Lehet, hogy nem véletlen az egészségügy vesszőfutása?

Érdekes módon, mindig a volt kommunista nomenklatúra és utódainál romlik el minden a költségvetést érintő dolog! Megfigyeltem, hogy az Antall kormány, -amely a legkomolyabb kihívást kapta a rendszerváltás alatt- időszakának a végén, az infláció elkezdett szépen zsugorodni. Majd amikor a Horn kormányzat hatalomba került újból nekilendült és elérte a 32%-os értéket is. Majd az őt követő Orbán kormánynál megint rendeződött minden, vagy majdnem minden, de erre azt mondták, hogy ez a Bokros csomag eredménye volt, mert ha az nem lett volna, akkor ……..ki tudja mi történt volna! A lényeg, hogy a költségvetést rendezetten némi tartalékkal (360 Milliárd) adták át, immáron a KISZ korosztály MSZP-sé avanzsált tagjainak.

Majd következett a lejtmenet pénzek folytak mindenfelé, (alapítványok, ifjúsági szervezetek,) és még ki tudja hova, ha egyáltalán megtudjuk. A választások alatt olyan siker ováció volt, mintha megnyertük volna a II. Világháborút! Azonban Öszöd után, még a leghülyébb magyarnak is kinyílt a csipája és felébredt a szendergő álmából.
Vajon hogyan lehet ez - kérdezték egyszerre sokan?
Joggal tették fel a kérdést ilyen mértékű eladósodást senki nem gondolt/gondolhatott volna!
2,7 Milliárdos autópálya kilométeres költségek, satöbbi, elszállt az egészségügy gyógyszerkasszája, ……és most itt álljunk meg egy pillanatra és kövessük végig az eseményeket.

Az Orbán kormány idejében az EÜ pénztár hosszú egyeztetés után megállapodik a gyógyszer beszállítókkal az árakban, és megállapodással rögzítették, hogy ezek után csak az inflációval arányos áremelést érvényesíthetnek az áraikban!
Megint kormányváltás jön, és jön a Medgyessi kormány, amely szinte az első intézkedései között felmondja a gyógyszerár megállapodást. Vajon miért tette? Még a leghülyébb szocialista közgazdásznak is szemet kellett volna, hogy szúrjon, ha nincs "fék”, akkor a beszállítok annyit számláznak, amennyit akarnak!
Ennek a következménye az lett, hogy 8-10 hónap alatt kiürült a gyógyszerkassza! Ugyanakkor a költségvetést szinte dózerrel hordták széjjel, amire a bizonyíték az autópályát építő cégek elleni kartellbüntetés(!), de ez még mindig csak a jéghegy csúcsa, mert mint a lyukas lábasból, úgy folyt ki a pénz a költségvetésből!
Majd újból választás, és Öszöd!
A baloldalban empatikus beismerésként, a jobboldalban vérlázító gyalázatként tudatosul a kormányfő beismerése!

Az olvasó joggal teheti fel a kérdést, miért történt ez a hirtelen eladósodás, és a megfelelő szakemberek miért nem vették észre, mert mi végre tartjuk a jól fizetett pénzügyi apparátust, ha nem jelzik, hogy baj van!
Most itt álljunk meg egy szóra! Fel kell tennünk a kérdést "Quo Vadis”, vagyis "kinek az érdeke”?! Mint köztudott, mind az MSZP-nek, de főként az SZDSZ-nek a holdudvara tele van gyógyszer gyártó és gyógyszerész, valamint felsőbb szintű orvosi vezetőkkel.

A fentiek alapján tehát a társadalom előtt könnyen igazolhatóvá válik az, egyrészt: muszáj megreformálni az egészségügyet, a holdudvar majd ki tud belőle csemegézni amit akar, az SZDSZ pedig végrehajthatja az "eszement” ötletét a több biztosítós rendszert, hiszen az 1600 Milliárd forintos egészségpénztár igen vonzó "bizonyos” pénzügyi köröknek!!

Ugyan ez a helyzet a kórházak létszámával! Csak emlékeztetőül: azt állítják, hogy sok a kórház és a kórházi ágy! Akkor az a kérdése az ÚDK-nak, hogy miért kezdték el építeni az Alkotás úton a sportkórház bővítését, valamint miért építették a HM kórház bővítését!?
Talán, azért mert nagyon szép budai telkeken fekszenek a bezárandó kórházak?

Az ÚDK álláspontja a kérdésben: Vélhetőleg azért adósította el a kormány a költségvetést, hogy ki tudja erőszakolni a társadalomból a - rablással felérő - nemzeti tulajdon további eladását. Valamint az idegen és a saját pénzügyi köreinek a költségvetés terhére kihasítani egy jó nagy darabot bármilyen áron. Akár olyan áron is, hogy a várható elhalálozási statisztikák, valamint a társadalom elszegényedési mutatói tovább romoljanak!
Az ÚDK nemzetgyilkosságnak és anarchista politikának tartja ezt a politikai magatartást, amely nem más, mint Kun Béla és bandájának öröksége!

Cs. Szabó Béla / ÚDK

(közben érkezett a hír!)

Az MSZP TPT elutasítja a kormány egészségügyi reformtervét
Budapest, 2007. október 21.

A Magyar Szocialista Párt Társadalompolitikai Tagozata elutasította a kormány egészségügyi reform-tervét, így a társadalombiztosítás privatizálására irányuló koncepciót - tűnik ki a Tagozat ügyvivő testületének vasárnap közzétett október 16-i keltezésű nyilatkozatából, melyet a Magyar Szociális Fórum Kerekasztalának is eljuttattak.
-Az a határozott véleményünk, hogy a megismert és törvénykezésre beterjesztett koncepció elfogadása a Szocialista Párt legfontosabb alapértékeinek a teljes feladását jelenti, helyrehozhatatlan politikai következményekkel járhat! - áll a TPT nyilatkozatában.
Az ügyvivő testület elfogadhatatlannak tartja, hogy az egészségügyi rendszer átalakításának alapját kizárólag a piaci verseny, a tőke profitérdekeltségének hatékonyságnövelő szerepe jelentse. A koncepció - végső soron és hosszú távon - az ország lakóinak egészségét kiszolgáltatná a pénz világának - írják. A TPT közleménye szerint az egészségügyi reform koncepció kezdettől fogva valótlan tényeken alapul, kiindulási pontját az a Zöld könyv néven megjelent elemző munka jelenti, amely valótlan statisztikai adatokat, téves szakmai következtetéseket, súlyos politikai tévedéseket is tartalmaz. A magyar egészségbiztosítási és ellátási rendszer helyzetének ismertetése jórészt nem felel meg a valóságnak, emiatt következtetései sem állják meg a helyüket - tartalmazza a dokumentum.
Az MSZP TPT-től szokatlanul erélyes hangvételű nyilatkozatban leszögezik, hogy a rendszer korszerűsítése nem járhat az egészségügyi intézményrendszer működési költségeinek növekedésével, a betegellátásra fordítható pénzösszegek csökkenésével, s kívánatos az ellátásra fordított pénzügyi források GDP arányos növelése.
A TPT ügyvivő testülete mindezek alapján azt javasolja, hogy, a Szocialista Párt frakciója mindaddig ne tárgyalja a törvényjavaslatot, amíg az előzőekben leírt - hatásvizsgálatokat is magában foglaló - szakmai és szakmapolitikai egyeztetések nem történnek meg.
Az MSZP TPT elnöke Gráner György, ügyvivői között szerepel Sipos József, a testület tiszteletbeli elnöke pedig a rendszerkorrekciós stratégiát meghirdető Gazsó Ferenc szociológus professzor.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.