Peresz felvásárol + videó

Kérdéseink lennének. Mert megütközéssel hallgatjuk az izraeli államfő szavait, aki a mellékelt videofelvételen a következőket mondja: "Azt látom, hogy fölvásároljuk Manhattant, és fölvásároljuk Magyarországot, és fölvásároljuk Romániát, és fölvásároljuk Lengyelországot. S ahogy én látom, nincsenek problémáink. A tehetségünk, az összeköttetéseink és a dinamizmusunk jóvoltából szinte mindenhová eljutunk."
Választ várunk, a közvélemény formáló magyar értelmiségtől, a "magyar élettér" hallatán antiszemitizmust kiáltó magyarországi zsidó gondolkodóktól, Izrael állam külügyminisztériumától, hogyan is kell mindazt értelmeznünk, amit Simon Peresz mondott 2007. október 10-én Tel-Avivban, a Kereskedelmi Irodák Szervezetének éves közgyűlésén.
Mi, magyar nemzeti liberálisok feltétlen hívei vagyunk az őszinte és egyenrangú keresztény-zsidó párbeszédnek. Éppen ezért úgy tartjuk, hogy egy őszinte és egyenrangú párbeszédben – az eddig bevett szokásoktól eltérően – mi is megfogalmazhatunk kérdéseket. Simon Pereszt nem azonosítjuk a világ zsidóságával, viszont közjogi méltóság, akinek a szavaira oda kell figyelni. Tehát kérdéseink - megismételve - így hangoznak: Hogyan értelmezzük Simon Peresz szavait? Mennyire szolgálják az izraeli államfő mondatai a keresztény-zsidó párbeszédet, s az antiszemitizmus, illetve a zsidó ellenség elleni fellépést?

MGI


Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: Emese @ 25 Oct 2007 06:45 pm
Kedves liberálisok, őszinte hívei a zsidó-keresztény párbeszédnek. Ebben a párbeszédben nem tárgyalnátok meg az Ószövetség azon részeit, amely más népek tönkretételére hatalmazza föl a zsidó népet. Ez volna Isten igéje?
Emese, a Markion csoport tagja
5 Móz. 6,10
És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy ad néked nagy és szép városokat, a melyeket nem építettél;
5 Móz. 6,11
És minden jóval telt házakat, a melyeket nem [Józs. 24,13.] te töltöttél meg, és ásott kutakat, a melyeket nem te ástál, szőlő- és olajfakerteket, a melyeket nem te plántáltál; és eszel és megelégszel:
5 Móz. 7,16
És megemészted mind a népeket, a melyeket néked ád az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az ő isteneit; mert tőr gyanánt volna az néked.
5 Móz. 7,22
És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!
5 Móz. 7,23
De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.
5 Móz. 7,24
Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevöket az ég alól; senki ellened nem állhat, míglen elveszted őket.Hozzászóló: herold @ 25 Oct 2007 09:45 pm
ezt hívják, kedves emese, szelektív érvelésnek


Hozzászóló: Emese @ 25 Oct 2007 11:49 pm
Kedves Herold !
Ez nem szelekció, hiszen még 10 ennyit is idézhettem volna és akkor a Talmudról, mely része a zsidó vallásnak még egy szót sem ejtettem.
Csak azt szeretném neked mondani, hogy a zsidó ember úgy lehet áldozata a vallásának (nemzeti mítoszának), ahogy egy német áldozata volt a hitleri német nemzetfelfogásnak.
A problémák gyökere itt van. A vallás áthagyományozódik kulturálisan. És ebben a kultúrában a rejtettség is honos, az öreg Peresz pedig azt hihette, hogy maguk között vannak.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.