyenek vagyunk. Előbb azt nézzük, hogy miért nem. Más nemzetek biztos rögtön a miért igent keresik. Azt hiszem ez így van jól.


Hozzászóló: Bégány Attila @ 16 Oct 2007 12:08 am
A katolikus-református vitához.
Szűz Mária nem a szüzesség dogmáját hanem a minőségét hordozza. Ahogy Álmos vezért megszülte Emese a legenda szerint úgy szülte Mária is Jézust. Buddha anyjának pedig a szülés után azért kellett meghallni, hogy többé tisztátalanság ne érje. A történetek jellege azonos: nagy dolgok tisztaságban születnek. A szüleinkre sose úgy gondolunk, hogy szexeltek és lettünk mi. Ebből rokonító értelmezéssel: ezért teremtették a magyarok az Emese legendát, és így született Krisztus születésének legendája, vagy Buddha anyjának legendája. Ebben az értelemben a legenda a legtömörebben foglalja össze a lényeget, az isteni csodát: valaki született a bűnös emberek megváltására.
De ez csak egy nézet, más alkatú/műveltségű emberek más nézeten vannak.


Hozzászóló: sabaktani @ 16 Oct 2007 09:32 am
Nagyon örülök,hogy B.A.leírta ezeket a sorokat.Az utosó sorok zsidó-keresztény tömegbutító propagandájával nagyon nem értek egyet,-sőt nagyon is felháborít.
Jó lenne ha megszabadulnánk végre az olyan hazugságoktól amivel állandó félelemben tartják az emberiség hozzánk közeli részét!
Az ember nem születik bűnösnek.
Anyának és áldott állapotban lenni
pedig nem bűn és nem tisztátlanság.
Az viszont bűn,hogy egészséges papoknak megtiltják a házasságot amitől egy részük homokos vagy pedofil lesz.
Nem lehet a természet törvvényei ellen élni,Uraim!
A "megtartóztatás"-t semmilyen Issten nem akarja.Ez egy sauli baromság a keresztények megnyomorítására.
Persze,hogy a szüleinkkel kapcsolatban nem gondolunk a "sexelésre" mert az irántuk érzett tiszteletünk (még talán létezik ilyen a világban...)nem engedi ettől függetlenül a szex az szex.
Ez azonban akkor lesz közönséges és "bűnös" ha kihozzuk az utcára vagy nyílvános tömeg-disznólkodásokat rendezünk, szervezünk vagy gyártunk (porno).
A szex önmagában és azért,hogy boldoggá tegyem a kedvesem nem bűn!
A fent említett három történelmi alak édesanyjának a szüzességgel kapcsolatos misztikuma nem az amit Ön említ.
Eleve-zárja ki egy rövid időre a Biblia tanítását mert soha nem fogja megérteni a keleti kultúrának ezeket a történéseit.


Hozzászóló: sabaktani @ 16 Oct 2007 09:48 am
Nem fogok hosszú magyarázatokba bocsájtkozni mert meg vannak a megfelelő források amelyek ezeket a témákat tárgyaljá.
Csak annyit: az egésznek az alapja az a szt hármas amely segítsége nélkül képtelenek lennénk bármi normálisat létrehozni,megcsinálni,kigondolni.
Ez pedig a lélek,tudat és a fizikai való.A tökéletes szüzesség fogalma is ezekhez kötődik mert ez akkor valósúl meg ha mindhárom állapotban és fázisban tökéletesen tiszta az illető személy.
Azt azért nem kell hinnünk,hogy a Szüzanya vagy Emese vagy akár Krisztus is nem éltek sexuális áletet!!!
Ezek pont olyan emberek voltak mint mi de volt bennük valami amitől sokkal közelebb voltak Istenhez mint mi.
Elsősorban az erkölcsösségük amiben mi ugyancsak híján vagyunk...
Szíveskedjenek elfelejteni olyan ránkkényszerített fogalmakat mint a "született bűnösség" (-nem érzik,hogy mennyire hasonlít a Benes-dekr.-ra???),
vagy a "kiválasztott nép" vagy Jézus "zsidó" volta.
Azon kéne dolgoznunk inkább,hogy a Sátánt hogy tudnánk kírtani magunkból.
Azt pedig ki kell kérnünk minden egyházzal szemben,hogy állandó bűntudatba kényszerít minket mindenféle hazugságaival!
Amíg engem lelkileg és testileg megnyomorítanak addig sajnos nem tudom figyelembe venni más emberek másféle istenhitét ezért nem vagyok olyan toleráns mint Ön az utolsó mondatában.


Hozzászóló: sabaktani @ 16 Oct 2007 09:58 am
A "teremtették a legendát" egy kicsit olyannak hat mintha néhány agyas emberke el kezd történeteket kitalálni.
Kitalálja, hogy Mária aztán kitalálja,hogy szűz.
A történetek azért nem teljesen így születnek.A keleti történetek pedig végképpen nem.
Eszembe jutott még valami-évszázadok óta azzal etetnek bennünket,hogy a tudás fájának almája tiltott gyümölcs volt.
Miért nem lehetett enni a tudás fájáról?
Ki találta ki ezt a marhaságot, mit gondolnak? Ez egyszerűen hihetetlen...
Nos ennek a leírásnak is mint mindennek a Bibliából vannak keleti leírásaik is.
Meg fognak lepődni a hasonlóságon és azon,hogy a keleti mennyivel emberibb(-és régibb!).Nem a félelemre építkezik és sokkal közelebb áll az igazi krisztusi tanokhoz.A Hitről beszél és nem az emberek által kreált vallásokról meg egyházakról.
Tudnék Önöknek mesélni a Vatikán belső életéről...siralmas!


Hozzászóló: Teketoria @ 16 Oct 2007 10:12 am
Van valahol olyan cikk , amiben külön a szentháromságot taglalja valaki? Mert akkor odamegyek. Különben meg , mivel itt került szóba, én is kíváncsi lennék, milyen szentháromságban hisz, kedves MGI.
Én, személy szerint - hogy ne csak kérdezzek - az Apa-Anya-Fiú hármasságban hiszek. Szent lelke mindegyiküknek van... Mellesleg ettől zavaros az agész kereszténység. Ha szentháromság, akkor milyen egyistenhit? Ha egyistenhit, akkor az anya miért nem szent?...
Borzasztó, hogy ha elveszik egy néptől az ősi hitét, akkor már csak zuhan, zuhan,zuhan...


Hozzászóló: MGI @ 16 Oct 2007 11:32 am
Nagy kár, hogy itt egy teológia vita bontakozott ki. S olyan kérdéseken kezdünk vitatkozni, amibe jobb elmék is beleszoktak őszülni. Ugyanakkor szeretném nyomatékosan leszögezni: a kálvinizmus nem az ateizmusnak egy külön faja. Tehát ne tessék úgy kezelni, mintha mégis az volna. A kalvinizmusban a Szentháromság: Atya-Fiú-Szentlélek. És én itt most megállok, s hitvitában tovább nem veszek részt, azt meg végképp nehezményezem, ha valaki olyan kérdést tesz föl, hogy "én is kíváncsi lennék, milyen szentháromságban hisz, kedves MGI". Ez az én magánügyem, a legszentebb magánügyem, s csak Isten felé van el- és beszámolni valóm. Arról írtam cikket, hogy mi alapján lehetne itt nemzeti megegyezés, s nem gyónást tettem közzé. Vagy elfogadjuk, hogy vannak katolikusok, reformátusok, luteránusok s nem kételkedünk a másik hitébe. Vagy nem. Én most úgy látom, hogy a vagy nem kapott hangsúlyt, s ez nagyon elkeserít. 2007-ben azon filozofálni, hogy milyen katolikus szemmel a református és milyen református szemmel a katolikus, hát kérem szépen közlöm, hogy ez nem az én világom, mert nem vagyok hajlandó senkinek sem hitében turkálni, s a turkálás lehetőségét senkinek sem adom oda.


Hozzászóló: Cs. Szabó Béla @ 16 Oct 2007 02:44 pm
Kedves Pista!
Én nem feltétlen alkotmányozó nemzetgyűlésben gondolkodom, de 1949-ben elvettek tőlünk valamit, és ameit adtak azzal tönkre ment az ország. '90-ben elkezdtek valamit toldozni-foldozni ami szintén nem működik. Mindíg javitani próbálnak valamit és egyre rosszabb. Csak példaként a főállású képviselőség! A régi rendszerben a kétkamarás parlamentben fel sem merülhetne ez a kérdés, hiszen a felsőházban a társadalmi és közösségi élet potentáltjai képviselve lettek, igaz nem pénzért, hanem erkölcsi megbecsültségért! Még ide kívánkozik, hogy a régi parlament alsóházában a képviselők nem kereshettek többet, mint egy miniszteri tanácsos! Ami ma a parlamentben van az röhej!!!!

Hogy összefogtak a "zsózsóért"!!!!!!Hozzászóló: REND @ 16 Oct 2007 02:45 pm
MGI-nek !
Ha ön veszi a bátorságot, hogy a maga hitét tiszteli és nem enged beleszólást, akkor vegye a bátorságot ahhoz is, hogy a Magyar Nemzet hitét -ami nem Kálvintól számítódik, hanem évezredekkel előbbtől- tartsa tiszteletben, hiszen bárhogy nézzük is, Magyarországon történik ez a teológiai-értekezés. Márpediglen a többmilliós magyarság ősi hite a mai napig ugyanaz, és nem fog változni 1 kálvinista belügyétől. Aki viszont arra vetemedik, hogy ezt nem tartja tiszteletben, az számítson arra, hogy a Magyarság Szent ügyeinek a degradálásából bizony lesznek kellemetlen élményei. Mi magyarok, nem magánügyként kezeljük Szűz Mária Szentként való tiszteletét, hanem a Magyar Nemzet ügyeként kezeljük, több ezer, tízezer éve. Ez a mi hitünk, hagyományunk, ami a több ezer év folyamán, több milliárd Magyar ügye !


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 16 Oct 2007 03:33 pm
Teljes mértékben osztom Rend véleményét, hiszen akik kétségbe vonják azt, hogy Magyarország Mária-országa, azok másra is képesek. Ez nem vallási és teológia kérdés,hanem nemzeti ügy, másrészt az is ide tartozik, hogy Magyarország keresztény ország és az is marad. Az, hogy nálunk törpe és erőszakos kisebbségek is vannak ez a lényegen mit sem változtat. Jöhet erre globalizáció, EU-norma, liberós demokrácia, akármi, a magyar ősi hagyományokat és ezek örökségét nem lehet felrugni és semmibe venni...Egyébként éppen a közeli hónapokban több olyan esemény is lesz, amely azt igazolja, hogy az idegen férgek minden rágcsálása hiábavaló. Csak két oldal van Magyarországon: a többségi magyar oldal és kisebbségi ellenséges, idegen oldal. A történelem menetét a magyar többség fogja meghatározni...


Hozzászóló: yv @ 16 Oct 2007 05:07 pm
Véleményemnek és Rendnek!
Kommentárkaitokat olvasva nem a cikk valódi tartalma ragadott titeket magával,hanem valami más. Talán butaság, talán düh, ami megakadályozta azt, hogy főgondolatot lássátok....
Olvasni nemcsak a szemmel, de ésszel és szívvel is kell....


Hozzászóló: abc @ 16 Oct 2007 06:12 pm
a cikk szerintem jól indul, de aztán nem mond semmi konkrét cselekvési programot. jó, tanuljunk a hibákból, de mit ? talán azt sugallja, hogy vegyük saját kezünkbe a sorsunkat. de ez csak harccal (és nem csak fegyveres, fizikai harc van) megy.
rá kéne ébredni a kollektív erőre (egy realtive apró kisebbség mozgatja szálakat milliók ellenében!), a sorsközösségre és az ebből kifejlődő szolidaritásra.

a cikk másik mondandója talán az élet apró örömeinek élvezete, a kultúra ápolása lenne ? hát igen, ha más nem marad.. sajnos ezek csak akkor élvezhetők, ha a Maslow piramis alja stabil..

egyébként nem értem a mai hatalmi elitet. ha igy lenyúzzák a népet, ki fogja őket eltartani ? jó lesz nekik egy ilyen országban élni ? vagy dolguk végeztével "megérdemelt" pihenésükben Hawaii-on amerikai beszédet hallani a magyar helyett ? nincsenek ők is meghasonulva magukkal ? nem lenne jobb nekik is, ha feladhatnák mocskos játszmáikat és egy korrektebb rendszer jönne ? persze az saját vesztük is lenne és az nem fér bele a képbe (csak a japánoknál divat a harakiri...). ezért szerintem itt muszáj lesz konfrontálódnia a társadalmi osztályoknak (más kérdés, hogy ki nyer). Kivéve ha sikerül addig kihúznia az elitnek, amig kihal az a generáció, aki direktben benne volt az előző rendszerben - akkor már az utódok legitimek lesznek. bár ahogy kinéz, már nekik is lenne miről elszámolni. a sok titkositott irat megvolt, megvan ugye az elmúlt években is...Hozzászóló: MGI @ 16 Oct 2007 07:34 pm
Köszönöm yv és abc hozzászólását. Tényleg nem tudok konkrét cselekvési programot. A fenti Mónika-showt látva, még jó, hogy nem léptem elő akármilyen ötlettel. Itt sokan sértettek és sértődöttek. Az nagy baj, ha egy szerzőnek magyarázni kell a cikket, én arra tettem kisérletet, hogy ezt az örök multba révedést, a múltban van megírva a jövőnk állapotot kizökkentsem a helyéről. Ha ennek a nemzetnek küldetése van, akkor teljesítse, de úgy sosem fog menni, hogy kihagyjuk lépéseket és azt hisszük már is ott vagyunk, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés. Addig el kell jutni. A kérdés az, hogy hogyan. Álmodozunk, hogy már ott vagyunk, már a pulpitust ácsoljuk, terítjük a piros kókusz-szőnyeget, pedig el sem mozdultunk. Lehet az ősi-magyar hitet, az ős-táltosokat, vérszerződést említeni, de hány embert fog ez megérinteni? Miért az az alapállás, hogy aki nem úgy gondolkozik, mint én, az kapásból hülye. A fentiekből sajnos ez jön le. Amíg nem fogadjuk el, hogy vannak ezen a pusztán hívők és hitetlenek, magyarok, cigányok és zsidók, akiknek ez a haza a haza, addig itt nem lesz se béke, se összefogás. Addig csak az lesz, hogy az egyik tábor győz, s a másik lakosai rosszul érzik magukat. Azt szerettem volna elérni, hogy itt arról legyen vita, mi az a társadalmi, vagy nemzeti minimum, amit fölmutatva büszkék lehetünk magyarságunkra.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 16 Oct 2007 07:47 pm
Büszkék lehetünk a magyarságunkra? No, a legutóbbi 17 évre speciel nem. Inkább a lovamra vagyok büszke.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: sabaktani @ 16 Oct 2007 10:16 pm
Elnézést Uraim de ennek a vitának így nincs értelme.
A magyarság összefogásáról beszélgetünk anélkül,hogy ismernénk vagy tisztelnénk a gyökereit alkotó őskultúráját, sőt egyesek megkérdőjelezik ennek a kultúrának az érthetőségét egy mai ember számára.
Miért, egy zsidó számára érthető és mind a mai napig megtartható és gyakorolható a saját többezer éves kultúrája?
Egyáltalán a magyar embernek mi köze van bármilyen más valláshoz vagy kultúrához saját országa határain belül? Ettől függetlenül évszázadok óta helyet ad minden létező vallási csoportosulásnak.
Azt azonban,hogy a befogadott jó kakuk módjára kiturjon minket a saját fészkünkből, nem engedhetjuk. Pillanatnyilag ugyanis ez történik.
Mária már nem szent, a Szentháromságban már nincs Anya. Canadában már nincsennek állított fenyőfák Karácsonykor viszont minden tele van menórával és Krisztus nem kereszten ábrázolják hanem egy póznához kötözve mint Szt.Sebestyént.
Az Eu alkotmányából kihagyták a keresztény Európa kifejezést.Magyarországon 2006 Karácsonyán már nem volt fenyőfa a Parlamentben a gyekeknek pedig kék(?)"bezbolsapkákat" osztogatott Szili anyánk.
Természetes,hogy egy ilyen beteg és perverz világban a magyar őskultúra halálos ellenség.Mert van hite,mert tudja mit akar és mert hiszi Istent.
És mert az egyik legősibb.Mert Istentől ered.Mert a közelébe sem jöhetnek a mai "kultúrák",legyen az angol,német vagy francia.


Hozzászóló: sabaktani @ 16 Oct 2007 10:30 pm
MGI-nagyon jól tudja,hogy nem az Ön által emlitett okok miatt nincs az országban összefogás.Az összefogás nem függ attól,hogy az emberek szeretik-e a cigányokat vagy a zsidókat.Nem függ attól,hogy tetszik-e nekem az Ön hite vagy nem.Amikor össze kell fogni akkor már nagyon komoly dolgokról van szó.Egy "cigánykérdes" pedig nem az.
Biztosan látta a legutóbbi szekszárdi cirkuszt-hemzsegtek a provokátorok, verőlegények és a mű-rendőrök.
Mindenki csinálta a saját dolgát-forgatókönyv szerint.Ez meg van írva és betanítják velük. Középen meg a kiabáló igazságkeresők, nők,nagyanyák,gyerekek-próbálnának csak mozdúlni...!


Hozzászóló: sabaktani @ 16 Oct 2007 10:40 pm
Az egymás ellen uszítás, az egy külön szakma.A kommunizmusban ennek iszonyatosan nagy hagyományai voltak.Most meg az alkotmányos diktatúrában használják.
A nép nem lát tovább az orránál míg a politikusok viszont teljesen át látják a helyzetet.Nem azért mert intelligensebbek hanem mert ők vannek felül.
Amig nem tanúljuk meg a globális látásmódot és a dolgok közötti összefüggések meglátását addig ÁLLANDÓAN félre fognak vezetni.Erre a legtipikusabb poélda, szeretett apánk Francesco El Qro állandó terrorizmus-fóbiája.Mostanában már Szilvásy úr is besegít.Vannak zsidók akik összekészítették a legfontosabbakat egy táskába,-szöveg: "mert ha jönnek a magyarok..."!Ezekre a rémhírekre egy külön apparátus van fenttartva!!!
Kikérem magamnak és minden magyar nevében is!


Hozzászóló: sabaktani @ 16 Oct 2007 10:43 pm
Ha kell majd összefogunk de ne kezdjük el magyarázni.
Ez olyan mint a szerelem. Vagy jön vagy nem jön
Egyenlőre még nem vagyunk egészen a padlón.
Nyugi és tessék figyelni...


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 17 Oct 2007 03:02 pm
X.y-nak üzenem, hogyha ő egy mondatban meg tudja fogalmazni azt, hogy mit is akart valójában mondani MGI, akkor megemelem a kalapom előtte, de sajnos MGI össze-vissza beszél mindenről....Az pedig, hogyha valaki egy zavaros szövegből kiemel egy részt és arra reagál, az nem bűn. Pont.


Hozzászóló: papa @ 17 Oct 2007 07:04 pm
Vélemény már megint elrontott egy vitát. Igaza lehet az Adminnak, amikor NHB (=AVH) provokátornak nevezi.


Hozzászóló: sabaktani @ 17 Oct 2007 09:05 pm
Annyi vélemény van, VÉLEMÉNYEM-é az egyik.Lehet,hogy ez senki máséval nem egyezik lehet,hogy provokatív vagy egyesek szerint egyenesen hülye ettől azonban még nem biztos amit ír Kedves papa...
Nem védeni akarom és néha már én is gyanakodtam- de ezeknek az írásoknak nincs akkora súlya,hoyg érdemes lenne velük foglakozni. Átovassák, némelyiket rögzitik,hogy később elő tudják venni de ekkora vehemenciát mint amit VÉLEMÉNYEM is tanusít,nem ér az egész.
Minden rádiótelefon folyamatosan le van hallgatva a villámpostákat és az egész internet kapcsolatot állandóan ellenőrzik, a banszámla számainkban benne vannak az összes adataink.
Senkit nem érdekel,hogy valaki el kezd zsidózni ezeken az oldalakon...
Szerintem felesleges foglalkozni rémképekkel.Ha meg igaz,akkor meg bumm!
Jöhet a szívességtétel.


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 18 Oct 2007 09:32 am
Végtelenül sajnálom papa, hogy nem MGI témájához szóltál hozzá, hanem szerény személyemet minősítetted. Arra kérlek vedd elő az értelemző szótárt és nézd meg mit jelent a vélemény szó? Továbbá tanulmányozd a véleményszabadság törvényi kereteit is. Ha ezeket megtetted és ezek után van valami kifogásod soraim ellen, akkor kérlek érvekkel cáfolni....Kösz!


Hozzászóló: ebredjhazampk @ 19 Oct 2007 12:04 am
A mai média-pszicho-terrorral manipulált embertömegek összefogása egy nemes ügyért szinte elképzelhetetlen.
Egy biztos, hogy ha a 386 álmagyar (tisztelet a csekély kivételnek!) helyett 386 igaz magyar hazafi/honleány kezdi majd igazgatni Mária-országát azt még a legbirkább birka is észre fogja venni! Megértéssel, mélységes szomorúsággal és aggódással "birkázom le" birkasorba taszított magyar testvéreimet és hiszem, hogy hamarosan előkerülnek a cifraszürös juhászbojtárok a nyáj terelgetésére!
Egy valamikori birka


Hozzászóló: VÉLEMÉNYEM @ 19 Oct 2007 09:50 am
Ha valaki utána néz a történelmi előzményeknek, hogy 1989-re milyen agymosott, megdolgozott, átnevelt és megfélemlített volt a magyar társadalom, akkor könnyű észrevenni, hogy az a társadalom saját erejéből képtelen volt gyökeres változást kezdeményezni. Ezt a nekik szerencsés állapotot használták fel a lakiteleki bűnözők és az akkori pártok és átmentették a hatalmukat, ezért vagyunk most rosszabb állapotban mint 18 évvel ezelőtt. Ne felejtsük el azt, hogy az első választások előtt még itt voltak az orosz csapatok, benne voltunk a Varsói Szerződésben és a munkásőrséget csak 1989 októberében fegyverezték le, de úgy, hogy sok tízezer fegyver a kezükben maradt és azóta sem szedték be tőlük....Lényegében azóta is állandó megfélemlítésben tartják a kormányok a magyar társadalmat, miközben az idegen rablóbandáknak szabad kezet adtak.


Hozzászóló: Gárdista @ 20 Oct 2007 08:36 am
VÉLEMÉNYEM néha szúrósan fogalmaz, néha bántó, de most a fején találta a szöget. Bár a gengszerváltásról írott összefoglalója túlzottan leegyszerűsített, a valóság ettől jóval árnyaltabb, de VÉLEMÉNY-nek elfogadható. Még akár össze is foghatnánk...


Hozzászóló: Jozsi @ 20 Oct 2007 05:24 pm
Gardista!
Mar mashol irtam,hogy ehhez osszekell tudni fogni az ilyen szervezeteknek mint a --Jobbik--Udk--Sz.Korona szolgai--Nemzeti Bizottsag..etc..etc..
es NE az legyen a fogond,hogy KI a DUDAS, HANEM az,hogy osszefogva vezeto nelkul egyseges nyilatkozatok legyenek.Majd a vezeto kerdese elvalik ha odakerultok.


Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 07:22 pm
Ne haragudj Józsi de egy népet csak egy karizmatikus szellemi vezető tud összefogni.Olyan a csak választásokon van,hogy adva van egy nép aztán az emgválaszt egy vezetőt.Nem,először egy vezető kell de ezt nem értjük,mert nagyon régen volt ilyen!

Hozzászólások:

Hozzászóló: sabaktani @ 20 Oct 2007 07:46 pm
tud összefogni=tudja összefogni
olyan a csak= olyan csak
emgválaszt= megválasztHozzászóló: sabaktani @ 24 Oct 2007 10:01 am
Olyan a csak választásokon...=olyan csak a választásokon
emgválaszt=megválaszt


Hozzászóló: s@baktani @ 30 Oct 2007 07:28 pm
Úgy látszik,hogy ez a téma is kifújt...!Összefogtunk volna?!Hihetetlen lenne...


Hozzászóló: Tímár I. @ 09 Nov 2007 07:26 am
Úgy tünik, hogy a magyarság össze nem fogásának történelmi multja van.
"Mindig is ilyen volt, minden igának barma, Harcot sohasem harcolt végig, csak gyáván kavarta." /Ady:A hökölés népe/ Érdemes elolvasni az egész verset, nagyon tanlságos/


Hozzászóló: s@baktani @ 11 Nov 2007 05:12 pm
Ez attól függ,hogy melyik oldalon állok.Mert ha én vagyok az aki harcolok akkor nem valószínű,hogy Bandikának igaza van mert ő egy bőrfotelból nézve vagy külföldön másoktól hallva vagy éppen rossz újságokat olvasva,istentelen gyűlöletet és keserűséget érezve a halálós kór miatt próbálja megitélni a világot, népeket,történéseket.Ő igen keveset papolhat másoknak az erkölcsről.
A magyaroknak meg különösen ne papoljon.Nagyon szdsz ízü ez a vers és egyáltalában nem tartom tanulságosnak csak abban az esetben ha valaki olan céllal terjeszti,hogy mégjobban megingassa a magyart a hazaszeretetében és önbecsülésében.Sok ilyen képződmány van itt is és külföldön is.Egy feladatot látnak el.Mocskos egy feladat de az is mocskos aki végzi.Szerintem nem kell velük törődni mert ha nem magyar érdekeket képviselnek akkor olyan mintha nem is lennének.


Hozzászóló: s@baktani @ 11 Nov 2007 09:50 pm
Jav.: olan=olyan, képződmány=képződmény,

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.