Széchenyivel az aljasságról

"Minden nemzetnek olyan kormánya van, minőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas, vagy műveletlen."
Gróf Széchenyi István

Az elektronikus média és a felpörgetett, agyonhajszolt élet világában szeretném a népet valamelyest felmenteni. Ma "a közoktatás", "a felnőtt oktatás", a befolyásolás módszerével igen hatékonyan a média által történik. Egyre kevesebb idő és pénz jut újságolvasásra, könyvek olvasására. A régi, baráti társaságok is kihaló tendenciát mutatnak. A családok nagy része felbomlik, vagy régi tudatátörökítő feladatát elveszíti. Atomizálódik a társadalom.

Az információ privilégiummá válik.. A nép a média által megszűrt információk birtokosa csupán. Az információ hiány, politikai műveletlenséghez vezet, ami pedig a gondolkodás restségét eredményezi. Ennek következménye már a Széchenyi által említett „aljas nemzet”, amely nem tudatos aljasság.

A tudatos aljasság a "silány fickók" és "komisz emberek" jelzője a népnek azon vezetőire vonatkozhat, akik hallgatnak akkor, amikor beszélni kellene, és beszélnek akkor, amikor hallgatni kellene. Ez a félrevezetés, csak részigazságok kimondása a hazugság fogalmával egyenlő.

Az oligarchák népet megvető önzése az átlagpolgárokkal szembeni információelőnyükből húz hasznot. Klímánk rohamosan változik, nyersanyag, édesvíz és energia készletünk közös kincs - kevesek hasznára. A Glóbusz "összezsugorodása" által, egyre kevesebb hely szolgál majd a kiváltságosok és azok utódainak biztos fészekként és rejtekül. Mégis azt hiszik, hogy még unokáik is gazdagként egy számukra biztos világban fognak élni. A meghatározó döntéshozók egoizmusának szökőárja, mint a történelemben olyan gyakran az utánunk az özönvíz szintjére jutott?

Elgondolkodtató, hogy a Világ vezetéséből mennyire hiányzik az empátiás készségű, életet védő nő számarányának megfelelő felelősségvállalása, azaz hozzáférése a hatalomhoz. Talán a nők nagyobb arányú részvétele, a kvalitás mellé a kvantitással párosulva, a Világ sorsának igazgatásában gyógyírt hozhatna? „Egy fecske nem csinál nyarat.”

Világ Gondolkodói egyesüljetek!
Szent-Iványi Ágnes

Hozzászólások

Versenyfutásban a lustaság a lehetőségekkel...

Férfiként, de a saját tapasztalataim alapján is mondom: ha egy ember (főleg egy aktiv korú férfi) tétlenné válik, elkezd lusta lenni annak se vége se hossza.. bár tény hogy ebben alkati tényezők valamelyest árnyalhatják a képet.

A nő ezzel szemben -tetszik nekünk férfiaknak vagy vagy nem- a reprodukció koronája. Az Anya soha nem pihenhet, az utódgondozás genetikailag meghatározott belső energiái a család motorjává teszik Az ellustulási folyamat (vannak persze rest nők is) a tartós, állandósult perspektivátlanság esetén önpusztitóvá, irreverzibilissé és a téves minta folytán világmértűvé lett és makroökonómiai következményekben torkollott. (Elképzelhetjük ha a Kinaiak akik most az USA finanszirozásában élenjárnak, mondjuk majd Taiwant visszaszerzik -15%-kal emelték most a katonai kiadásaikat- az iparfejlesztésük megáll, -már most 10 millió paraszt származású munkanélküli ment haza vidékre- és elkezd tétlen lenni egymilliárd, reprodukcióban korlátozott egy gyermekes családmodellben élő tétlen kinai férfi... az hova fog vezetni..?)

Nem az ésszerű, vállalkozói tervhez kapcsolódó hitelfelvétel okozta tehát a világméretű válságot, hanem az Egyesült Királyságban már régóta gyülölt "Wanna more" szinvonalú, olcsó gagyira, demonstrációs hatásokra vadászó gerjesztett öntörvényű, fogyasztói áruvásárlási hajsza és az ezzel párosuló morális fellazulás.
Tehát nem az engedelmes polgárral van a baj hanem a mintával: a modell az ami rossz.
Az ember olyan amilyen.. a könnyebbik végéről fogja meg a dolgokat..(pld ijszerszámot készit hogy ne kelljen a vad után futnia, puskaport gyárt hogy az ellenséget kényelmesen ülő vagy fekvő helyzetből már a puszta robajjal is megijessze elrettentse, majd eltalálja, omnipotenciát, a felsőbbrendűségét sugalmazva.) de legyen a saját javára olyan amilyen ne a másnak a kárára..

Fel sem tünik nekünk hogy az internet korában a kormány Audikat cserélget szorgalmasan pótcselekvésből, azért mert ezt igy szokta meg..
Az általa bevezetett "E" kormányzat meg nem működik pedig ez forradalmasithatta olcsóbbá tehette volna az általános helyváltoztatási szokásaikat és az ország irányitását is.

A TISZTELETTELJES ELVI ÉS GYAKORLATI INDITTATÁSÚ KÉRDÉSEM AZ LENNE :
HOGY HOVA MEGY A MINISZTER AZ AUDIVAL MIKOR AZ (Ingyenes, vagy költséges?) INTERNET OTT VAN KIHASZNÁLATLANUL A PÁRT, A PARLAMENT, A MINISZTÉRIUM ÉS A TÁRSADALMI SZERVEZETEK MINDEN SZOBÁjÁBAN??? KÉRETIK ERRE EGY FEED BACKBEN NEKEM TIPPEKET ADNI!
Az E ÜGYINTÉZÉS, Kormányzati Portál, és a teljes netesités, AMIRE MILLIÁRDOKAT KÖLTÖTTEK AMERIKAI ÉS EU MINTÁK ALAPJÁN, OTT ÁLL KIHASZNÁLATLANUL.. MINDEN INTÉZKEDÉS KÖVETHETŐ LENNE PEDIG A HASZNÁLATÁVAL, AZ ORGANiZÁCIÓS ÉS REORGANIZÁCIÓS FÉLREÉRTÉSEK A MINIMÁLISRA LENNÉNEK CSÖKKENTHETŐEK A FELEŐSÖKNEK NYOMA LENNE, A SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS A KEHI ELLENŐRZÉSEK PEDIG A RENDŐRSÉGET, ÜGYÉSZSÉGET TEHERMENTESITVE AKADÁLY NÉLKÜL VÉGEZHETNÉk A DOLGUKAT.

Csupán ezzel az egy interpellációs kérdéssel -nem bánom, napirend előtt- ki lehetne kényszeriteni a kormány menesztését, de még a rend- és MÓDSZERszerváltást is!Még párt és zászló sem kellene hozzá..(Bár a Nők Pártjával szolidáris és elfogult vagyok)

Gondoljuk el: Nem lenne költséges Autóbeszerzési Tender, Közlekedési Biztonsági Kockázat,(lsd Toller féle balesetek) nem lenne drága élőerős InKal védelem, bombariadó...és még lehetne hosszan sorolni az előnyöket.
Akkor lehetne tudni hogy a"madárka" bent van a kalitkában ahová a választói és saját akarata miatt került...miközben feszülten dolgozik a közjón. Amikor nem, akkor meg csipegeti az otthonról hozott teljes kiőrlésű kecskeméti -mercedesz szalvétába csomagolt- uzsonnáját és enerváltan issza a kormányzati frissitőt, kávét, teát.)

Többször felmerült bennem hogy vajjon luxusautó, meg felelőtlen költségazdálkodás nélkül is ilyen népszerű lenne a képviselői pálya és a teljesitménnyel egyáltalán messze nem arányos csapnivalóan ötletszerű kormányzati munka?

...elnézést hogy ötletelek de a kampány kellős közepén ötleteim a miniszterelnökük mellett nekem is vannak..

tisztelettel köszöntve a nő és férfi olvasót,

Bárkányi András

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.