MDF

Justitia Bizottságának 22. számú közleménye

I. Október 22-én milyen alapon zárták le az Andrássy utat az állampolgárok elől? Ilyen megalázó és önkényeskedő megoldást még a legsötétebb diktatúrákban (Sztalin, Honecker, Tito, Ceausescu, Kun, Rákosi, Kádár, stb. elvtársak) sem mertek alkalmazni!

Gyurcsányék akadályozhatják az állampolgárok szabad mozgását, az elkeseredett, kisemmizett és becsapott fiatalok ellen - ugyanezért a tettért -, felvonultatják a rendőrség nagyszámú tömegoszlató személyi és technikai állományát !

II.

TERHELÉSI FŐPRÓBA. Ismét hídblokád van Magyarországon.

Két aktuális idézet:
„Nem engedhetjük, hogy pár százan megzsaroljanak egy egész fővárost!” –mondja Dávid Ibolya az MDF elnöke.
„Nem engedhetjük, hogy pár százan megzsaroljanak egy egész országot!” –mondja egy utcai tüntető.

Izgatás!

Ezt a szót már jó ideje, úgy pár évtizede nem hallottam, de annakidején az ’50-es években azonban majdhogynem mindennapinak számított. Ma egyeseket ilyen törvény megsértésével akarnak elítélni! Jó mi???
Én magam is ifjonti koromban sokat izgattam, de ez egy más lapra tartozik és ráadásul, azt a "fajtát” még annakidején sem büntették. Viszont most, ismerős szavak, ismerős fogalmak kerülnek forgalomba és a politikában is minden, "egy gombnyomásra” elkezdett hasonlítani arra a torz és embertelen ’50-es évekre.

KICSORDULT A POHÁR! Mellébeszélések a forradalom ünnepén.

Szegény októberi forradalom! Amint az várható volt, lényegesebb kisebb társadalmi támogatottsággal (majd, hogy nem teljes közönnyel!) és leginkább üres politikai fecsegéssel ért véget megint az idei zajos, kampány ízű pártparádé. Meglepő módon talán Sólyom László államfő volt a legkritikusabb, aki végre ki merte mondani az aktuális politikai üzenetet, miszerint: -A rendőrség erőszakos, törvénysértő fellépése többet árt a jogállamnak, mint amikor maga a tüntető szegi meg a törvényeket.

A rendszerváltás kisiklatása

Csoóri (Lakitelek 2007. IX. 29.) : A választási győzelem után bementem a Bem téri székházban Antallhoz, de a titkárnő nem engedett be, mondván nagyon fontos telefonja van Antallnak. 20 perc várakozás után jött ki sápadtan Antall, akiből alig tudtam kihúzni, hogy Amerikából hívta egy fontos ember, aki világossá tette, hogy ha az MDF nem köt koalíciót az SZDSZ-el kivonják az összes pénzt Magyarországról.

Az ÚDK kevésnek tartja, de támogatja az MDF javaslatát

Az ÚDK szerint támogatandó az MDF-nek az - a 100 napos osztogató programot kritizáló - ésszerűbb gazdaságpolitikára vonatkozó javaslata, de kevés. Kevés, mert a 17 év alatt kialakított új, kapitalistának nevezett rabló állam megfékezéséhez már nem elegendőek az MDF szerény javaslatai. Az ÚDK a következő két kiegészítő javaslatot teszi:
1. Egy új, magyar-konvergencia program keretében meg kell tiltani a mindenkori magyar kormányoknak a hitelfelvétel lehetőségét.

ÚDK: SZDSZ - MDF cserét a kormányban

Most, hogy a 2%-os "liberális" törpepárt, az SZDSZ ismét bezsarolta a "szocialistákat" a több-bizosítós rendszerrel, az ÚDK ismét arra kéri az MDF-et tegyen koalíciós ajánlatot az MSZP-nek. Lépjen a kormányban az SZDSZ helyére. Tudjuk, hogy a több biztosítós rendszer egyrészt üzleti körök érdeke, másrészt a gazdagok lázadása a szolidaritás elve ellen.

ÚDK ismét: Az MDF menjen be a kormányba

David_Ibolya-Horvath_Agnes_0.jpg

Az ÚDK ismételten felkéri az MDF-et, hogy tegyen koalíciós ajánlatot az MSZP-nek. Az egészségügy egybiztosítós rendszerének fenntartása érdekében az MDF lépjen az SZDSZ helyére a kormánykoalícióban.

ÚDK: Az MDF menjen be a kormányba

Az ÚDK felkéri az MDF-et, hogy tegyen koalíciós ajánlatot az MSZP-nek. Az egészségügy egybiztosítós rendszerének fenntartása érdekében az MDF lépjen az SZDSZ helyére a kormánykoalícióban. A parlamenti matematika: 190 képviselője van az MSZP-nek, 20 képviselője az SZDSZ-nek és 11 az MDF-nek. A többséghez 194 képviselő kell, tehát az MDF-SZDSZ csere elvileg lebonyolítható.

Gorka Sebestyén zászlót bontott

gorka_0.jpg

Üresen ásít egy szék a frissiben alakult Új Demokratikus Koalíció (ÚDK) nevű párt vezérkarának asztalánál - a népi baloldal képviselőjének tartják fent. Mert ahogy azt az egyik alapító, Gorka Sebestyén a párt tegnapi sajtótájékoztatóján mondta: az új politikai formáció számára az a fontos, hogy tegyen a hazáért, a népért, a Kárpát-medence magyarságáért, a politikai meggyőződés mit sem számít.

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.