Nyílt levél a miniszterelnöknek

Gyurcsány Ferenc

Felszólítjuk Önt, hogy ezen egyszeri 12 ezer forintos befizetésünk fejében intézkedjen arról, hogy járulékainkért cserébe a mi egészségügyi ellátásunk megszervezését és finanszírozását a jelenlegi Országos Egészségbiztosítási Pénztár (vagy jogutódja) intézze a jövőben is.

Gyurcsány Ferenc úr
A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke
részére

Budapest
Kossuth Lajos tér 1-3
1051
Tárgy: polgári engedelmességi mozgalom

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Alulírott, magyar adó- és járulékfizető állampolgárok az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni Önt:

Az Ön és Kormánya által a Magyar Köztársaság Országgyűlése elé terjesztett az „Egészségbiztosítási Pénztárakról” szóló törvénytervezettel, azaz a társadalmi egészségbiztosítás tervezett privatizációjával nem értünk egyet, mely szerint a költségvetés bevételeinek egyszeri növelése érdekében, a választópolgárok éves rendszeres járulékbefizetéseit, az utánuk befizetett járulékokat és a személyes és egészségi adataikat egyszeri, fejenként 12 ezer forintért el kívánják adni, miközben jelenlegi társadalmi egészségbiztosítási jogviszonyukat egyszerű biztosítási jogviszonnyá kívánják változtatni. A vásárló privát üzleti szereplők ezen egyszeri és fejenként 12 ezer forintért elvileg örökre megszerezhetik az Önök által létrehozni tervezett, profitorientált egészségbiztosítási pénztárak 49%-os tulajdonrészét és a fontos irányítási jogokat, beleértve az adó- és járulékfizető választópolgárok utáni járulékbefizetések feletti folyamatos rendelkezési jogot is.

Az Ön és Kormánya egészségügyi reformnak nevezett intézkedéssorozata mögötti fiskális logikát és kétségbeesett tervét megértve, de el nem fogadva, mélyen átérezzük a Magyar Köztársaság és költségvetésének nehéz helyzetét és polgári engedelmességi mozgalom keretében készek vagyunk országunk érdekében segítséget nyújtani. Tájékoztatjuk Önt, hogy a mai napon magunk és eltartott családtagjaink nevében intézkedtünk fejenkénti 12.000 Ft, azaz tizenkétezer forint - mint örökmegváltás átutalásáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991 számú Ellátási Számlájára, „örökváltság” jogcím megjelölésével. Ezzel az Ön kormánya hozzájut ahhoz a bevételhez, amelyért cserébe minket, személyes és egészségi adatainkat, valamint az utánunk történő összes jövőbeli járulékbefizetést el kívánta volna adni -a közelebbről meg nem határozott- üzleti szereplők számára.

Egyidejűleg megtiltjuk Önöknek, hogy minket, személyes és egészségi adatainkat társadalmi egészségbiztosítási járulékbefizetéseinkkel együtt, -birkákhoz hasonlatosan- 12 ezer forintos egységáron üzleti szereplőknek eladjanak és jelenlegi társadalmi egészségbiztosítási jogviszonyunkat egyszerű biztosítási jogviszonnyá változtassák át. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy Ön és Kormánya a mi járulékaink felett -a társadalmi egészségbiztosítási járulék speciális jellegénél fogva- nem rendelkezhet úgy, mintha az a sajátja lenne.

Felszólítjuk Önt, hogy ezen egyszeri 12 ezer forintos befizetésünk fejében intézkedjen arról, hogy járulékainkért cserébe a mi egészségügyi ellátásunk megszervezését és finanszírozását a jelenlegi Országos Egészségbiztosítási Pénztár (vagy jogutódja) intézze a jövőben is, és az ellátásunk szervezéséhez, finanszírozásához, továbbá járulékbefizetéseinkhez és személyes és egészségi adatainkhoz az Önök által létrehozni tervezett üzleti egészségbiztosítási pénztáraknak semmi közük ne lehessen. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az egészségbiztosítási pénztárak közötti szabad választás jogával élve, mi az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt választjuk. Ezen választásunk alapja az a bizalom, melyet Ön és Kormánya is érez, hiszen a nagyértékű és bonyolult ellátások megszervezésével és finanszírozásával Önök is az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat kívánják megbízni.

Tájékoztatjuk, hogy levelünkhöz mellékeljük elérhetőségünket és TAJ számunkat. Ahol a befizetés az Önök által fejenkénti bevételi célként megjelölt egyszeri 12 ezer forint egész számú többszöröse, ott a befizetés teljesítője áll rendelkezésre azok adataival, akik után a befizetést teljesítette. Ha a befizetett összeg nem éri el a 12 ezer forintot, akkor a befizető a megváltás összegének – a jogszabályi rendezésig – általa önkényesen meghatározott részletekben történő befizetését teljesíti. Ezáltal Ön és Kormánya hozzájut a mi eladásunkból elvárt bevételhez és bízunk benne, hogy befizetésünkkel jelentős mértékben hozzájárultunk az Ön és Kormánya költségvetési problémáinak enyhítéséhez.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és a szükséges intézkedések megtételét, mellyel kapcsolatban várjuk visszajelzésüket.

Budapest, 2008. január 31.

Üdvözlettel:

Név

Elérhetőségi cím:

TAJ-szám

Aláírás

xxx

Kivonat a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal 2007. január 31-ei határozataiból

"5. A NEK megismerte dr. Kiss József polgári kezdeményezését, mely rávilágít a kormány társadalomellenes törvényjavaslatának visszásságaira, és vállalja, hogy a kezdeményezést nyilvánosságra hozza."

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.